palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tiszta Magyarországért. KVVM pályázata illegális hulladéklerakók felszámolására.

tiszta_magyarorszagert_palyazatA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a települési illegális hulladéklerakók felszámolására „Tiszta Magyarországért” címmel hirdetett pályázatára önkormányzatok és velük együttműködő civil szervezetek jelentkezhetnek. A 86 millió forintos keretösszegből illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására – felszedése és kezelése, ártalmatlanítása -, a hulladéklerakó megszüntetésére és az ismétlődő lerakások megakadályozására lehet pályázni. A benyújtott pályázatnak nemcsak a közterületen elhagyott hulladék egyszeri összeszedését kell céloznia, hanem komplex módon vállalnia az ellenőrzést, a megelőzést és a tájékoztatást is, valamint fontos szerepet kell benne kapnia a megtisztított területek utógondozásának és funkcióváltásának. Egy pályázó maximum 3 millió forintot nyerhet el, az elbírálásban a Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) is részt vesz. A zöldtárca döntése alapján a papírpazarlás kiküszöbölésére a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani 2009. május 15-ig.

A támogatás célja
A támogatás célja a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlődő lerakások megakadályozását célzó komplex programok (előzetes felmérés, takarítás, utánkövetés, szemléletformálás stb.) támogatása.

A pályázat forrása: A 2008. évi CII. Tv. XVI. Fejezet 10-2-44 az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai 86 000 000 Ft előirányzata.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

 • Települési önkormányzatok,
 • Non-profit társadalmi szervezetek

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, ahol az illegális lerakók felszámolása érdekében a társadalmi szervezetek és a települési önkormányzat együttműködnek.

Nem pályázhatnak:
A KvVM 2008. évi pályázati felhívása alapján támogatásban részesült

 • települési önkormányzatok,
 • társadalmi szervezetek pályázatában szereplő települések, valamint
 • azon non-profit társadalmi szervezetek, melyek a 2008. évben támogatott pályázatukban érintett település megtisztítását tervezik.

Támogatható tevékenységek:

Az elhagyott hulladék felszámolására, és a terület rehabilitációjára, hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenységek: az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felszedett hulladékok elszállítása, hasznosítása, a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történő ártalmatlanítása
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a műszakilag nem megfelelő hulladéklerakók a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv alapján 2009. július 16-ig bezárásra kerülnek!
Kérjük a pályázat előkészítése során, erre fokozottan figyeljenek!

Azon pályázatok támogatása lehetséges, amelyek nemcsak a közterületen elhagyott hulladék egyszeri összeszedését célozzák, hanem komplex kezdeményezések a megtisztítandó terület sorsát illetően, amelyekben a megelőzés, tájékoztatás, feltérképezés, felszámolás, ellenőrzés, a területek utógondozása és funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap, azaz amelyekben az alábbi tevékenységek szerepelnek:

 • a megtisztított terület újraszennyeződésének megakadályozása
 • megtisztított terület funkciójának megváltoztatása a közösségi használathoz (ahol lehetséges)
 • utánkövetés
 • a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatására irányuló szemléletváltoztató tevékenység (szemléletformálás, tájékoztatás, oktatási program)
 • a megvalósításban helyi társadalmi szervezet(ek) is tevékenyen részt vesznek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás során a terület(ek) teljes megtisztítását kell elvégezni.

A pályázatokat 2009. május 15. 24.00 óráig, kizárólag elektronikus módon lehet benyújtani, az alábbiak szerint:

A pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázati útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos web oldaláról (www.kvvm.hu/) tölthetők le. A letöltést követően az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával (AbEV.exe APEH-nál már alkalmazott kitöltő program, mely a http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany honlapról letölthető) a pályázónak kell kitöltenie a pályázati adatlapot és mellékleteit, majd azt az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltő alkalmazás segítségével feltöltenie a kormányzati portálra (www.mo.hu). Amennyiben a pályázó nem rendelkezik ügyfélkapus hitelesítési adatokkal, úgy azt bármelyik, erre a célra kijelölt okmányirodában kérheti.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő, vegyes finanszírozású támogatás (VNT).

Az igényelhető támogatás maximális mértéke: a pályázati költségvetés 80 % -ának megfelelő összeg, de legfeljebb 3 000 000 Ft.

A támogatás folyósítása

a) 2 000 000 Ft összegű támogatásig: a támogatás teljes összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
b) 2 000 000 Ft feletti összegű támogatás esetén:

 • a támogatás összegének 90%-a a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
 • a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és a támogatás teljes összegének elszámolását követően, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Önerő
A pályázat teljes költségének legalább 20%-át a pályázónak kell biztosítania.

A teljes önerő rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni szükséges, igazolása a támogatási szerződés megkötésének előfeltétele.

Pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kormányzati portálra csak a hiánytalanul kitöltött adatlapot és mellékleteket tartalmazó pályázatok tölthetők fel. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok nem kerülnek be az elbírálási folyamatba.

További információ a pályázatról és az eddigi eredményekről: www.tisztamagyarorszagert.hu és  kvvm.hu