palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 2021-2027

A TOP folytatás a 2021-2027-es fejlesztési időszakban a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP). Az OP elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza és szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésben. A prioritási területek között támogatási terület a megyék (1.) és kisebb térségek (pl. járások) (2.), helyi turisztikai fejlesztések (3.), területi alapú humán fejlesztések (4.) és ebből az operatív programból finanszírozhatók majd Budapesti infrastrukturális, kiemelt kormányzati projektek (5.) és budapesti önkormányzatokkal egyeztetett humán fejlesztések, pályázatos konstrukciókban (6.) is.

I. Az operatív program indokoltsága

A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak és fejlett régiójának területi alapú, térségi és települési fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott térségek fejlesztésére. A program elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, valamint szerepet vállal a kiemelt térségek és gazdasági zónák fejlesztésében és az elmaradott térségek felzárkózásának támogatásában is.

II. Az operatív program kapcsolódása az Unió szakpolitika céljaihoz

Az operatív program elsődlegesen az Unió által meghatározott A polgárokhoz közelebb álló Európa (PO5) szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik. A PO5 a kohéziós források lehető legrugalmasabb felhasználását teszi lehetővé, amelynek keretében valamennyi ERFA tématerület integráltan támogatható (1-4. EU szakpolitikai célok), és amelyet ESZA+ forrás egészíthet ki.

III. Az operatív program tartalma

A program a 2014-2020 TOP tematikáját és integrált területi programokon keresztül megvalósuló modelljét folytatja, az eredményességet és a hely-alapú megvalósítást javító új elemekkel:

 • elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, fejlesztési tematikája kiterjed a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére,
 • a kiemelt térségekben ezeket a fejlesztéseket térségi alapon összehangolja és ezeken túlmenő térség-specifikus fejlesztéseket is finanszírozhat,
 • fenntartható városfejlesztési intézkedése keretében a helyi fejlesztési stratégiájuk alapján kiválasztott városok a fenti fejlesztéseket integrált helyi városfejlesztési programokban valósíthatják meg, illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz,
 • szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésében,
 • szerepet vállal a komplex programmal fejlesztendő járásokban helyi társadalmi felzárkózási programok támogatásában.

IV. Az operatív program felépítése

Az OP 6 prioritási tengelyből áll:

Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
Versenyképes megye ERFA Kevésbé fejlett
Térségfejlesztés ERFA Kevésbé fejlett
Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések ERFA Kevésbé fejlett
Területi humán fejlesztések ESZA+ Kevésbé fejlett
Budapesti infrastrukturális fejlesztések ERFA Fejlett
Budapesti humán fejlesztések ESZA+ Fejlett

 

 

 

 

 

 

V. Az operatív program tartalma

1. prioritási tengely: Versenyképes megye

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés támogatása

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
 • Helyi turisztikai fejlesztések
 • Helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
 • IKT és okos település-fejlesztések
 • Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonysági és megújuló energia-felhasználást elősegítő fejlesztések
 • Szociális városrehabilitáció
 • Barnamezős rehabilitáció, rozsdaövezetek fejlesztése
 • Helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-alkalmazkodás (illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz), helyi környezetvédelmi infrastruktúra és hulladékgazdálkodás fejlesztése
 • Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások fejlesztése

1.3 Helyi és térségi közszolgáltatások támogatása

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Gyermekjóléti alapellátás, családbarát, munkába állást segítő alapszolgáltatások fejlesztése
 • Egészségügyi alapellátás, járóbeteg-szakellátás és egészségfejlesztési infrastruktúra fejlesztése
 • Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

1.4 Fenntartható városfejlesztés támogatása

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Az 1-3. beavatkozási területek/intézkedések szerinti tartalom, helyi integrált városfejlesztési stratégia alapján, kiválasztott városokban
 • ERFA és ESZA+ források integrált, helyi programalapú felhasználása

2. prioritási tengely: Térségfejlesztés

2.1 Tartalma megegyezik az 1. prioritási tengely 1-3 beavatkozási területei szerinti tartalommal, a megyei integrált területi programokhoz kapcsolódva

3. prioritási tengely: Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések

Helyi és térségi gazdaság versenyképességére kiható turisztikai fejlesztések, amelyek nem tagjai országos vagy nemzetközi hálózatoknak.

 • helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése
 • kulturális látványosságok, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések
 • helyi jelentőségű, turisztikai célú kerékpárutak

4. prioritási tengely: Területi humán fejlesztések

Az 1-2. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó humán, ESZA+ típusú fejlesztéseket tartalmazza.

 • Helyi gazdaságfejlesztés, helyi foglalkoztatás ESZA+ elemei
 • Szociális városrehabilitáció ESZA+ elemei
 • Közösség, kultúra, szabadidő fejlesztések ESZA+ elemei
 • Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei

5. prioritási tengely: Budapesti infrastrukturális fejlesztések

Budapest az Európai Unió fejlettebb régiói közé tartozik, a fejlesztéseire fordítható forrásokat ezért elkülönülten kell kezelni. A rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint tervezzük felhasználni.

5.1 Kormányzati hatáskörű kiemelt projektek – zöldfelületi fejlesztések

5.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók

6. prioritási tengely: Budapesti humán fejlesztések

6.1 Az országos humánfejlesztési programok budapesti „elemei”

6.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók

Forrás: palyazat.gov.hu