palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Békéscsabai tehetségekért pályázati felhívás

bekescsaba_logo Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati alapot hozott létre a békéscsabai állandó lakhelyű, felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló tehetséges diákok – tanulmányokhoz kapcsolódó – külföldi képzésének, tanulmányútjának támogatására.


Támogatási cél:
Békéscsaba város értelmiségi utánpótlásának elősegítése, ösztönző támogatás annak érdekében, hogy a tehetséges fiatalok képességeiket kibontakoztathassák, tudásukat külföldi tanulmányuk során gyarapítsák és a megszerzett tudást helyben, a város számára hasznosítsák.

Támogatási alapelvek:

A pályázatban részt vehetnek

  • a békéscsabai állandó lakhellyel rendelkező
  • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók,

akik tanulmányaikhoz kapcsolódóan ismereteiket külföldi intézményben, tanulmányúton, versenyen, stb. kívánják gyarapítani, és nem nyújtottak még be pályázatot ezen támogatásra, illetve a korábban benyújtott pályázatot a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság nem támogatta.

A támogatás elsősorban tehetséggondozó támogató célú, nem szociális jellegű.

A támogatási összeghatár maximum 150.000,- Ft/fő, de legfeljebb a hallgató számlával igazolt külföldi költségei. Az elszámolásnál a támogatásként megítélt összegnek megfelelő összegű kiadást szükséges igazolni. Elszámolható kiadások a külföldi tanulmánnyal kapcsolatosan közvetlenül felmerülő költségek pl: utazás (helyi, helyközi), szállás, élelmiszervásárlás, jegyzetvásárlás, stb.

A támogatás utólagos finanszírozással történik, számla ellenében.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

A nyertes pályázó a támogatási cél megvalósítása után 60 napon belül tanulmányi, illetve úti beszámolót készít, mely a hallgató beleegyezésével megjeleníthető a Csabai Mérlegben.

Pályázati űrlap igényelhető:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Letölthető pályázati  űrlap

Beadási határidő:   2009. október 22.

A pályázatok elbírálása:    beadási határidőtől számított 30 nap

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály (Békéscsaba, Szent István tér 7.)

Forrás: http://www.bekescsaba.hu/