palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Boksztábor

erzsebetprogramBoksztábor – Kovács „Kokó” István olimpiai, világ- és Európa-bajnok és Erdei „Madár” Zsolt többszörös világbajnok vezetésével (csoportos pályázat).

A pályázat célja: A  Magyar  Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  (továbbiakban:  Alapítvány)  a  Nemzeti Táboroztatás  keretében  Erzsébet-tábor  pályázatot  hirdet.  A  pályázattal  elnyerhető támogatást az Alapítvány  üdülési  szolgáltatás  formájában  nyújtja. A  jelen pályázattal elnyerhető  üdülési  támogatásra  kizárólag  a  pályázati  felhívásban  meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre: Boksz szakirányú sportegyesületek.
Kedvezményezettek köre: Belföldi  illetőségű,  tanulói  jogviszonyban  álló,  a  pályázat benyújtásának  napján  legalább  10  éves,  de  2015.  augusztus  31.  napjáig  18.  életévét  be  nem  töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka) 2015. június 21-26.
Résztvevők maximális létszáma: Összesen 250 fő.
Speciális pályázati feltételek: A  pályázatra  kizárólag  olyan  kedvezményezettek  nevében nyújtható  be  pályázat, akik érvényes boksz szakirányú sportegyesületi tagsággal rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni  a  www.erzsebetprogram.hu  honlapon  található  elektronikus  pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen  pályázat  támogatási  feltételei  a  pályázati  keretösszeg,  és/vagy  a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó egyesületek kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • Minden  pályázó  5  fős  gyermekcsoport  mellé  egy  kísérő  edző  részvételét  kell biztosítani.  A  pályázaton  való  részvétellel  a  kísérő  edző  vállalja,  hogy  a kedvezményezett  csoport  kísérőjeként  kizárólagosan  látja  el  a  gyermekek felügyeletét,  illetve  segíti  a  tábori  programokon  való  részvételüket,  valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző  –  eltérő időpontokban  –  több csoporttal is pályázhat;
 • A  pályázat  kötelező  mellékleteit  kizárólag  az  Alapítvány  által  meghatározott,  a www.erzsebetprogram.hu  honlapról  letölthető  formanyomtatványokon  lehet benyújtani.  A  mellékleteket  aláírt,  digitalizált  formában  kell  feltölteni  a  pályázati  Pályázati kiírás 2015. adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként  legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus,  vagy egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az emailben  található  internetes  hivatkozásra  (linkre)  kattintva  kell  aktiválni  a pályázatot,  legkésőbb  2015.  március  20.  napján  24:00  óráig.  Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A  hibásan,  hiányosan,  vagy  nem  feldolgozható  adatokkal  kitöltött,  és/vagy kötelező  mellékletek  nélküli,  illetve  határidő  után  beérkezett  pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén  – a  pályázati  keretösszeg,  és/vagy  a  létszámkeret  kimerüléséig  –  a  pályázatok automatikusan  kedvező  elbírálásban  részesülnek.  A  pályázatok  elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon  rögzített  e-mail  címre  kapnak  értesítést  az  elbírálás  eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig;
 • A  pályázattal  elnyerhető  támogatás  nem  terjed  ki  a  tábor  helyszínére  történő
  utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • A  pályázati  támogatásban  részesülő  gyermekeknek  TAJ-kártyájukat,  valamint  a www.erzsebetprogram.hu  honlapról  letölthető,  a  szülő/törvényes  képviselő  által aláírt,  az  egészségi  állapotukról  szóló  nyilatkozatot  –  amely  a  táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára.  A turnus  időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással).
A  jelen  pályázat  keretében  az  Alapítvány  által  nyújtott  névre  szóló  támogatást  a pályázó  csak  a  jelen  pályázatban  meghatározott  táborhely(ek)en  és  turnus(ok)ban veheti igénybe.
A  tábor  önrésze  gyermekenként  2000  Ft,  azaz  kettőezer  forint,  ha  a  pályázó családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  a  mindenkori minimálbér összegét.

Az  ennél  magasabb  egy  főre  jutó  jövedelemmel  rendelkező  –  vagy jövedelemnyilatkozatot  tenni  nem  kívánó  –  pályázó  esetén  a  tábor  önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az Alapítvány a kísérő edzőknek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a  táboroztatást követően 10  000  Ft, azaz tízezer forint értékben  Étkezési  Erzsébetutalványt biztosít. A tábor önrésze kísérő edzőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb  2015. április 15.  napjáig, egy összegben, a benyújtáskor  kapott  pályázati  azonosító  szám  közlemény  rovatban  való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben  a pályázati  támogatásra  jogosult  a  táborozási  szolgáltatást  nem  veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A  jelen  pályázat keretében elnyerhető  támogatás nem terjed ki az  idegenforgalmi adó  (IFA)  összegének  megfizetésére,  amely  a  18  éven  felüli  személyek  után  a táborozás  helyszínén,  készpénzben  fizetendő,  és  mértékére  az  illetékes  települési önkormányzat rendelete az irányadó.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

Kapcsolat:

Pályázatok beadása, tájékoztatás, szállásfoglalás, foglalás módosítása

Az alábbi elérhetőségeken az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatairól, az Erzsébet-tábor pályázatairól, a Tavaszi kirándulás, valamint az Őszi kirándulás pályázatokról kaphatnak felvilágosítást telefonon, e-mailben vagy személyesen. Munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást a pályázás menetéről, vagy nyújtanak segítséget szükség esetén a pályázásban is.

Telefonos ügyintézés

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között fogadja hívásaikat.
Telefon: 06 1 371 3242

E-mailes ügyintézés

E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Személyes ügyintézés

Erzsébet-program Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest, VI. kerület, Podmaniczky utca 43., bejárat a Vörösmarty utca felől

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 14.00 óráig
Szerda: 12.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

A pályáztató honlapja: http://erzsebetprogram.hu