palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázat-DDOP-2007-2.1.1.A.B.–második forduló

umft pályázatA támogatás fő célja a régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, a meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. Területileg és termék-alapon összehangolt fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szereplők közötti hatékony együttműködés megteremtése. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.
Komponensek szerint:
a)    komponens: A régió védett természeti területein a természeti értékek környezetkímélő módon történő megismertetéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása, valamint a természetközeli, aktív kikapcsolódás lehetőségeinek bővítése. Gyalogos-, vízi- és kerékpáros- túraútvonalak, kisvasutak és a kapcsolódó kiszolgáló egységek fejlesztése. A régió történelmi, örökségvédelmi létesítményeinek fejlesztése, a modern kor igényeihez igazodó bemutathatóság biztosítása. A régió borvidékeihez kapcsolódó borutakon a borturisztikai fejlesztések összehangolt fejlesztése. A program elsődleges célja a Dél-dunántúli régió meglévő vonzerőinek fejlesztése, valamint a régió sajátos adottságaiban rejlő lehetőségeinek kiaknázása, azonban a meglévő vonzerők mellett, azok körét szélesítendő támogatja a napjainkban egyre népszerűbb tematikus parkok kialakítását. A vitorlásturizmus feltételrendszerének továbbfejlesztése a kikötőhelyek számának növelésével és a kikötőkhöz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítésével.
b)    komponens: A Dél-dunántúli régió gyógy- és termálfürdőinek, valamint gyógybarlangjának komplex fejlesztése. Olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a cél, mely által az egyes létesítmények kínálata egyedivé válik.
A fenti célok mellett további, kiegészítő cél mindkét komponens esetében a vonzerőkhöz kapcsolódó marketing tevékenységének ösztönzése, továbbá az emberi erőforrás fejlesztése a turisztikai szolgáltatások magas szintű biztosítása érdekében.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 6, 747 milliárd forint

Támogatható pályázatok várható száma: minimum 8 db.

Pályázók köre, jogi formája: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):

1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)

  • helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
  • megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)

3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. Alapján; KSH 362)

II. non profit szervezetek

1. egyesületek (KSH 52)

2. alapítványok (KSH 56)

3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)

4. 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57)

5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)
IV. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)

2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23)
VI. Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)
A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodást”.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:
Az „a” komponens esetében a támogatás maximális mértéke maximum az összes elszámolható költség 50-85 %-a.
Az „b” komponens esetében a támogatás maximális mértéke maximum az összes elszámolható költség 50 %-a.

Támogatás összege: Az „a” komponens esetében: minimum 80 millió Ft, de maximum 800 millió Ft lehet  projektelemenként.
Az igényelt támogatás összesen nem haladhatja meg a 2 milliárd forintot.
Az „b” komponens esetében: minimum 20 millió Ft, de maximum 750 millió Ft lehet.

Benyújtási információk:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Dél-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: DDOP-2007-2.1.1.A.B
Közreműködő Szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 7621 Pécs, Mária u.3.

A pályázatok személyes leadására is lehetőséget biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin 2008. január 4-től 2008. február 1-ig munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 között, pénteken 8.00-14.00-ig

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pécsi iroda:
7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kaposvári iroda:
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szekszárdi iroda:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Az I. fordulóra vonatkozó határidők:
A pályázatok benyújtása 2008. január 4-től 2008. február 1-ig lehetséges. Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyegző) kell figyelembe venni. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.
Az első fordulóban kiválasztott pályázatok esetében megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza projektenként változó, de legfeljebb 1 év. Ebben az időszakban kell biztosítani a megfelelő kidolgozottsági szintű és minőségű projektdokumentációt.

A második forduló folyamatos beadási határidejű, azt a rendelkezésre álló időkereten belül a projektdokumentumok összeállításának időigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt. A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A rendelkezésre álló források függvényében egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

A II. fordulóra vonatkozó határidők:
A II. fordulóra az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 1 éven belül lehetséges.

(Forrás: NFÜ)