palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 2010 részvételi pályázat

dramapedagogiaA Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei és a regionális szervezőkkel együttműködve – tizenkilencedik alkalommal – hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

A találkozóra az általános iskolás korúak érdeklődésének, a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő előadással lehet nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül.

A műsoridő maximuma – a játszó gyerekek érdekében – alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Az induló csoport tagjainak 20%‑a lehet idősebb, mint 14-15 év.

Az a csoport, amelyik részt vesz az Országos Diákszínjátszó Találkozón, az ott bemutatott előadását nem nevezheti a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra. Egy csoport egy előadással nevezhet. A jelentkező csopor­tok a működési helyük szerinti megyei/fővárosi találkozón indulhatnak (a találkozó meghirdetőjével történő egyeztetés alapján – a földrajzi távolságok miatt – kivételes esetben ettől el lehet térni).

A megyei találkozók végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt külön kéri.

A példaértékű előadások az országos találkozó megyei és regionális bemutatósorozatának zárultával – az erre a munkára felkért szakemberek javaslatai alapján – meghívást kaphatnak az országos gálaműsoron való szereplésre. (A meghívásnak nem előfeltétele az, hogy a csoport részt vegyen területi találkozón.)

A megyei és a terü­leti találkozók végén a Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált szakemberek a csoportvezető-rendezők számára elemző beszélgetéseket vezet­nek a látott produkciókról.

A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.

Jelentkezési határidő: 2010. február 20.

Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
Az országos rendezvénysorozat támogatója: Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma.
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára Budapesten kerül sor, 2010. június 4-5-én.

További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com

Figyelem! A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat kérjük e-mailben elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz (és a megyei/fővárosi szervezőkhöz is). Az előző országos találkozó indult csoportok vezetőinek elektronikus levélben elküldjük a kitöltendő, részletes adatlapot, amely honlapunkról is letölthető.


Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési_lap_2010.doc
kiiras_es_jelentkezesi_2010.doc
megyei_regionalis_szervezes_0127.doc

Forrás: http://www.drama.hu