palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás sporttelep bowling pálya bérlésére és egész éves üzemeltetésére

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója ajánlattételi pályázati felhívása „A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Újpalotai Úti Sporttelep épületében található bowling pálya bérlésére és egész éves üzemeltetésére.


Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Az ajánlatkérés tárgya és Ajánlattevő feladata
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.) épületében található bowling pálya bérlése, valamint egész éves üzemeltetése.

Az ajánlatkérés célja: Az ajánlatkérés alapvető célja, hogy a sportépületben működő bowling pályát az érdeklődők lehető legszélesebb köre minőségi szolgáltatás keretében igénybe vegye, valamint megfelelő színvonalú
és árszintű hétvégi szórakozóhelyként funkcionáljon a lakosság számára.

A szerződés meghatározása

 • Bérleti szerződés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.) épületében található bowling pálya bérlésére, valamint egész éves üzemeltetésére.
 • Szerződéses időtartam: 2017. január 01. – 2017. december 31.
 • A Felek kölcsönös megelégedettsége esetén a szerződés lejártát megelőző 60 napon belül egymással tárgyalásokat folytatnak, amely során döntenek a szerződés további 12 hónappal történő meghosszabbításáról vagy a lejárati idővel történő megszűnéséről. A megajánlott ajánlati árak a szerződés meghosszabbítása esetén nem módosulnak.
 • A szerződés aláírásakor 1 havi bérleti díjjal megegyező összegű óvadék fizetendő Ajánlatkérő részére.
 • A nyertes Ajánlattevő a bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően működtetheti, ettől eltérő célú működtetésre nem jogosult, e célnak megfelelő működtetésére pedig köteles.
 • Az Ajánlattevő a bérleményen bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzésére csak az Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélyével jogosult.
 • A nyertes Ajánlattevő köteles a leltár szerint átvett ingóságok folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
 • A működtetésnek a határozott idő alatt folyamatosan fenn kell állnia, egész hetes nyitva tartás mellett.
 • A bérleti díjon felül a pályázót terhelik a fenntartással, működtetéssel együtt járó költségek, kiadások.
 • A nyertes Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a bérleményre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti, balesetvédelmi, vagyonvédelmi előírásokat és egyéb
  vonatkozó szabályozásokat elkészíti, betartja, és minden alkalmazásban álló, valamint a
  szolgáltatásokat igénybe vevő személlyel betartatja.

Részvételi feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok

Általános feltételek: Az eljárásban bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet, aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

Kizáró okok
Az eljárásban nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akinek 30 napnál régebbi adótartozása vagy bármely tartozása van a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint helyi adóhatóság felé, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint központi adóhatóság felé kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott vagy részletfizetésben állapodtak meg.
Az Ajánlattevő nem állhat végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt.
Az eljárásban nem vehet részt továbbá, illetve kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akinek a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vagy a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn.
Az eljárásban nem vehet rész, illetve kizárható az az Ajánlattevő, aki gazdasági, szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

Igazolási mód: Ajánlatkérő a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. tekintetében a saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a tartozás hiányát.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szükséges becsatolnia olyan nyilatkozatot, miszerint az Ajánlattevőnek sem adótartozása, sem más tartozása nem áll fenn a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat felé.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem követett el a gazdasági, szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt, vagy a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült.

Bérleti díj: Ajánlattevőnek a nettó havi bérleti díjra kell ajánlatot tennie, amely nem lehet kevesebb havi nettó 100.000,- Ft-nál.

Kiegészítő információk, ajánlatkérői elvárások

Ajánlattevő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.
A helyszíni bejárás időpontja: 2016. november 22. 10.00 óra
Találkozás helye: Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.)

Letölthető dokumentum

ajanlatkeres_bowling

Az ajánlattételi határidő: 2016. december 2. (péntek) 16.00 óra

Az ajánlat benyújtásának helye
Az ajánlatokat személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban kell eljuttatni az Ajánlatkérő székhelyére (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., 1131 Budapest, Béke utca 65. 207. iroda, dr. Kormos Tímea részére).

A borítékra rá kell írni: „Közbeszerzés: XIII. Kerületi Önkormányzat. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.) épületében található bowlingpálya bérbeadása, valamint egész éves üzemeltetése”.
Személyes benyújtás esetén a 207. irodában történik a leadás, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:30 óra között, péntekenként 8:00 – 14:00 óra között.
Az ajánlatokat és a dokumentációban meghatározott mellékleteket 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani.
Az ajánlattétel nyelve: Magyar