palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP- 2009 – 1.1.1./D Telephelyfejlesztés

umft pályázatA pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.

A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó – a C.1.2 pontban felsorolt tevékenységet.

C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a
vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközök beszerzése.
3. Kármentesítés.

Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz nem elegendő a fent felsorolt tevékenységek megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, a C.1.1 pontban felsorolt tevékenység megvalósítása is.

Támogatás megnevezése:

DDOP- 2009 – 1.1.1./D Telephelyfejlesztés

Forrás összege:

1 740 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.05.11.

Beadási határidő:

2009.06.30.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon
vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum
egy fő volt:

  • Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)
  • Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)

Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

100 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

100 000 000.- HUF
Igényelhető támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben: max. 150.000.000

Támogatható projektek száma:

25

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel.: (72) 513-760
Fax.: (72) 513-768
Honlap: www.deldunantul.eu
E-mail: ddrft@ddrft.hu