palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Emlékhelyek Napja 2017 fotópályázat

A Nemzeti Örökség Intézete fotópályázatot ír ki a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyek számára a 2017-es Emlékhelyek Napjára történő felkészülés, vagy az Emlékhelyek Napjára készített kiállítás, szervezett rendezvény, esemény bemutatása és ez által mind az Emlékhelyek Napjának, mind maguknak az emlékhelyeknek a népszerűsítése céljából.

A pályázaton előnyt élveznek azok a fotók, amelyek az adott emlékhelyet eddig még nem ismert aspektusból mutatják be.

Pályázati feltételek:

A pályázaton az emlékhelyeket működtető szervezetek vehetnek részt, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magukra nézve elfogadják.

A pályázó olyan, maximum 5 (öt) pályaművel pályázhat, amelyet

a) maga a pályázó, vagy

b) az általa polgári jogi jogviszony keretében megbízott személy, vagy

c) a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló (pl. munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, stb.) személy (a továbbiakban együttesen: magánszemély) készített,

és b), c) esetben a pályázó rendelkezik a pályaművek korlátlan és kizárólagos felhasználói jogával.

Etikai elvárások:

A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak.

A pályázó saját szerzői alkotásával, vagy olyan pályaművel pályázhat, amelynek kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik. Ezen feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után.

Pályázatok beküldési határideje: 2017. június 12.

Eredményhirdetés: 2017. július 3.

Jelentkezés: A pályázaton csak azok a pályaművek vesznek részt, amelyeket a pályázó a beküldési határidőig egy rövid regisztrációt követően feltölt az emlekhelyeknapja.hu/palyazat oldalra, neve és e-mail címe megadásával.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Díjazás:

A pályázat díjazására mindösszesen bruttó 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre.