palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elfogadták a Mezőkovácsházi kistérség projektcsomagját

Hamarosan beérik a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára kialakított, összesen 96,9 milliárd forint keretösszegű, felzárkóztatást célzó program. A 33 érintett kistérségnek január végéig kellett benyújtania egy komplex projektcsomagot a kistérségenként megállapított támogatás felhasználásáról.A javaslatok egy zsűrizésen mennek keresztül, ami a Dél-alföldi régióban márciusban indult és áprilisban be is fejeződött. A zsűrizést követően a pontosított projektjavaslatok alapján írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a kifejezetten a kistérségeknek szóló felhívásokat, amelyekre így lényegében verseny nélkül nyújthatják be részletes projektjavaslatukat az érintettek. A mai napon, Battonyán, ünnepélyes keretek között hirdették ki a zsűri döntését a Mezőkovácsházi kistérség fejlesztési projektcsomagjának elfogadásáról.

A projektcsomag egy több hónapos, sokak együttműködésén alapuló munkafolyamat eredménye. Erre azért volt szükség, mert a kistérségek fejlesztése csak komplex megközelítésben lehet eredményes. Az oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és egészségügyi viszonyok közül azokat kell javítani, amelyek az adott kistérségben a leginkább fejlesztésre szorulnak. Tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek helyzetének súlyosságára, csak olyan projektek támogathatók, amelyek indokoltsága közvetlenül levezethető a kistérség helyzetéből, és amelyek fenntartása nem ró terhet a kistérségre.

A Mezőkovácsházi kistérség projektcsomagjában több, a közösségi közlekedés fejlesztését célzó projekt található, ezek az útfelújítások és útépítések többek között a települési szolgáltatások jobb elérését biztosítják a lakosság és a vállalkozások számára. A projektcsomag megvalósulásával a kistérség egészségügyi épületeit szeretnék felújítani, a kórházak, orvosi rendelők eszközfejlesztésére és akadálymentesítése is sor kerülne.

A projektcsomag része egy idősek otthonának létrehozása és a Humán szolgáltató központ továbbfejlesztése is, ezekkel a projektekkel kívánják biztosítani az időskorúak saját településükön történő ellátását, és a fogyatékkal élők szociális foglalkoztatásának bővítését. Ezeken túl létrejöhetne egy Integrált Szolgáltató Központ is, amely a térségi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul. A központ keretében tervezik a Biztos kezdet program megvalósítását, ami a gyermekek esélyeit javító korai beavatkozásokat helyezi előtérbe. A Kistérség egyik településén létrehoznának egy mentortanári munkacsoportot, amely a szegregáltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók integrációját szolgálná, a befogadó oktatás-nevelés elveinek megvalósításával.  A projektcsomag tartalmaz több infrastruktúrális és módszertani iskola- és óvodafejlesztést, összehangolt kistérségi könyvtári infrastruktúra-fejlesztést, tanoda típusú programok és felnőttképzések bevezetését is.

A zsűri tehát zöld utat adott a Mezőkovácsházi kistérség projektcsomagjának, most már csak a projektek részletes kidolgozása, pontosítása van hátra, mielőtt az NFÜ elbírálja azokat.
(NFU)