palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk pályázat

A Tormay Cécile Kör Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatójának fővédnökségével, a Rákóczi Szövetség, a Klebelsberg Kultúrkúria, a Nemzeti Értékvédő Egyesület és más civilszervezetek támogatásával irodalmi pályázatot hirdet az alábbi címmel:  „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk.”

Tormay Cécile és lapja – a Klebelsberg Kuno alapította – Napkelet irodalmi és kritikai folyóirat csaknem 70 éve szovjet parancsra, indexre és zúzdába került, s ezzel nemzetközileg elismert művészeink és tudósaink váltak „száműzöttekké”. A néhány megmentett folyóirat-példányban páratlan értékeink porosodtak a mai napig. Holott a Napkelet – már a szakma által is kimondottan – a Nyugat méltó társa. A Napkelet és főszerkesztője 2012-ben megkapta a Magyar Örökség-díjat.

A Napkelet rehabilitálása, kutatása azonban épp, hogy elkezdődött, így számos szenzációt ígér. Hozzájárul a csonka magyar irodalmi kánon kiegészítéséhez, sőt a teljes magyar kulturális hagyaték jelentős gazdagodásához.

A magas szakmai színvonalú zsűri ezt a célt szem előtt tartva azokat a fiatalokat díjazza, akik az 1923-ban induló – és a 30-as években fénykorát élő – Napkeletet vagy szerzőit, cikkeit kutató, bemutató és népszerűsítő, saját munkát igénylő, eredeti dolgozatokat nyújtanak be. A pályaműveket elsősorban a Napkelet megadott cikkei és témakörei alapján– Klebelsberg szellemiségében – irodalmi igényességgel megírva kell elkészíteni az alábbiak szerint: 

A pályázattal kapcsolatos minden hiteles információt – beleértve a  pontosító, kiegészítő tájékoztatást – a Tormay Cécile Kör a www.tormayc.webs.com honlap „Pályázat” rovatában közli.

A Rákóczi Szövetség ezeket saját honlapján folyamatosan közzéteszi.

Pontosabb információ kérhető: napkelet90@gmail.com

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg. Mindkét kategóriára érvényes pályázati feltételek:

 • I. díj: 100 ezer forint
 • II. díj: 50 ezer forint
 • III.díj: 30 ezer forint

Értékes különdíjakat és tárgyjutalmakat is kiosztunk.

 • A pályázónak figyelembe kell vennie a fentebb megfogalmazottakat. Az írásbeli pályaművek műfaja esszé, értekezés vagy tanulmány lehet;
 • Csak jeligés pályaművet fogadunk el. A pályázó jelentkezési lapját legkésőbb május 15-ig küldje el a  napkelet90@gmail.com címre.
 • Egy pályázó csak egy kategóriában és csak egy pályaművel pályázhat;
 • Pályázatunkon a világ bármely részéről, de kizárólag magyar nyelven – mégpedig a pályázó(k) anyanyelvén írt –  pályaművel lehet részt venni;
 • A pályaműveket villámpostán (email-en) várjuk a napkelet90@gmail.com címre.
 • Pályaműveket kizárólag a megadott határidőig és terjedelemben fogadunk el.
 • A pályázó pályaművének elküldésével egyben hozzájárul annak korlátlan és szabad publikálásához és felhasználásához.
 • Választható szakirodalom kizárólag:a www.tormayc.webs.com honlapon az érvényes pályázati kiírásban közölt  szakirodalom: a http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=02076 oldalról  – tehát kizárólag ezen internetes honlapról – letölthető bármely Napkelet évfolyam bármely száma;  www.tormayc.webs.com  honlap  „Az írónőről” rovatának Hankiss János, Horváth János, Thurzó Gábor, Hajnal István, Bánhegyi Jób írásai, Takaró Mihály Tormay és a Napkelet laudálása 2012. Magyar Örökség-díjra, Takaró Mihály Mátraházai Tormay-Napkelet konferenciáján elhangzott előadása:
  https://www.youtube.com/watch?v=8URjXQIS4us ; https://www.youtube.com/watch?v=1yPqeRMfhIk  valamint http://takaromihaly.hu/irodalmikanon.html

Választható témakörök:

Az alábbi témakörökön belül a választást lehet szűkíteni vagy bővíteni: választható belőlük egy részterület is, illetve az alábbi témaköröket egymással össze is lehet kapcsolni.

