palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa pályázat

A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ nyilvános fotópályázatot hirdet Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2017 címmel.

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek.

PÁLYÁZAT CÉLJA

Kiíró szeretné a XXII. kerület természeti szépségeinek bemutatását az itt élő, vagy a kerületünkért rajongó amatőr és profi fotósok segítségével. Ennek megvalósítása érdekében Kiíró a beérkezett pályaművekből több szinten zajló bíráló bizottsági válogatás és sorrendbe állítást követően kiállítást rendez és a három legjobb pályamunkát ünnepélyes keretek között díjazásban részesíti.

Pályázat témája:

A XXII. kerületben a természeti értékek és az épített környezet kapcsolatának bemutatása. A benyújtásra kerülő alkotásokkal szemben követelmény, hogy a felvételek kerületünkben készüljenek és amit ábrázolnak, az a természetes környezetében legyen, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak.

Ennek igazolására a nevezés, mint nyilatkozat szolgál. Amennyiben a zsűrizés során aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kiíró felhívja a szerző figyelmét a felmerült bizonytalanságokra okot adó kérdések megadott határidőre írásban történő tisztázására, és ennek ismeretében a zsűri javaslata alapján dönt az aggályos képek és a pályázó további sorsáról.

Ha a megszabott határidőig nem érkezik válasz a pályázótól a feltett kérdésekre, illetve a pályázó nem biztosítja a zsűri számára a felmerült kérdések megnyugtató tisztázását szolgáló felvételi anyagokat, akkor a kiíró kizárja az aggályos képeket a versenyből.

Pályázati feltételek:

Pályázatot a 18. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek küldhetnek be.
A 18 év alattiaknak Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa Kids 2017 pályázat kerül későbbi időpontban kiírásra.

Egy pályázó által beküldhető pályaművek száma legfeljebb 5 kép.

A pályázatra olyan analóg vagy digitális képek nevezhetők, amelyek nem voltak nyilvánosan kiállítva a pályázatra történő beküldésük előtt. Egy pályázati anyag tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.

A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, illetve analóg pályázat esetén diapozitívval/negatívval. Ezeket a második forduló után a zsűri bekéri.

A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat elküldi a kiírásban megjelölt e-mailcímre. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. A kiíró kérésére a szerző vállalja, hogy önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján, amennyiben beküldött képei a kiállításra kiválasztásra kerülnek.

Nevezési lap:

A pályázaton a http://klauzalhaz.hu/category/kiallitas/fotopalyazat weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat!  A nevezési lap beküldésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1kg32Jidn52_CLTFXAVc5mLyagQmCD-gSYAGv4YYcgHQ/

Nevezési díj:

Minden pályázó egyszeri nevezési díjat kell fizessen a beadásra szánt képek számától függetlenül. A nevezési díj 3.000,-Ft, melyről a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ számlát állít ki a befizető nevére szólóan. A befizetést igazoló bizonylatot a jelentkezési lap mellékleteként kell beküldeni.

Fizetés módjai: átutalással a 11784009-15772543-00000000 sz. bankszámlára, vagy készpénzben a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ pénztárában hétfőtől csütörtökig 10.00 órától 15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig.

FONTOS! Az utaláson a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a pályázó (és nem a számlatulajdonos!) nevét!

DÍJAZÁS

A pályázat fődíja: az ARTÉR Művészeti Egyesület művészének erre az alkalomra készített egyedi művészeti alkotása.

Díjazás:
A három legjobbnak ítélt pályamű 100.000 Ft összértékű díjazásban részesül.

A fődíjat elnyerő pályázó felkérést kap a Az Év Budafok-Tétény-i természetfotósa 2018 pályázat zsűrijébe.

A zsűri által odaítélt különdíjak: A pályázatot támogató szponzorok Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata, Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, a XXII. kerület stratégiai partnerei, szakmai szervezetek által felajánlott különdíjakról a zsűri dönt, az adott támogató által megadott szempontrendszer alapján. (Támogatóink köre folyamatosan bővül)

Kiállítás
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Vén Emil galériájában november 9 – december 5 között kiállítjuk a nyertes és díjazott képeket, valamint a zsűri véleményezése alapján kiállításra érdemes pályamunkákat. A kiállítható pályaművek száma maximum 40 db.

