palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budavári társasház felújítási hiteltámogatás

Pályázat társasház által igényelhető felújítási hitelfelvétel támogatásához a a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. Rendelete alapján.


A pályázaton való részvétel feltételei:

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött – a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történő befizetési kötelezettségről, avagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető igénybe:
(a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerősítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása;
(c) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset megelőzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható

A támogatás mértéke és feltételei:

 1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg
  1. 20 % – ig terjedő óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
  2. a hitelösszeget terhelő banki kamat
   • 30 %- a, a hitel futamidejének első 5 évében,
   • 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
 2. Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támogatást.
 3. A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt követően kaphat, amennyiben a pénzintézettől korábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.

A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év. (A vállalt időtartamot a társasház maga határozza meg.)

A pályázaton való részvétel módja:

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csatolva.
A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
A pályázatokat folyamatosan, 2016. október 12. (szerda) 16. 00 óráig lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szabályai:
A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat az Önkormányzat 2016. november 30-ig bírálja el, melyről írásban értesíti a társasházakat.
A pályázatok elbírálása során – a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a pályázatokat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:

 • a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházak
 • egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

Egyéb információk:
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány az Ügyfélszolgálati Irodában (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) beszerezhető, valamint a www.budavar.hu honlapról is letölthető.

Letölthető dokumentum

budavar hitelpalyazat

A banki feltételek változása esetén, az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál. (tel: 458-3061)