 • Klebelsberg Kuno életművének egyik sarokköve: a Napkelet; a Napkelet keletkezése és célja; a Napkelet fénykora; a Napkelet keresztény-konzervatív felfogása
 • Irodalmi centenáriumok és évfordulók a Napkeletben; irodalmi hagyományaink folytatása a Napkeletben; a Trianonban elszakított területek irodalma
 • Magyar történelem a Napkeletben, új történelem-látás; történelmi-történeti kutatások; páratlan magyar vonatkozású fölfedezésekről a Napkeletben
 • A legmagasabb színvonalú kritikai folyóirat: a Napkelet; irodalom-, zene-, színház, képzőművészeti kritika; Az irodalmárok és kritikusok kísérleti terepe: a Napkelet (szellem-történet, rádiózás, új nézetek és utak a művészetben stb.)
 • A pályázat kiírói felhívást tettek közzé azzal a céllal, hogy a pályázók között még a fentieken túli díjazásra is legyen lehetőség, illetve a díjazottak köre bővüljön. Ugyanakkor nagyon indokolt esetben a zsűri jogosult a díjakat megosztani, illetve a megfelelő színvonal hiánya esetén egyes díjakat nem kiadni. A pályázat kiírói nem tudnak felelősséget vállalni egyéb vis major esetén sem. Utóbbiakra a Tormay Cécile Kör elmúlt két nagy országos pályázatán sohasem került sor.

 Az I. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Pályázat és vetélkedő csapatok részére 2 fordulóban:

Az  első fordulóban a csapatnak  2013. május 15-ig  írásbeli dolgozatot kell beküldenie.

 • Ebben a kategóriában elsősorban a középiskolásokat és tanáraikat, mint iskolai, szakköri, stb. közösséget kívánjuk pályáztatni, azonban nem zárunk ki másokat sem, ha minden egyéb pályázati feltételnek megfelelnek. A csapat tehát 20 év alatti fiatalokból (akik 2013. december 31-ig nem töltik be 20. évüket) állhat, és/vagy tagja lehet 20 év alatti nem középiskolás, illetve egy 20 évesnél idősebb felkészítő személy is: tanár, könyvtáros, egyetemista, szülő, bárki, aki a témakörben hivatalosan még nem publikált könyvet vagy tanulmányt, szakcikket.
 • Az írásbeli dolgozat maximális terjedelme szóközökkel: tizenkétezer karakter.
 • A dolgozatban a források pontos helyét (a megadott szakirodalmon belül) kötelező jelölni.
 • Korábban publikált vagy pályázatra beadott pályaműveket a zsűri nem fogad el.
 • A csapat a pályamű beérkezéséről 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjenek utána!) Az első fordulóban továbbjutottakat legkésőbb 2013. június 10-ig értesítjük.

A második fordulóban a továbbjutottak kiválasztják maguk közül a legjobb 2-4 főt, őket küldhetik el Budapestre, a döntőbe.  A döntő egy csapatok közötti  vetélkedő lesz, november 16-án vagy 17-én a Klebelsberg Kuno Napok keretében.

 • A döntőben a csapat a fentiek szerinti 2-4 főből állhat, és tagja lehet egy – a fentiekben megjelölt – felkészítő személy is. A döntőbe küldött csapatra egyebekben ugyanaz érvényes, amit a 2.1. a) pont leírt.
 • A döntőben résztvevő fiataloknak a korukat igazoló okmány másolatát legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elküldeniük a napkelet90@gmail.com címre.
 • A döntőre ugyanabból a szakirodalomból kell készülni, melyet fentebb megadtunk.
 • A döntő pontos helyét és időpontját legkésőbb szeptemberben közöljük. A döntőt igyekszünk olyan időpontban megtartani, hogy a messziről érkezők is könnyebben oda- illetve hazaérjenek. (Határon túliak indokolt esetben pályázhatnak utazási költségtérítésre.  Ebben az esetben kérjük a kérelmet az indoklással együtt 2013.június 30-ig elküldeni a napkelet90@gmail.com címre. Aki csak szállással tudná megoldani döntőben való szereplését, az kérjük, ugyanígy jelezze június 30-ig.)

 A II. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Egyéni pályázat a 18-35 év közötti korosztálynak az I. kategóriával azonos témakörben.

 • A szinopszis beadási határideje 2013. május 31.
 • A pályázat beadási határideje 2013. szeptember 1.
 • A pályázó az elmúlt 2 évben ( legkorábban 2011. januárban) beadott diplomamunkájával vagy doktori értekezésével is indulhat. A pályamű terjedelme nincs korlátozva.
 • A szinopszist a pályázathoz hasonlóan, kizárólag jeligésen lehet beadni maximum 2 oldal terjedelemben.
 • A szinopszis és a pályamű beérkezéséről a pályázó 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjön utána!)
 • Az eredményről és a díjátadásról legkésőbb október 15-ig értesítjük. Az ünnepélyes díjátadásra Budapesten november 16-án vagy 17-én a Klebelsberg Kuno Napok keretében kerül sor.

 Letölthető dokumentumok

90 éves a NAPKELET PÁLYÁZATI PLAKÁT-1

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÁRCIUS

Kísérőlevél középiskoláknak a Napkelet pályázatról

Web: 90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk pályázat