palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Öttusa Szövetség logópályázata

A Magyar Öttusa Szövetség logópályázatot hirdet. Az öttusa Magyarország egyik sikersportága. Egyszerre testesíti meg a hagyományt, a sokoldalúságot és a megújulást (pl. lézerlövészet). A sportághoz itthon nagyban kötődik a „dicsőség” kifejezés, hiszen a magyar öttusázók hagyományosan a világ élvonalába tartoznak és szállítják az eredményeket. A MÖSZ új sportágfejlesztési programja ambiciózus célokat tűzött ki, ami együtt kell, hogy járjon egy arculati megújulással is.

PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Magyar Öttusa Szövetség logója. A logóban utalni kell az öttusa versenyszámaira. A MÖSZ, mint mozaikszó szerepeljen a tervezetben. Az angol nyelvű változatát is el kell készíteni a HMPA mozaikszó használatával. Kisebb vagy nagyobb méretben, valamint monokróm változatban is használható legyen.

Az új logónak utalni kell a sokoldalúságra, a sportág összetettségére, ugyanakkor egyszerűnek és letisztultnak kell lennie.

Hívószavak:

 • sportág: összetett, sokoldalú, sikeres
 • logó: egyszerű, letisztult, modern, dinamikus

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes, jogi személy, gazdasági társaság, a személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy egyéni vállalkozó. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával is nevezhet.

A pályázat egyfordulós.

A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.

A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.

A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

 A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • Logótervek
 • minimális használható méret:45 mm
 • logó színes és fekete-fehér verziója
 • logó angol és magyar nyelvű változata
 • A Szövetség célkitűzéseit és filozófiáját tükrözze az elkészült pályamunka.(lásd: LogópályázatI.pont)
 • Logótervek vektoros (EPS) formátumban, a logotípia PDF formátumban készítendők. 
 • Pályázati adatlap: 

A jelen kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 21. hétfő de. 12.00h

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a hmpa@pentathlon.hu  ÉS anitakiraly@pentathlon.hu címre. A levél tárgya: Logópályázat – MÖSZ

A pályázati anyag elvárt formátuma: PDF formátum

Érvényes az a pályázat, amely határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz
 • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A pályázat díja

A nyertes pályázó díjazása: 250.000, -Ft +ÁFA, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

Letölthető dokumentum

MÖSZ logópályázat és adatlap

A pályázat elbírálása

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után egyes pályaműveket kiválasszon és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázókat.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.

A bírálóbizottság tagjai:
Dr. Simóka Beáta
Hanzély Ákos
Király Anita
Martinek János

Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye, a Magyar Öttusa Szövetség (pentathlon.hu) honlapján lesz elérhető.

További Információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a hmpa@pentathlon.hu/ anitakiraly@pentathlon.hu e-mail címen tehetik fel.

 

Noivalto-Fesztival_2023