palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) 2021-2027

A Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) 2021-2027 célja a korszerű digitális megoldások bevezetése a közigazgatási munkába, a közszolgáltatások rendszerébe.  Lehetővé teszi a nyilvántartások közötti adatcserét, valamint a gazdasági szereplők és az állampolgárok innovatív rendszerekben való összekapcsolását. Egyszerűsíti és egységesíti az elektronikus háttérinfrastruktúra, illetve az azokon futó alkalmazásokat.

I. Az operatív program indokoltsága

A versenyképesség növelésének egyik horizontális dimenziója egy olyan működési környezet megteremtése, amelynek kialakítása követi a kor, a technológia és a gazdasági-társadalmi igények fejlődését. E működési környezet (infrastruktúra) egyik markáns eleme a közszolgáltatások rendszere. A gazdasági és társadalmi versenyképesség megtartásához, illetve növeléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatások hatékony és a lehető legmagasabb szintű elektronizált és automatizált működése, fejlesztése. Ezek a feladatok kapnak helyet a Digitális Megújulás Operatív Programban, amely a Közigazgatás- és Közszolgáltatási Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) folytatásának tekinthető a digitális fejlesztések vonatkozásában.

II. Az operatív program kapcsolódása az Unió szakpolitikai céljaihoz

Az operatív program az Unió által meghatározott Intelligens Európa (PO1) szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik.

III. Az operatív program tartalma

Az operatív program a kor, a technológia és a gazdasági fejlődés kihívásainak megfelelő, arra reagáló, hatékony és a lehető legmagasabb szintű elektronizált és automatizált működést biztosító közszolgáltatásokat fejleszt. Ezzel olyan működési környezetet kíván kialakítani az gazdaság és a társadalom számára, amely elérhető, rugalmas és stabil.  Három fő területre tervezi koncentrálni a fejlesztéseit:

 • Korszerű digitális megoldások bevezetése a közigazgatási munkába, valamint a közszolgáltatások rendszerébe (pl. korszerű adat-védelmi, adatelemzési, feldolgozási megoldások, mesterséges intelligencia, szoftverrobotok, stb.).
 • A nyilvántartások közötti adatcsere, az összekapcsoltság fejlesztése révén új szolgáltatások bevezetése a gazdasági szereplők és az állampolgárok számára
 • Az elektronikus háttérinfrastruktúra, illetve az azokon futó alkalmazások fejlesztése a folyamatok egységesítése és egyszerűsítése érdekében.

IV. Az operatív program felépítése

Az OP két szakmai prioritási tengelyből áll, mely alcélokra és intézkedésekre bontható tovább. Ezen kívül külön prioritási tengely öleli fel a technikai segítségnyújtást.

 

Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
1. Közszolgáltatások digitalizációja ERFA kevésbé fejlett / fejlett
2. Elektronikus közszolgáltatások összehangolása ERFA kevésbé fejlett / fejlett

 

 

 

 

V. Az operatív program részletes tartalma

1. prioritási tengely: Közszolgáltatások digitalizációja

A prioritás az ügyfélközpontú közszolgáltatásoknak – a jelenkor elvárásainak és kihívásainak megfelelő – informatikai fejlesztéseit célozza. A központi megoldások igénybe vétele mellett az eddigi eredmények folytatása és a korszerű „okos” megoldások (pl. smart city) implementálása is cél.

1.1 Digitális transzformáció

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Elektronikus ügyintézés kiszélesítése
 • Helytől független ügyintézés lehetőségének fejlesztése
 • Kormányhivatali szolgáltatások fejlesztése

1.2  Adatvezérelt közigazgatás

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Folyamatok automatizálása és automatizált döntéshozatal
 • Mesterséges intelligencia (MI) és robotizálás alkalmazása a közszolgáltatások terén

1.3 Helyi közszolgáltatások digitalizációja

Az intézkedés az alábbi beavatkozást tartalmazza:

 • Okostelepülés-fejlesztés és önkormányzati szolgáltatásbővítés

2prioritási tengely: Elektronikus közszolgáltatások összehangolása

A prioritási tengely célja a közszolgáltatás rendszerek együttműködésének, az interoperabilitásuk fejlesztése, a központi e-szolgáltatások kiterjesztése, tovább erősítve az összekapcsoltságot és ezzel a rugalmas és stabil működést. A prioritási tengely ezen túl kiberbiztonsági fejlesztéseket is tartalmaz.

2.1 Nyilvántartások közötti átjárhatóság

Az intézkedés az alábbi beavatkozást tartalmazza:

 • Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) adatkapcsolatok kialakítása és fejlesztése

2.2 Állami alkalmazásfejlesztés konszolidációja

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Szabályozott és központi e-ügyintézési szolgáltatások továbbfejlesztése és kiterjesztése
 • Kibervédelmi fejlesztések

Forrás: palyazat.gov.hu