palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építő vélemény – kritikai pályázat a pécsi EKF beruházásairól

Rendhagyó kritikai pályázat a FAL weboldalon, a pécsi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósult építészeti és köztérépítészeti beruházások témájában. A pályázat közvetlen célja, hogy építő vélemények, elemzések szülessenek a város életében meghatározó építészeti beavatkozásokról, láttatva, tudatosítva azok eredményeit és tapasztalatait, így értékeiket, de akár hiányosságaikat is. Az írások közvetett célja ezzel egyszersmind az is, hogy a beruházásokról alkotott vélemények kerüljenek a felszínre, és érvek mentén is alakuljanak, ne csak előítéletek, pletykák és érzelmek alakítsák azokat. Az átgondolt vélemények megjelenítése által az építészeti teljesítmények is tudatosulhatnak, ezáltal az építészet és a társadalom közötti kapcsolat erősödhet, melyből a szakma és a közönség egyaránt profitálhatnak.

És végül, de korántsem utolsó sorban a pályázat közvetett céljai között szerepel az is, hogy az építő párbeszédnek kialakuljanak formái, helyei, és erősödjön az a meggyőződés, miszerint a közösség ügyeiről véleményt alkotni értelmes formában érdemes.

Díjazzuk az építő véleményt!

 I. díj:     100.000,- forint

A pályázat rendhagyó abban az értelemben, hogy az építészeti teljesítményekről folytatott diskurzust nem kényszeríti szigorúan véve az építészeti kritika műfaj keretei közé. Teret kívánunk biztosítani minden olyan megközelítésnek – műfajtól függetlenül – , amely az épületekről és/vagy a közterekről bármilyen szempontrendszer felől következetes és logikus elemzéssel szolgálhat. Így különösen érdekes lehet annak láttatása, hogy az adott építészeti mű miként felel meg az építészeti, és miként a laikus szempontoknak – a városlakóénak, a tereket, épületeket használókénak.

A pályázat rendhagyó a tekintetben is, hogy a véleményeket a szerzők – természetesen valós adataikkal való regisztrációt követően – a FAL (www.afal.hu) megjelölt fórumain kell, közzé tegyék. Ily módon a felküldött írások a közzététel idejétől láthatók, s azok alakíthatják a későbbi hozzászólásokat.

A pályázatban részt vesz minden olyan, a weboldalra a megjelölt témákban felküldött tartalmas, elemző hozzászólás, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a szöveg tartalma illeszkedik az adott témához,
  • a hozzászólás a pályázati időszakban került fel a weboldalra,
  • a hozzászólás szerzője valós adatokkal regisztrált,
  • a közölt vélemény nem sérti a moderálási elveket.

Egy pályázó több témában is közölhet írást, illetve egy azonos témában több írást is közzé tehet.

 Válassz az alábbi témák közül!

Az épületekkel kapcsolatban:

A közterekkel kapcsolatban:

Határidő – pályázati időszak:  A pályázaton a 2011. november 2. és 2011. december 15. között feltöltött írások, ’hozzászólások’ vesznek részt. Írások, vélemények 2011. december 15., a pályázat lezárását követően is szabadon feltölthetők, de ezek értelemszerűen díjazásban nem részesülhetnek.

A pályázati határidőt Kiíró belátása szerint – de legfeljebb 2 hónappal – meghosszabbíthatja. Amennyiben a meghosszabbításra sor kerül, annak tényét Kiíró a weboldalon közzéteszi ezen a helyen: www.afal.hu/szerintem/kritikai_palyazat

Terjedelem – rövid és hosszú szövegek közzététele: A terjedelmet a Kiíró nem határozza meg, és a szövegek terjedelme alapvetően nem befolyásolja a szövegek értékelését. A rövid és hosszú szövegek közlésének egyaránt teret kívánunk biztosítani – azonos értékű, de eltérő jellegű megjelenéssel.

A 4000 leütésnél nem hosszabb szövegek teljes terjedelmükben közölhetők.

A 4000 leütésnél hosszabb szövegek csatolt dokumentumként küldhetők fel. Ebben az esetben a szöveg szerzője a szövegmezőben a csatolt dokumentumként felküldött írás rövid kivonatát, illetve ajánlását kell, közzé tegye. A csatolt szöveg a dokumentumok méretkorlátozása miatt ne tartalmazzon képet, vagy ábrát!

Kép, vagy ábra – a kötöttségek betartása mellett – bármilyen terjedelmű szöveghez feltölthető.

Díjak:

A pályázat díjazására fordítható összeg 200.000,- forint.

A díjak maximális összege:

  • I. díj:     100.000,- forint
  • II. díj:      70.000,- forint
  • III. díj:     30.000,- forint

Díjban nem részesülhet az a hozzászóló (pályázó), aki a bírálók valamelyikével egyenes ági rokonsági, vagy valamely vállalkozásában tulajdonostársi viszonyban áll.

 Web: http://ekf.afal.hu/