palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt szabad utat kapott Brüsszeltől

kvvm pályázatokAz Európai Bizottság jóváhagyta a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Projektet, amelynek támogatásáról a kormány még tavaly augusztusban döntött. A 16,87 milliárd forintból kiépülő komplex rendszer 313 település 426 ezer lakosa mintegy 200 ezer tonna hulladékkezelési problémáját oldja meg, biztosítva a szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget és növelve a hulladék anyagában történő hasznosítását. A projekt hozzájárul a hátrányos helyzetű aprófalvas-tanyás térség fejlesztéséhez és környezetei biztonságához.
A beruházás célja egy regionális hulladékgyűjtési rendszer, valamint szelektív gyűjtési- és hasznosítási, továbbá ártalmatlanítási rendszer kialakítása. Ennek keretében a 12 város és a 301 község számára Pécs-Kökény telephelyen egy regionális hulladékkezelő központ létesül – 30 ezer tonna kapacitású válogatóművel, 150 ezer tonna kapacitású mechanikai-biológiai előkezelővel és 9,75 ezer tonna kapacitású komposztáló teleppel -, valamint további két, összesen évi 40 ezer tonna kapacitású regionális hulladékkezelő alközpont épül Barcson és Marcaliban. A regionális hulladékgyűjtés 4 átrakó állomás segítségével valósul meg Kaposszekcsőn, Pécsett, Barcson és Szentlőrincen, melyek összesen évi mintegy 53 ezer tonna hulladék begyűjtését optimalizálják. Emellett 22 – festék, szárazelem, gyógyszer és elektronikai hulladék gyűjtésére is szolgáló – hulladékudvar, valamint 820 db hulladékgyűjtő sziget létesül a szelektív gyűjtéshez.

A térség települési szilárd hulladékkezelése már középtávon sem megoldott, azok kapacitása mindössze 1-2 évre elegendő. A területen levő hulladéklerakók döntő többsége nem rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel és szigeteléssel, így 2009 nyaráig be kell zárni őket. A térség egyetlen hulladékválogatója és egyetlen komposztáló telepe nem elegendő a keletkező hulladék korszerű kezelésére. A fennmaradó nem szelektíven gyűjtött hulladékot előkezelik, ebből a leválasztott szerves anyagokat biológiailag stabilizálják, a többit a fémek mágneses leválasztása után energetikailag hasznosítják vagy pedig hulladéklerakóba kerül.

A fejlesztés eredményeként minden településen elérhetővé válik a szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő vagy gyűjtőszigetes megoldással. 2015-re csaknem megháromszorozódik az anyagában hasznosított hulladék aránya, létrejön egyes hulladékfajták korábban nem létező energetikai hasznosítása – erőműi és cementgyári együttégetés -, az előkezelés nélkül hulladéklerakóba kerülő hulladék pedig több mint 13-ad részére csökken majd. Megoldódik továbbá, hogy szerves hulladék minimális arányban kerüljön csak hulladéklerakókba, ebben segít a széles körű házi komposztálás bevezetése, a biostabilizálási és komposztálási lehetőségek megteremtése a projektterületen.

A projekt 16,87 milliárd forintos összköltségéből mintegy 11,8 milliárd – 70 százalék – a tervezett támogatás összege, amely 10 milliárdos európai uniós és 1,77 milliárdos magyar költségvetési támogatásból áll majd. A kivitelezés várhatóan a jövő év elején kezdődhet és 2012 nyarára készül el.

Forrás: KVvM