palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tényfeltáró újságíróknak

független médiaközpont pályázatA Független Médiaközpont és a Soma Oknyomozó Újságíró Központ közös pályázatot hirdet szakmai tapasztalattal rendelkező újságíróknak tényfeltáró cikkek készítésére.

Jelentkezési határidő: 2010. október 15.

A pályázat feltétele, hogy valamely szerkesztőség előre jelezze, szándékában áll megjelentetni a támogatás eredményeként elkészülő riportot. A cikk vagy cikksorozat megírására – a pályázat eredményhirdetésének időpontjától számítva – maximum három hónap áll rendelkezésre. A téma összetettségétől és a feldolgozáshoz szükséges időtől függően, a Független Médiaközpont és a Soma Központ 100.000 Ft (+ Áfa) és 400.000 Ft (+ Áfa) közötti összeggel támogatja a nyertes projektötleteket.

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri elsősorban olyan témajavaslatokat vár, amelyek a politikai és gazdasági döntéshozatal visszásságaival (országos, helyi közpénzek és EU-s források törvénybe ütköző felhasználása; pártfinanszírozás; az oktatásügy, az egészségügy, a közösségi közlekedés, a környezetvédelem problémái, stb.) kapcsolatosak.

A nyertes pályázatok kiválasztásának fő szempontjai:
a téma aktualitása, eredetisége, társadalmi jelentősége, valamint a projekt megvalósíthatósága és a szerző már megszerzett szakmai tapasztalata. Előnyben részesülnek a több országot érintő projektötletek. A bíráló bizottság a támogatás odaítélésekor azokat a témákat részesíti előnyben, amelyek időigényes oknyomozó kutatómunkát igényelnek, rendszerszerű problémákat mutatnak be, továbbá a szerkesztőségi háttér és infrastruktúra kevéssé áll rendelkezésre a riportok elkészítéséhez. A zsűri tagjai a Gőbölyös József „Soma” Alapítvány kuratóriumi elnöke és Soma díjas újságírók.

A pályázatok benyújtásához a következő dokumentumok szükségesek:

  1. Rövid szakmai önéletrajz, e-mail cím, telefonszám
  2. Pályázati adatlap, amely tartalmazza a projekt leírását (3500 – 5000 karakter), így részletezi a cikk témáját, a feldolgozás módját, ütemtervét és a megjelenés várható idejét.
  3. Költségvetés, amely megjelöli az igényelt összeget és a tervezett kiadási tételeket (pl. honorárium, útiköltség, fordítás, telefonköltség). Megjegyzés: A költségvetés a bíráló bizottság számára készül tájékoztató jelleggel. A sikeres pályázó a Független Újságírók Alapítványával szerződést köt és az összeget az Alapítvány számla ellenében megbízási díjként két részletben fizeti ki. A pályázati fordulóban 3-5 cikk támogatására nyílik lehetőség.
  4. Szerkesztőségi szándéknyilatkozat a cikk közléséről.
  5. A pályázó három legsikeresebbnek tartott cikke, amely igazolja, hogy a szerző rendelkezik a javasolt tényfeltáró projekt sikeres megvalósításához szükséges szakmai tapasztalattal.

A Független Médiaközpont és a Soma Oknyomozó Újságíró Központ a beadott pályázati anyagokat bizalmasan kezeli és fenntartja a jogot, hogy a támogatott cikkeket – az eredeti közlést követően – részben vagy teljes terjedelmükben honlapján megjelenteti.

A nyertes pályázók a cikkek elkészítéséhez ingyenes jogi és szakmai segítséget igényelhetnek és – indokolt esetben – térítésmentesen férhetnek hozzá hazai és külföldi adatbázisokhoz.

A Független Médiaközpont 2010. október 1-én 11.00 és 13.00 óra között – Vajda Éva oknyomozó újságíró vezetésével – szakmai konzultációt tart az érdeklődőknek a pályázatok elbírálásának szempontjairól.

A pályázatokat 2010. október 15-ig a következő e-mail címre kérjük elküldeni: palyazat@cij.hu

A pályázati kiírásról ezen a címen vagy a (36)-1-317-5448-as telefonszámon lehet további információt kérni Orbán Sándortól és Móricz Ilonától. Ugyancsak itt lehet jelentkezni az október 1-i konzultációra.

A pályázati forduló kiírását a közép- és kelet-európai civilszervezeteket segítő CEE Trust támogatása tette lehetővé.

Pályázati adatlap

A pályázó adatai

1. Név:
2. E-mail cím:
3. Telefonszám:

A projekt leírása (max. 5000 karakter)

1. A cikk témája:
2. A cikk által feltárandó probléma/korrupciós ügy rövid leírása:
3. A téma társadalmi jelentősége, időszerűsége:
4. A feldolgozás/adatgyűjtés/kutatás módja:
5. A cikk elkészítésének ütemterve:
6. A megjelenés várható időpontja:
7. A cikk közléséről szándéknyilatkozatot kibocsátó szerkesztőség neve:

Költségvetés

1. Igényelt összeg (max. bruttó 500.000 Ft):
2. Költségvetési tételek részletezése:
* a/ honorárium
* b/ útiköltség
* c/ adatigénylés
* d/ fordítás
* e/ telefonköltség
* f/ irodaszer
* g/ egyéb (megnevezéssel)

Forrás: http://www.cij.hu/