palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Utazás a Világ körül fotópályázat

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége digitális fotópályázatot hirdet Utazás a Világ körül, 2018 címmel.

A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket minél többen megörökítsék és egy fotókiállítás keretében másoknak is bemutathassák.

A nyilvános szerepléssel járó sikerélmény pedig ösztönzést adhat a fényképezőgép-tulajdonosoknak, hogy a jövőben ne csak privát célra készítsenek utazásaikról emlékképeket, hanem a közönségnek is.

Ez az út vezethet el a tudatos képalkotásig, amikor már nem a véletleneken múlik egy-egy jól sikerült felvétel. Exponálás előtt tehát érdemes feltenni a kérdést: mit, hogyan, mivel és miért örökítünk meg utazásunk során. A pályázat címét nem kell szó szerint érteni! Nem követelmény a Föld megkerülése ahhoz, hogy valaki sikeresen szerepeljen a tárlaton. Talán elegendő a szomszédos településre kirándulni, vagy saját környezetüket felfedezni, s máris elkészülhet a pályamű.

Részvételi feltételek

 1. A fotópályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül.
 2. A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és állatfotók, városképek, makro-felvételek, hangulatképek stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül attól, hogy a Föld mely pontján készültek.
 3. Beküldhető kategóriánként maximum 5–5 digitális felvétel JPG formátumban, sRGB színmódban. A fotók hosszabbik oldala PONTOSAN 2500 pixel legyen (se kevesebb, se több), terjedelme pedig ne haladja meg a 2 Mb-ot. (Hangsúlyozottan kérjük, hogy törekedjenek a szerzők a SZABVÁNY KÉPALAKOKra 3:2, 4:3, 1:1!).
  Kategóriák: színes, monokróm
 4. A pályázati anyagokat a pályázók REGISZTRÁCIÓ UTÁN tölthetik fel a MAFOSZ fotópályázati oldalára:  http://mafosz-contest.hu (A feltöltő oldalon írja be a kép címét. Válassza ki a feltölteni kívánt képet a ‘Tallózás’ gomb segítségével. Ellenőrizze, hogy a kívánt kép és cím vár feltöltésre, majd a ‘Képfeltöltés/Upload’ gombbal indíthatja a feltöltést. Sikeres feltöltés esetén kis idő múlva megjelenik a fotó kis bélyegképe a „Feltöltött képeim” között. Utána indíthatja következő kép feltöltését. A pályázat lezárulásáig módjában áll a már feltöltött kép adatait módosítani, a képe(ke)t törölni, újat feltölteni.)
 5. A szerveren minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga. A megadott adatokat a kiíró és a pályázat szervező adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
 6. A feltöltendő állomány FÁJLNEVE tetszőleges (mert a rendszer átnevezi a fájlokat), decsak az angol abc betűi, számok, kötőjel és alsóvonal használhatók (á, é, í, ó, ő, ű betűk nem, SZÓKÖZ SEM és más írásjelek: %, !, ? stb., illetve grafikai karakterek sem).
 7. A feltöltéskor kell megadni a KÉPCÍMet is. Kép címe: max. 40 karakter lehet, magyar ékezetes karakterek (és SZÓKÖZ IS) használandók. (De ne használjanak csupa nagybetűt!) A képcímeket kérjük a magyar helyesírás szerint megadni, mert a rendszer szoftvere ezt viszi át a kiállítási képcímeknek és minden további adatbázishoz (zsűrizés, jegyzőkönyv, kiértesítés, katalógus). A képcímekben tilos a szerző nevét, és a szerző alkotásainak sorszámát megadni. (Lehetőleg csak nagyon indokolt esetben adjanak meg idegen nyelvű képcímeket. A MAFOSZ minősítési rendszerében nem jelent semmilyen hátrányt, ha egy külföldi pályázaton már idegen nyelvű címmel szerepelt kép magyar fordítású képcímét használják.)
 8. A pályamű képoldalán (pl. vízjel) és a képcímben semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a szerzőre.
  A ’Megjegyzés’ mezőbe külföld esetén az országot (de csak az országot), Magyarország esetén a települést kell beírni, amelyikben a kép készült.
 9. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek négy évnél nem régebben készültek és a korábbi Utazás a Világ körül c. fotókiállításon még nem mutatták be őket, továbbá nem jelentek meg semmilyen könyvben.
 10. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a MAFOSZ-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
 11. Nem kizáró ok, de kérjük a szerzőket, kerüljék a nagy mértékű képmódosításokat, pl.: montázs
 12. Nevezési díj mértéke: 2000 Ft. A nevezési díj átutalással egyenlíthető ki:
  OTP 11701004-20122009-00000000
  Kedvezményezett: MAFOSZ
  Megjegyzés rovatba kérjük: Utazás 2018 és a pályázó neve
 13. A kiállításra kerülő képeket a MAFOSZ által felkért szakmai zsűri választja ki.
  Zsűri tagjai: Horváth Imre A-MAFOSZ/s, EFIAP/s, Koós László EFIAP, E-MAFOSZ/b, Tóth István AFIAP
  A fotókiállítás megnyitójára, a fotóalbum megjelenésére és a pályadíjak átadására várhatóan 2018. június hó 3-án kerül sor.

Díjazás:

1–3. díj: MAFOSZ érmek, oklevél és fotóművészeti albumok.

A különdíjak: oklevél és fotóművészeti album.
Pályázati naptár:

 • A fotók feltöltése: 2018. február 15–2018. március 25.
 • Zsűrizés: 2018. március vége
 • Értesítés a zsűrizés eredményéről: 2018. április 15-ig a www.mafosz.hu weboldalon.

A pályázati kiírás anyaga letölthető a www.mafosz.hu weboldalról.

A pályázó a képek beküldésével kinyilvánítja, hogy a részvételi feltételeket ismeri és elfogadja. Alkotásaik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiállítás és a szövetség népszerűsítése érdekében a pályázaton nyertes fotók szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, nevük feltüntetésével megjelenjenek a nyomtatott és elektronikus sajtó valamennyi formájában, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül; és a kiállításra elfogadott fotók megjelenjenek a szalon katalógusában, az Utazás a világ körül, 2018 című kiadványban, valamint a MAFOSZ honlapján. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a MAFOSZ csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.

A pályázat anyagából album készül. Az album tartalmazza a zsűri által kiállításra elfogadott alkotásokat, valamint minden kötetet megrendelő legjobb alkotását. Az Utazás a Világ körül, 2018 album megrendelhető a regisztrációs felületen. Kérjük, ebben az esetben a 4000 Ft/db árat is megküldeni a nevezési díjjal együtt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az album csak az emelt nevezési díjak befizetésével megrendelt mennyiségben készül.

További információ kérhető: fotoselet2@gmail.com