palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Cselgáncstábor

erzsebetprogramHadfi Dániel Európa-bajnok és Kovács Antal világ- és olimpiai bajnok vezetésével (csoportos pályázat).

A pályázat célja
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Cselgáncs szakirányú sportegyesületek.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)2015. június 28 – július 3.
Résztvevők maximális létszáma:Összesen 200 fő.
Speciális pályázati feltételek: A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes cselgáncs szakirányú sportegyesületi tagsággal rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó egyesületek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus, vagy egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az emailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 20. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén – a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig;
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással).
A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázócsaládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét 2015.01.01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával. Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az Alapítvány a kísérő edzőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Étkezési Erzsébetutalványt biztosít. A tábor önrészekísérő edzőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven fe lüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

Kapcsolat:

Pályázatok beadása, tájékoztatás, szállásfoglalás, foglalás módosítása

Az alábbi elérhetőségeken az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatairól, az Erzsébet-tábor pályázatairól, a Tavaszi kirándulás, valamint az Őszi kirándulás pályázatokról kaphatnak felvilágosítást telefonon, e-mailben vagy személyesen. Munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást a pályázás menetéről, vagy nyújtanak segítséget szükség esetén a pályázásban is.

Telefonos ügyintézés

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között fogadja hívásaikat.
Telefon: 06 1 371 3242

E-mailes ügyintézés

E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Személyes ügyintézés

Erzsébet-program Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest, VI. kerület, Podmaniczky utca 43., bejárat a Vörösmarty utca felől

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 14.00 óráig
Szerda: 12.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

A pályáztató honlapja: http://erzsebetprogram.hu