palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével pályázat

szechenyi 2020Pályázat a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására.

A pályázat kódszáma: EFOP-1.3.5-16

A konstrukció célja, elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A konstrukció keretében támogatható tevékenységek:

 1. A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
 2. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése.
 3.  A program támogatja az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával.

A rendelkezésre álló forrás

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 – 777 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Projekt szakmai megvalósítása:

„A” tevékenységcsoport

 1. célcsoport toborzása, bevonása;
 2. önképzés;
 3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
 4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
 5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ
  Nonprofit Kft.).

„B” tevékenységcsoport

A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek
megvalósítását, koordinációját is ellátja.

 1. A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
 2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
 3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
 4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

„C” tevékenységcsoport

 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának
  elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és
  érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve
  lebonyolítása;
 4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Egyéb egyesület GFO kód: 529
 • Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
 • Egyéb alapítvány GFO kód: 569
 • Egyéb szövetség GFO kód: 517
 • Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
 • Bevett Egyház GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
 • Közalapítvány GFO: 561
 • Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599

A támogatás formája:  a támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentumok

A pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. szeptember 20.
 • 2016. november 20.
 • 2017. szeptember 20.
 • 2018. február 1.
 • 2018. szeptember 12.

Pályázatírót keres?! Pályázatírás itt!