palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés 2009

okotars_palyazatAz Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE forrásainak felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi (bármilyen témán és tevékenységi területen dolgozó) civil szervezetek érdekérvényesítő képességét növelő programokra.
A program célja a civil szervezetek érdekérvényesítő, érdekképviseleti és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységeinek megerősítése és fejlesztése elsősorban (de nem kizárólag) a vidéki településeken, bármely témában vagy ügyben.

A felhívás keretében – egyebek mellett – az alábbi tevékenységekre lehet támogatást kérni:

 • civil szervezet(ek) érdekérvényesítő kampányai, akciói (különösen az olyan modellértékű tevékenységek, amelyek eredménye máshol is hasznosítható)
 • az érdekérvényesítést szolgáló állásfoglalások, előkészítő és háttéranyagok készítése illetve (szükség esetén) a bírósági jogérvényesítés
 • a helyi és regionális döntéshozatalban való közösségi és társadalmi részvételt szolgáló civil hálózatok, munkacsoportok és más együttműködések létrehozása és/vagy továbbfejlesztése
 • a civil szervezet(ek) tagságának, társadalmi bázisának elismertségének növelése, a szervezet fejlesztése a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából
 • az érdekérvényesítés és a társadalmi részvétel oktatása, elsősorban a helyi civil és regionális szervezetek ezirányú képzése

Mit értünk civil érdekérvényesítés alatt?
Minden olyan tevékenységet, ami elősegíti a civil szervezetek és az általuk képviselt társadalmi csoportok, a szélesebb értelemben vett közösség, az érintett emberek érdekeinek megjelenítését a helyi és regionális döntéshozatali folyamatokban; a helyi társadalom, lakosság aktivizálásának, összefogásának serkentését és a közigazgatás befolyásolását a civil szervezetek közreműködésével a közjó érdekében.

Támogatási igényt a Magyarországon bejegyzett, tevékenységüket főként vidéken kifejtő civil szervezetek nyújthatnak be (a befogadott pályázatok TRUST azonosító jelet kapnak). A megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva (de a korábbi támogatási összegek nagyságrendjéről a honlapunkon található adományi listákból tájékozódhatnak.).

A 2009. évre rendelkezésre álló pályázati keret 10 millió Ft.

A támogatott projektek végrehajtásához az Ökotárs szakértői és módszertani segítséget is nyújt a tevékenységek folyamatos végigkísérése és értékelése mellett!
A pályázatokat az online űrlapkitöltő rendszer használatával lehet beadni. Az online űrlap használatával kapcsolatos információkat (link) itt érik el. Amennyiben nehézségük merül fel a rendszer használatával, kérjük keressék munkatársainkat az alább megadott elérhetőségeken!

Beadási határidő: 2009. október 26. (hétfő)

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra minden pályázónak lehetősége van.

A pályázók a döntésről a fenti határidőtől számított 5-6 héten belül kapnak hivatalos értesítést levélben, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a www.okotars.hu oldalon.

Adományi ügyekben Temesvári Szilvia (temesvari@okotars.hu) programvezetőtől, képzési-szervezetfejlesztési ügyekben pedig Móra Veronika (move@okotars.hu) igazgatótól kaphatnak információt az alább megadott elérhetőségeinken:
Cím:1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet
Tel/fax:1/411-3507, 1/411-3515
Email: temesvari@okotars.hu
Web:http://www.okotars.hu

Az alábbi támogatási elvek az Ökotárs Alapítvány minden adományi programjára érvényesek.
Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek tevékenységét kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal járnak, és a fenntartható fejlődést szolgálják.

Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek:

 • a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat kínálnak, túllépve a szokásos megközelítéseken
 • erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat
 • növelik a civil szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi elismertségüket
 • fokozzák az együttműködést a civil szervezetek és a társadalom más szereplői (egyéb civil szervezetek, az állami, önkormányzati és üzleti szektor) között

Az adományi programok NEM támogatnak:

 • politikai szervezeteket, vagy azok jelöltjeit
 • tudományos alapkutatásokat és ösztöndíjakat
 • beruházásokat (pl. települések infrastruktúrájának karbantartását, ingatlan vásárlását)
 • általános működési és eszközbeszerzési költségeket;
 • táboroztatást
 • oktatási intézményhez kötődő környezeti nevelési tevékenységet
 • állami és önkormányzati feladatok átvállalását

Forrás: Ökotárs