palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására a Közép-Magyarországi régióban KMRFT-TEUT-2009

kmrft pályázatokA támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő -felújításának, korszerűsítésének támogatása. Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése.

A célelőirányzat megnevezése: Települési önkormányzati belterületi közutak burkolat felújításának, korszerűsítésének támogatása

A rendelkezésre álló támogatási keret összege: 4.030.400.000Ft

A pályázatot kiíró szerv: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (1146, Budapest Hermina út 17. Tel: 471-9451 Fax: 471-9455)

A lebonyolításban közreműködő szervezetek:

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács)

Pro Régió Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség)

Magyar Államkincstár Központi Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár)

Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MK NZRt.)

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM)

Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM)

Pályázat benyújtására jogosultak:

Közép-magyarországi régióban lévő települési önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzatok). (KSH besorolás szerint 321)

Az előirányzat legalább 10%-át (403.040.000 Ft-ot) a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben (szobi), és a 4. § – a szerint meghatározott regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben (aszódi, ceglédi, dabasi, nagykátai) lévő települések támogatására kell fordítani.

A pályázati díj mértéke, befizetésének módja, határideje:

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20.000 Ft-ot, maximum 500.000 Ft-ot kell befizetni a Tanács, Államkincstárnál vezetett 10032000-00280941-00000000 számú számlájára – kizárólag átutalással – 2009. június 2-ig. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege és intenzitása:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás maximális összege: 20 millió Ft, kivéve

  • Budapest Főváros Önkormányzatának pályázatainál, ahol ez az összeg 200 millió Ft;
  • Érd Megyei Jogú Város pályázatainál, ahol ez az összeg 50 millió Ft.

A települési önkormányzatok a felújítási és korszerűsítési munkákra vonatkozó tételes árajánlat (mérnökár) alapján a felújítási és korszerűsítési kiadásaik 50%-át, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések (Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Tápiószőlős) kiadásaik 58%-át igényelhetik támogatásként.

A pályázati egységcsomag elérhetősége, igénylésének módja:

A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

A pályázati felhívás és egységcsomag letölthető:

http://www.kozpontiregio.hu

http://www.otm.gov.hu valamint a

http://www.nfgm.gov.hu oldalakról.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat 2009. június 2-ig lehet személyesen és postai úton benyújtani az Igazgatósághoz, a következő címre:

Magyar Államkincstár

Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

I. Pályázatos Támogatási Osztály

1139 Budapest, Váci út 71.

A küldemény feladásának időpontjánál a postai dátumbélyegzőt vesszük figyelembe, a postára adás utolsó napja 2009. június 2. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

Személyes beadásnál a végső benyújtási határidő: 2009. június 2. 14 óra.

A befogadásról szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határideje:

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén, figyelembe véve a MK NZRt. által adott hiánypótlásról szóló tájékoztatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

A pályázat elbírálásának határideje:

A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról