palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás pályázatértékelők számára kulturális örökségi szakterületre

Norvég Alap pályázatokPályázat a Norvég Alap „Városi épített örökség megőrzése” és Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívásokkal kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok ellátására.

Az NFFKÜ Zrt. a “Városi épített örökség megőrzése” és a “Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” pályázati felhívás tekintetében olyan független szakértői csoportokat kíván létrehozni az egyes szakterületek vonatkozásában, amely szakértői csoportokkal együttműködve el tudja látni a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés 5. pontjában rögzített feladatait nevezetesen, hogy az Ajánlatkérő, mint végrehajtó ügynökség „biztosítja a pályázatok szakmai értékelését végző független szakértői kör rendelkezésre állását és bevonásukkal közreműködik a pályázatok értékelésében”.

Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében az alábbi pályázati kiírásokkal összefüggésben várja a jelentkezéseket:

Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében az alábbi pályázati kiírással összefüggésben várja a jelentkezéseket:

 • Műszaki szakmai
 • Pénzügyi-gazdasági

 

A szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye – Városi épített örökség megőrzése témában:

Értékelendő pályázatok tárgyköre(i)

 • Műszaki szakmai: városi műemléki védelem alá tartozó ingatlanok megújításával kapcsolatos mérnöki/művészettörténészi szakértelem
 • Pénzügyi-gazdasági: a fentiekben megjelölt műszaki szakmai területek vonatkozásában benyújtandó pályázatok pénzügyi tervének értékelése

A regisztrációs jelentkezésben az egyes pozíciók vonatkozásában az alábbi követelmények fennállását kell igazolni:

Műszaki szakma pozíció

 • Szakértői pozíció megnevezése: Okleveles építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök vagy okleveles építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök vagy művészettörténész és műemlékvédelmi szakmérnök, művészettörténész
 • Szakértőtől elvárt értékelési tapasztalat:  –
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat: Műemléki épületek megújításában, megőrzésében való jártasság. (Részt vett az épület tudományos dokumentációjának elkészítésében, megújításának előkészítésében, tervezésében, lebonyolításában, a lebonyolítás ellenőrzésében)
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat időtartama (év): 3
 • Szakértől elvárt nyelvtudás/szint:   nem releváns

Pénzügyi-gazdasági szakértői pozíció

 • Szakértőtől elvárt végzettség/képzettség: felsőfokú pénzügyi végzettség és/vagy felsőfokú közgazdasági végzettség
 • Szakértőtől elvárt értékelési tapasztalat: legalább 1 db az EU és/vagy EGT Alap és/vagy Norvég Alap és/vagy Svájci Hozzájárulás támogatásából megvalósult projekt értékelésében szerzett tapasztalat
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat: EU és/vagy EGT Alap és/vagy Norvég Alap és/vagy Svájci Hozzájárulás támogatásából megvalósult projekt pénzügyi tervezésében és/vagy pénzügyi végrehajtásában, lebonyolításában szerzett projektvezetői, pénzügyi vezetői és/vagy projektmenedzseri tapasztalat
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat időtartama (év): 3
 • Szakértől elvárt nyelvtudás/szint: (írásbeli és szóbeli) nyelvismeret

A szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye – Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése témában:

Értékelendő pályázatok tárgyköre(i)

 • Műszaki szakmai: kulturális örökségvédelem, különösen az épített és táji örökségi elemek megóvása ( pl egy-egy természeti forma megőrzése) területén meglévő szakértelem
 • Pénzügyi-gazdasági: a fentiekben megjelölt műszaki szakmai területek vonatkozásában benyújtandó pályázatok pénzügyi tervének értékelése

Műszaki szakma pozíció

 • Szakértői pozíció megnevezése: Okleveles építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök vagy okleveles építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök vagy kertészmérnök/környezetmérnök/tájépítész és műemlékvédelmi szakmérnök, művészettörténész
 • Szakértőtől elvárt értékelési tapasztalat:  –
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat: Műemlékek tudományos dokumentációjának elkészítésében, megújításában, megőrzésében és/vagy tájrehabilitációban, kerttervezésben, tudományos kutatásában való jártasság. ( Részt vett az épület megújításának tervezésében, lebonyolításában, a lebonyolítás ellenőrzésében, illetve egy terület rehabilitációjában, egy min fél hektáros természeti környezet, kert tervezésében)
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat időtartama (év): 3
 • Szakértől elvárt nyelvtudás/szint:   nem releváns

Pénzügyi-gazdasági szakértői pozíció

 • Szakértőtől elvárt végzettség/képzettség: felsőfokú pénzügyi végzettség és/vagy felsőfokú közgazdasági végzettség
 • Szakértőtől elvárt értékelési tapasztalat: – 
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat: EU és/vagy EGT Alap és/vagy Norvég Alap és/vagy Svájci Hozzájárulás támogatásából megvalósult projekt pénzügyi tervezésében és/vagy pénzügyi végrehajtásában, lebonyolításában szerzett projektvezetői, pénzügyi vezetői és/vagy projektmenedzseri tapasztalat
 • Szakértőtől elvárt munkatapasztalat időtartama (év): 3
 • Szakértől elvárt nyelvtudás/szint: (írásbeli és szóbeli) nyelvismeret: –

Benyújtott pályázatok száma: 45 db

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 15 hónapig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Díjazás

Valamennyi regisztrált jelentkező pozíciónként és elbírált pályázatonként egységes összegű megbízási díjra lesz jogosult az alábbiak szerint: 60.000,- Ft/pályázat.

Letölthető dokumentumok

I.

Regisztrációs felhívás – városi épített örökség

Nyilatkozatminták – városi épített örökség

II.

Regisztrációs felhívás – Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése

Nyilatkozatminták – Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése

A jelentkezés benyújtásának címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

A jelentkezés benyújtásának határideje: A regisztrációs jelentkezésnek a jelen felhívás nyilvános elérhetősége vonatkozásában a 21. pontban meghatározott határidő lejártáig meg kell érkeznie az Ajánlatkérőhöz avagy Jelen felhívás nyilvános elérhetőségének határideje: Visszavonásig

Pályázati kiírás hivatalos oldala: Felhívás pályázatértékelők számára kulturális örökségi szakterületre