palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Város & Víz-hallgatói tervpályázat a Margitsziget északi és déli csúcsának rendezésére

Magyar Építőművészek Szövetsége pályázatA Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, urbanisztikai- és design elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA, Phd hallgatók részére.

Budapest és Közép-Európa egyik legszebb városi parkja a Margitsziget. Varázsa valószínűleg helyzetéből fakad, egy olyan sziget, amelyet a lüktető város keretez, de a széles Duna folyam miatt teljesen elvág a környező épülethalmaztól, aminek következtében, valamint a kizárt gépkocsi forgalomnak köszönhetően békebeli csend és nyugalom fogad minden ide látogatót.

Mindezek ellenére a sziget északi és déli végei, csúcsai kihalt rendezetlen területek, pedig egyedi városi, téri helyzetüknél fogva sokkal hangsúlyosabb területek lehetnének a jelenlegivel szemben, hiszen fantasztikus perspektíva nyílik a déli oldalon a városra, míg az északi oldalon a folyóra, illetve mögötte a horizontot keretező Pilisre. A fentiek szükségessé teszik az új, komplex építészeti-kulturális megközelítést.

A tervpályázat tárgya
Budapest XIII. Margitsziget északi és déli csúcsának komplex építészeti-tájépítészeti kialakítása.

A tervpályázat jellege, formája
A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat formája: titkos

A tervpályázat kiírója
A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest Ötpacsirta utca 2.)

A tervpályázat célja
A kiíró ötleteket, koncepciókat, javaslatokat vár, melyek a környezet kulturális jelentőségének megfelelően méltó helyére illesztik – akár építészeti, akár építészeten túli társművészeti alkotásokkal, megoldásokkal – és a Sziget indító és záró hangsúlyává teszik a két szigetcsúcsot. Egyúttal olyan kitekintő fókuszpontot hoz létre, amely kiemeli a jelenlegi helyzetéből és a Város&Víz címhez méltóan megoldja annak fizikai és vizuális kapcsolatát a Dunával, illetve tágabb környezetével.

A tervezési feladat
Budapest XIII. Margitszigeti szigetcsúcsoknak komplex építészeti-tájépítészeti kialakítása.

A tervezési terület lehatárolása
A tervezési terület a Margitsziget északi és déli sziget csúcsa, azaz az Árpád-hídtól északra eső terület, illetve a Margit-híd szigeti bejárójának pillérétől a híd felé eső üres háromszöge, ahol a futókör fordul, azonban a Kiíró szélesebb kitekintést, a két helyszín összekötésének konceptuális lehetőségét, a tágabb összefüggések felvetését is örömmel veszi.

A tervpályázat programja
A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdésekre várja a választ a pályázóktól:

 • a terület szervezési és tér berendezési elképzelések felvetése, szellemi, fizikai vagy vizuális kapcsolat a meglévő hídelemekkel
 • a ki- és belépő végpontok és csomópontok, vizuálisan kiemelendő helyek létrehozása
 • javaslatok a helyszín arculatának alakítására, speciális, szélesebb körben, a sziget egészére érvényesíthető margitszigeti arculat megújításának, egységesítésének igénye (a landmarktól a mikroarchitekturális szintig)
 • a koncepcióba illeszkedő berendezési tárgyak, tárgycsoportok tervezése
 • az információs rendszer fejlesztése, információk hatékonyabb átadásának módozatai
 • a terület életét, folyamatait befolyásoló, irányító elemek projektek kiállítások, programjavaslatok felvetése
 • egyes rendezvényekhez/fesztiválokhoz kötődő installációkra javaslatok
 • vigye ki az utcára az építészeti kultúrát
 • hozzon létre olyan kitekintő pontokat, amelyek kiemelik a környezetéből, illetve lehetőséget adnak a nem mindennapi látvány – délre a város, északra a víz és a természet – szemlélésére
 • használja ki a Margitsziget természeti adottságait, különös hangsúllyal a Duna közelségére
 • a helyszínekre vendéglátóhelyek kialakítása nem kizárt, de annak kialakítása illeszkedjen az építészeti, tájépítészeti koncepcióhoz, a tágabb környezethez
 • a partvonal és a vízpart intenzívebb kapcsolatának megteremtése, élőbbé tétele a nagy vízszintingadozásra is tekintettel

Beadandó munkarészek
A tervpályázatra beadható minden olyan városépítészeti – építészeti elképzelés, designkoncepció, amely a tervpályázati kiírásban meghatározott felvetésekre, programpontokra, akár azok egy részére érdemi ötletet, megoldási javaslatot ad.
A meszorg.hu honlapon történt előzetes regisztráció után feltöltendő a saját regisztrációs felületre, egy darab „tervlap”- 100×100 cm-es kiállításra és print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, tetszőleges technikájú képek/tervrajzok montázsa, digitális formában, 400 dpi felbontásban, PDF formátumban. A pályázatra mellékletként videó anyag is beadható, amelyet szintén a regisztrációs felületre kell feltölteni. A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 200 Mb-ot.

A tervpályázatnak kötelező tartalmi munkarészei (sem szöveges, sem rajzi követelményei) nincsenek. A pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel mutatják be a legátfogóbban és a legérthetőbben koncepciójukat. Amennyiben a tervlap szöveges részeket tartalmaz, úgy támogatandó az angol nyelvű verzió a külföldi bemutathatóság érdekében.

Javasolt munkarészek

 • alaprajz
 • ortogonális nézet
 • madártávlati kép

Regisztráció és a kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok, és a pályázati dokumentáció véglegesítése
A pályázó vagy pályázó csoport névvel, oktatás intézménnyel és postai, email címmel és telefonszámmal regisztrálhat a meszorg.hu weboldalon, ahol kap egy kódot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál. A regisztráció után van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt. A beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket, a meszorg.hu oldalon történt előzetes regisztráció után a kapott azonosítóval és a pályázók által választott jelszó segítségével belépve a saját regisztrációs felületre kell feltölteni, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A tervpályázat titkosságának biztosítása
A pályázó vagy pályázó csoport névvel, oktatás intézménnyel és postai, email címmel és telefonszámmal regisztrálhat a www.meszorg.hu weboldalon, ahol kap egy kódot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál. A beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A pályázók által megadott adatokhoz sem a MÉSZ sem a Bíráló Bizottság tagjai nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázati kiírásban ismertetett program egyszerre innovatív és megvalósítható koncepciója.
Különös tekintettel:

 • az ötletességre
 • a komplexitásra
 • az esztétikai művészeti értékre
 • a Sziget karakteréhez, a természeti környezethez és a Dunához való illeszkedésre
 • a megvalósíthatóságra, alkalmazhatóságra
 • ökológiai elvek, koncepciók érvényesítése, különös tekintettel a vízzel való kapcsolatra

A tervpályázat díjazása, eredményhirdetése
A hallgatói ötletpályázat díjazása nem készpénzzel történik, hanem a három díjazott pályázatot készítő csapat számára átadott ajándékokkal.

 • 1. díj: Varsói tanulmányút 5 nap/4 éjszaka – továbbá 50 alkalomra szóló belépő a Nemzeti Sportuszodába
 • 2. díj: Bécsi tanulmányút 3 nap/2 éjszaka – továbbá 30 alkalomra szóló belépő a Nemzeti Sportuszodába
 • 3. díj: 3 fő részére 1 wellness nap a Danubius Health Spa Resort Margitsziget wellness részlegében, továbbá 3 db sóbarlang kezelés, ill. egy, a hallgatók által választott kezelés, masszázs és fürdő kezelések (pl. aromafürdők, Kleopátra fürdő) közül, továbbá 20 alkalomra szóló belépő a Nemzeti Sportuszodába

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a kiadott díjakat, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Eredményes tervpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló összes díjat kioszthatja a nyertes tervpályázatok között.

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró május 27-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek átadja, az átadás helyszínéről és pontos időpontjáról a meszorg.hu weboldalon ad tájékoztatást.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat zárójelentését az eredményhirdetés után Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a meszorg.hu, mek.hu, epiteszforum.hu honlapokon.

A Kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutatja. Ennek időpontjáról és helyéről a meszorg.hu honlapon ad tájékoztatást.

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a pályamunkákat a tervezési program véglegesítése, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

A részvétel feltételei
A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatója, illetve Phd és DLA hallgatója, aki regisztrálta magát a meszorg.hu weboldalon, és akivel szemben nem áll fent a tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. Rendelet 13§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.

A pályázó személy vagy csoport a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul a tervpályázat nyilvános bemutatásához is.

A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A tervpályázatból való kizárás
A Bíráló Bizottság

 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

A Bíráló Bizottság tagjai
elnök: Kálmán Ernő DLA – Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke
tagok:
Bardóczi Sándor tájépítész
Pálfy Sándor építész, tanszékvezető BME
Borsay Attila MCXVI
Arató György XIII. kerületi főépítész
Szegő György építész, főszerkesztő, Régi-új Magyar Építőművészet
Kerekes György építész

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába szakértőket is bevonhat.

A Bíráló bizottság munkája

 • A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
 • A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
 • A Bíráló Bizottság csak a díjazott terveket részesíti részletes bírálatban
 • A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
 • A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a díjazott pályaműveket.
 • A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat lebonyolítása
A tervpályázat hivatalos meghirdetése: 2010.november 24.
Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet a Velencei Biennale 2010 – egyetemista szemmel  c. prezentációt követően

Regisztráció kezdete: 2010. december 1.
Helyszíni szemle időpontja: egyéni megtekintés
Kérdések határideje: 2011. február 8.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2011.február 28.
Pályaművek beadásának határideje: 2011. április 10. 24.00
Kiállítás a pályaművekből: 2011. május 04.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2011. május 28.

A tervpályázati kiírás mellékletei
A pályázati kiírás mellékletei regisztráció után letölthetők a meszorg.hu honlapról.
(A mellékletek tájékoztató jellegűek ill. az ötletpályázat demonstrálásához szabadon felhasználhatóak.)

A tervpályázat támogatói
XIII. kerület Önkormányzat – főépítészi hivatala
Krause Kft.
MAHART Passnave Zrt.
Varsói Magyar Kulturális Intézet
NKA
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Bécsi Collegium Hungaricum

Forrás: http://epiteszforum.hu/