palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vendégbarát Múzeum Program

A Magyar Turizmus Zrt. felhívást tesz közzé muzeális intézmények részére, turisztikai tevékenységük marketingjének támogatására. A Vendégbarát Múzeum program célja, hogy segítségével az elmúlt években történt látogatóbarát fejlesztések „híre” eljusson mind a belföldi, mind a külföldi potenciális vendégekhez.

A Magyar Turizmus Zrt. felhívást tesz közzé muzeális intézmények részére, turisztikai tevékenységük marketingjének támogatására. A Vendégbarát Múzeum program célja, hogy segítségével az elmúlt években történt látogatóbarát fejlesztések „híre” eljusson mind a belföldi, mind a külföldi potenciális vendégekhez.1.  A program háttere, célja, rövid ismertetője
A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) 2009-re meghirdette a Kulturális Turizmus Évét, amelynek elsődleges célja hazánk kulturális turisztikai kínálatának – ezen belül a muzeális intézményeknek – a népszerűsítése.
A Vendégbarát Múzeum program célja, hogy segítségével az elmúlt években történt látogatóbarát fejlesztések „híre” eljusson mind a belföldi, mind a külföldi potenciális vendégekhez.
2009-ben is internetes játékot hirdet a Magyar Turizmus Zrt., amelynek segítségével a nagyközönség dönt arról, hogy melyik muzeális intézmény érdemli ki a 2009 Vendégbarát Múzeuma címet.
A beérkezett pályázatok alapján – előzsűrizést követően – a Well-PRess kiadó www.vendegvaro.hu internetes oldalára minden múzeumról felkerül az intézményről a kitöltendő Pályázati Adatlapon szereplő néhány soros összefoglaló, illetve egy fotó, amelyet az intézményükről beküldött fényképek közül az MT Zrt. választ ki. A honlap látogatói ezen információk, illetve személyes tapasztalataik alapján fogják kiválasztani a nyertes intézményeket. A szavazásra a pályázó muzeális intézményekben szórólapok és plakátok is felhívják a látogatók figyelmét. A szórólapokat és plakátokat  a Magyar Turizmus Zrt. készítteti el és bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázó intézmények vállalják, hogy ezen eszközök segítségével a szavazást népszerűsítik.
A muzeális intézmények három kategóriában versenyeznek egymással, a besorolást a 2007-es és a 2008-as látogatószám alapján a kiíró intézmények ellenőrzik.

A kategóriák:
•    A kategória: 30.000 látogató felett/év
•    B kategória: 5.000-30.000 látogató/év
•    C kategória: 5.000 látogató alatt/év
A Magyar Turizmus Zrt. az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága által rendelkezésre bocsátott keretösszeg erejéig a nyertes intézmény népszerűsítésében nyújt segítséget. A pályázathoz csatolt promóciós terv alapján a nyertes pályázó és a Magyar Turizmus Zrt. közösen dolgozzák ki a marketingakciók tervezetét. A program meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint, amely összeg tartalmazza az ÁFÁ-t és a támogatást terhelő társasági adót is.

2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, amelyek az elmúlt két évben (2007-ben és 2008-ban) nem nyertek támogatást a Vendégbarát Múzeum Program keretén belül.

3. Pályázati feltételek
1. A jelentkezés feltételei:
A jelentkezés feltétele, hogy az alábbiakban felsorolt látogatóbarát intézményi követelményeknek a muzeális intézmény megfeleljen.
a) A muzeális intézmény az interpretáció során alkalmazzon kreatív bemutatási formákat, élményelemeket és a látogatók interaktív részvételét elősegítő eszközöket (pl. audioguide, foglalkoztató füzet stb.).
b) A muzeális intézmény olyan szolgáltatásokat is kínáljon, amelyek nem csupán a kiállításokat egyszer megtekintők számára elérhetőek, hanem visszatérésre ösztönöznek, illetve közösségi térként is működnek (pl. jegy nélkül is látogatható könyvesbolt, kávézó, belső udvar, park…).
c) Az állandó kiállítások mellett alkalomszerűen is kínáljon különleges elemeket, újdonságokat, vagy rendezvényekkel ismétlődően meg tudja szólítani a célközönséget.
d) Kínáljon a jövő látogatóit, a gyerekeket aktívan bevonó családi programmá szélesítő elemeket, foglalkozásokat.
e) A kiállítások és a szolgáltatások legyenek a társadalom speciális csoportjai számára is elérhetőek.
f)  Az intézmény által bemutatott értékek illeszkedjenek az adott turisztikai fogadóterület (vagyis desztináció) kulturális kínálatához és méltóképpen képviseljék azt.

Az elmúlt évek során végzett fentiekhez kapcsolódó „látogatóbarát” fejlesztéseket a pályázati formanyomtatvány 2b. pontjában kérjük bemutatni.

A szavazásra szakmai előzsűrizést követően kerül sor, amelynek célja a fent említett feltételek teljesülésének vizsgálata.

2. A pályázat nyertesei az alábbi marketingeszközökhöz kaphatnak támogatást:
a) Az intézmény látogatóbarát szolgáltatásait bemutató kiadvány, honlap, hirdetés vagy bármilyen újszerű marketingeszköz.
b) Ún. csomagajánlatok összeállítása szálláshely- és más turisztikai szolgáltatók bevonásával, illetve az azokat bemutató kiadvány, honlap, hirdetés vagy bármilyen újszerű marketingeszköz.

IV. A pályázattal elnyerhető kommunikációs támogatás

1.  A támogatás formája
A Magyar Turizmus Zrt. a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a nyertes intézménnyel közösen kiválasztott marketingakciók költségét fedezi. A nyertes intézmény vagy annak fenntartója az akciók megvalósulását követően beszámolót készít az összeg felhasználásáról, csatolva a megrendelt és kifizetett szolgáltatások számláinak másolatát, a számlaösszesítőt és – amennyiben lehetséges – egy támpéldányt az elkészített marketingeszközökről.

2.  A támogatás mértéke
Összesen bruttó 5 millió forint, amely a három kategória nyertesei között megosztva kerül szétosztásra az alábbiak szerint:
•    „A” kategória nyertese: 2 millió Forint
•    „B” kategória nyertese: 1,5 millió Forint
•    „C” kategória nyertese: 1,5 millió Forint
Amennyiben adott kategóriába ötnél kevesebb pályázat érkezik, a díjazás az 1. pontban megfogalmazottak szerint változik.

3.  Elszámolható költségek
Marketingeszközökhöz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások.

4.  A megvalósítás határideje
A támogatott projektnek 2009-ben el kell indulnia. A nyertes pályázó 2009. december 1-ig köteles elszámolni a Magyar Turizmus Zrt-vel.

V. A pályázás és az elbírálás menete

1.  A pályázás menete
A pályázatot a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani 2009. március 16-ig. A pályázatot 2 példányban (egy nyomtatott példányban és egy példányban digitális adathordozón) zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Magyar Turizmus Zrt.
Vendégbarát Múzeum Program
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A részvételi dokumentáció hiányos, illetve késedelmes benyújtása esetén az intézmény a szavazásban nem vehet részt.
A határidőig beérkezett pályázatokat a Magyar Turizmus Zrt. és a pályázatot kiíró társszervezetek (Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) munkatársaiból álló ún. előzsűri értékeli, amely során a pályázat feltételeinek megvalósulását vizsgálják. A feltételeknek megfelelő pályázók közül a nagyközönség választja ki szavazataival a nyerteseket. A szavazás a www.vendegvaro.hu internetes oldalon zajlik, de természetesen a szavazás a Magyar Turizmus Zrt. (www.itthon.hu) és az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság (www.otm.gov.hu) honlapjáról is elérhető lesz.

2.  A támogatás folyósítása
A pályázó intézményekkel kötött támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel.

3.  Pályázati határidők
A pályázatot 2009. március 16-ig kell benyújtani. Az on-line szavazás 2009. április 1-én kezdődik a www.vendegvaro.hu internetes portálon, és 2009. május 3-án zárul le.  A nyerteseket írásban értesítjük. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Múzeumi Világnap alkalmából rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen, a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. május 16-án kerül sor. A támogatott projektnek 2009-ben el kell indulnia, az elszámolásnak 2009. december 1-ig kell megtörténnie a fent említett módon.

4.  Egyéb tudnivalók
Nem részesülhet támogatásban az a résztvevő, aki az értékelési/szavazási folyamatot befolyásolja, vagy azt megkísérli.
A Magyar Turizmus Zrt. a látogatóforgalmi adatokat ellenőrzi.
Az intézmények pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy bemutatkozó anyagukat a Magyar Turizmus Zrt. a Well-PRess kiadó részére az internetes szavazás érdekében átadja, valamint azok a www.vendegvaro.hu honlapon a szavazás időtartama alatt feltüntetésre kerüljenek.
A pályázat benyújtásával a résztvevő tudomásul veszi, hogy sikeres elbírálás esetén nevét, címét, az elnyert hozzájárulás összegét, a tárgyát és a megvalósítás helyszínét nyilvánosságra hozhatják. A pályázat benyújtásával a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Turizmus Zrt. a beküldött képeit promóciós céllal bármely kiadványában, plakátján, egyéb promóciós eszközén feltüntetesse. A képek felhasználása esetén a Magyar Turizmus Zrt. köteles a promóciós eszközön feltüntetni a képen szereplő múzeum nevét.

További kérdés esetén Hegedűs Sára, a Magyar Turizmus Zrt. termékmenedzsere nyújt felvilágosítást a 488-8747-es telefonszámon vagy a hegedus@itthon.hu e-mail címen.

V.  A pályázathoz csatolandó dokumentumok
•    a muzeális intézmény érvényes működési engedélyének másolata,
•    5 digitális fénykép (méret: egyenként minimum 1 MB),
•    hiánytalanul kitöltött pályázati formanyomtatvány.
A pályázat teljes szövege itt érhető el:
http://itthon.hu/Szakmai%20oldalak/Felh%C3%ADv%C3%A1sok,%20p%C3%A1/FELH%C3%8DV%C3%81S%20-%20Vend%C3%A9gbar%C3%A1t

(forrás: Magyar Turizmus Zrt.)