TECHNIKAI TUDNIVALÓK

Mivel a bíráló bizottság projektorral vetített digitális pályaműveket értékel, az eredeti (digitális vagy analóg) képről készített nagyméretű JPEG formátumú képekkel lehet csak pályázni, amelyeket a fotopalyazat@klauzalhaz.hu e-mail címre kell elküldeni az alább meghatározott pályázati beadási határidő lejártáig.

Képarányok:

A pályázat kiírója a képarányok tekintetében nem ad megkötést, de értelemszerűen figyelembe kell venni azt, hogy a pályamű – sikeres szereplés esetén – kiállítható legyen, ezért a pályázók törekedjenek a szabványos, vagy ahhoz közeli oldalarányok használatára. A képfeltöltő felületen ezeket megadtuk.

Vágás:

Engedélyezett a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, továbbá a képorientáció megváltoztatása, de a vágás mértéke nem lehet nagyobb az eredeti képpontok számának 15%-ánál.

Képméret:

A vágott fájl minimális mérete 5 megapixel legyen.

Képmódosítás:

Csak a kép egész felületét érintő enyhe módosítások megengedettek (expozíció, tónusok, gradáció, színhőmérséklet, kontraszt, színtelítettség, árnyékok/csúcsfények, élesítés, zajszűrés). A kép egyes kijelölt részeinek módosítása, illetve retusálása (az „ecset” és a „bélyegző” eszköz használata) nem megengedett!

Konverzió:

Engedélyezett a fekete-fehérré, illetve infra képpé alakítás.

Nem küldhetők be digitális módon keretezett, felirattal és dátummal ellátott képek. A képfeldolgozás során történő beavatkozások elfogadásáról, mértékéről és természetességéről a zsűri dönt.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia

A: Analóg pályázati anyag esetén:
Az eredeti képkockáról digitalizált nagyméretű, vágott, RGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt (Photoshop, jpg-options: minőség = 12). A szerzőnek rendelkeznie kell ez analóg felvétel dia, vagy negatív kép formátumú változatával, amelyet a második fordulóba kerülése esetén a bíráló bizottság bekérhet.

B: Digitális pályázati anyag esetén:
Az eredeti képkockáról digitalizált nagyméretű, vágott, RGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt (Photoshop, jpg-opciók: minőség = 12).

A szerzőnek rendelkeznie kell az eredeti, módosítatlan kamerafájl-al (RAW, NEF, TIFF vagy JPEG. JPEG kép esetén csak közvetlenül a kamerából kijövő JPEG kép elfogadható. DNG formátum csak akkor elfogadható, ha a fényképezőgép eredetileg ilyen kiterjesztéssel készíti a képet.) Ezeket az eredeti kamera fájlokat és a vágott nagyméretű TIFF fájlokat, a sikeres szereplés esetén a kiíró bekérheti a 2. forduló után.

A pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a szokásos EXIF adatokat: a fényképezőgép és objektív típusát, az alkalmazott ISO értéket, a felvétel idejét, a zársebességet és a blendét.

A fájlok átnevezését a regisztráció alapján a Klauzál Ház munkatársa automatikusan elvégzi.

Szerzői jogok:

A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban és a kiállítást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, a kiíró és a szponzorok közötti szerződésben felsorolt kiadványokban, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során és a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. A pályázat kiállításához készített papírképek (1-1 darab nagyítás) a vándorkiállítás után a kiíró tulajdonába kerülnek. A kiíró és a támogatók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázat zsűrizésével egyidejűleg egyéb kiadványaikhoz képeket válogassanak. A kiíró a beküldött képeket a kizárólag a pályázat promóciója céljából térítés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).

A kiíró fenntartja a jogot a változtatásra!

Kapcsolat:
A pályázat részleteiről az http://klauzalhaz.hu/fotopalyazat  és a facebook.com/klauzalhaz honlapokon tájékozódhat, esetleges kérdéseit az fotopalyazat@klauzalhaz.hu címre küldve teheti fel.

A Bíráló Bizottság tagjai:
Németh Zoltán alpolgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Gazdik István igazgató Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Dr. Vankó András elnök Budafoki Fotóklub

A pályázatra való jelentkezés és a képek feltöltésének indító napja: 2017. július 3. 18.00 óra

A feltöltés végső határideje: 2017. október 22. 18.00 óra

Zsűrizés 1. forduló: 2017. október 25-26.

Zsűrizés 2. forduló: 2017. november 2-3.

Ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitása: 2017. november 09. 18.00 óra

Helyszíne: A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ Vén Emil Galéria, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31 – 33.