palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás

mezőgazdasági pályázatok

mvh pályázatokAzok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 6/2016. (II. 9.) FM rendeletben meghatározott földrajzi területeken 2015-ben az időjárási és más természeti események által okozott károktól eltérő, terméscsökkenésben megnyilvánuló mezőgazdasági káruk keletkezett, vissza nem térítendő jövedelempótló támogatást vehetnek igénybe.

Fontos! A támogatás kizárólag az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk alapján igényelhető, így a kérelmezés alapja nem lehet azonos a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében kezelt káreseményekkel!

Intézkedés célja: Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II. 9.) FM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás vehető igénybe.

Támogatás jogosultja: A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az mezőgazdasági termelő jogosult, aki a rendelet szerinti területen károsodott területtel rendelkezik, nyilatkozik a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület nagyságáról és hasznosítási módjáról, valamint arról, hogy a mezőgazdasági kárát illegális bevándorló okozta. Rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász igazolásával, továbbá amennyiben szükséges, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozattal. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában regisztrált, vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. Nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke szántóföld esetében legfeljebb 15.000 Ft/ha, ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – esetében legfeljebb 30.000 Ft/ha.

A támogatás igénybevételéhez a 10/2016. (II.15.) számú MVH közleményben rendszeresített nyomtatványt 2016. március 1. és 30. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az előírt mellékletek csatolásával együtt.

Letölthető dokumentumok

1. számú melléklet – Támogatási kérelem (N0450)
10-2016. (II. 15.) MVH Közlemény

A támogatási igény alátámasztására a kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász által kiállított igazolást kell beszerezni, és a kérelemhez csatolni. A falugazdász az igazolást a kár bekövetkezését alátámasztó dokumentum, képi bizonyíték, vagy két tanú egybehangzó írásbeli nyilatkozata alapján állíthatja ki.

Az intézkedésre 100 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre, ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja ezt a keretet, akkor a megállapítható jogosult támogatási összegek arányosan visszaosztásra kerülnek.

A teljes kiírás elérhetősége: Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás