palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP-2009-3.1.1. – Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Akadálymentesítés

umft pályázatA pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Az intézkedés lehetőséget teremt a közszolgáltatást nyújtó intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés mindemellett nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

Támogatás megnevezése:

DDOP-2009-3.1.1. – Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

Forrás összege:

800 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.07.01.

Beadási határidő:

2009.09.30.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kitöltőprogram elérhetősége:

kitöltőprogram

Kedvezményezettek köre:

Általános, valamennyi régióra érvényes pályázói kör: Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak azok az alább felsorolt szervezetek, amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. (Jelen pályázati kiírás keretében egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.) • helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 36) o Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321) o Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások esetén maga a társulás (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) • 2008. július 1-je előtt létrehozott jogi személyiségű non-profit szervezetek: o egyházak (KSH 55) o alapítványok (KSH 56) o közhasznú társaságok (KSH 57) o egyesületek (KSH 52) o átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő közhasznú non-profit gazdasági társaság (KSH 599) o egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59) Minden intézménytípus esetében a pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania. Az intézmény épületeinek akadálymentesítése csak abban az esetben támogatható, amennyiben az intézmény a pályázat benyújtásakor már a fejleszteni kívánt épületekben működik. A fent megnevezett szervezetek több intézményre is benyújthatnak pályázatot, azonban intézménytípusonként egy település vonatkozásában kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be. 20 ezer fő lakosságszám feletti települések önkormányzatai intézménytípusonként maximum 2 db pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben ugyanazon épületben több, ugyanazon intézmény fenntartásában működő és jelen pályázati kiírás keretében támogatható közszolgáltatás akadálymentesítését kívánják megvalósítani, minden egyes szolgáltatás akadálymentesítését magában foglaló pályázat benyújtása szükséges.

Támogatás mértéke (%):

90

Támogatás minimum összege:

5 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

30 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

27

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: VÁTI Kht. – Területi Iroda-Pécs
Címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.
Tel.: (72)513-450
Fax.: (72)513-459
Honlap: www.vati.hu
E-mail: pecs@vati.hu