palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar-romániai TéT 2010-2011 pályázata

tetA Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Románia közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – romániai kormányközi TéT együttműködési program keretében történik

Támogatást kaphatnak: Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.), jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiségű non-profit szervezetek, akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban

  • az a szervezet, amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
  • adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette;
  • a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
  • az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A pályázatokat legkésőbb 2009. június 30-i feladási határidővel kérjük az alábbi címre postán beküldeni:
TéT Alapítvány
Budapest
Pf. 38
1255

A borítékra kérjük ráírni: Magyar-romániai TéT pályázat

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezőbe szíveskedjenek beírni az „RO” szócskát):

bilat@tetalap.hu
sandor.szigeti@nkth.gov.hu

Támogatás futamideje: 24 hónap

A pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról a magyar kapcsolattartó ad tájékoztatást.

A pályázat nyerteseit a TéT Alapítvány értesíti a további teendőkről.

Magyar kapcsolattartó:
Szigeti Sándor
NKTH
Tel: (06 1) 484 2576
Tel: (06 1) 266 0801
Email: sandor.szigeti@nkth.gov.hu
http://www.nkth.gov.hu

Román kapcsolattartó:
Prof. Vasile Lungu
Department of European Integration and International Cooperation
National Authority for Scientific Research
Ministry of Education, Research and Innovation
21-25 Mendeleev str., 010362 Bucuresti, Romania
Tel: 00 4 0213183065
Fax: 00 4 0213183065
Email: vlungu@mct.ro
http://www.mct.ro