palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatalok Lendületben Program 2013

A Fiatalok Lendületben Program (Youth in Action Programme) az Európai Unió mobilitási programja, mely a fiatalok nem-formális tanulását támogatja pályázati formában.

 I. Célok

A Fiatalok Lendületben Program teljes költségvetése a 2007–2013 közötti időszakra 885 millió euró, mely a következő általános célkitűzések megvalósítását szolgálja:

 • a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése, különösen európai polgári részvételük előmozdítása;
 • a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió erősítése érdekében;
 • különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése;
 • az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek lehetőségeinek javítása;
 • az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén.

II. Prioritások

Az általános prioritások mellett a Fiatalok Lendületben Program 2013-ra a következő éves prioritásokat határozta meg:

 1. Európai állampolgárság: olyan projektek, amelyek az európai állampolgárokat megillető jogokra hívják fel a figyelmet a Polgárok európai évével összefüggésben.
 2. Állampolgári részvétel: olyan projektek, melyek révén a fiatalok tájékozott, aktív állampolgárokká válnak, ezzel is hozzájárulva a 2014-es európai parlamenti választásokon való nagyobb számú részvételhez.
 3. Inkluzív növekedés: olyan projektek, melyek a fiatalok elköteleződését növelik az inkluzív, azaz minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedés iránt, különös tekintettel olyan projektekre, amelyek
 1. a munkanélküli fiatalok kérdésével foglalkoznak, a munkanélküli fiatalok mobilitását és aktív társadalmi részvételét ösztönzik. A Program minden alprogramjában előnyt élveznek azok a projektek, amelyek esélyt teremtenek a munkanélküli fiatalok számára a Fiatalok Lendületben Program nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférésre.
 2. a szegénység és kirekesztettség kérdéskörét dolgozzák fel, és felhívják a fiatalok figyelmét ezekre a problémákra. Ennek értelmében külön hangsúlyt kell fektetni a fiatal bevándorlók, a hátrányos helyzetű fiatalok és a roma fiatalok helyzetének segítésére.
 1. Vállalkozókészség: azok a projektek, amelyek a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását, vállalkozókészségét fejlesztik, különösen az ifjúsági kezdeményezéseken keresztül.
 2. Egészséges életmód: a szabadtéri tevékenységekhez és grassroots sportokhoz (amatőr, kedvtelésből, nem hivatásos vagy professzionális keretek között űzött sporttevékenység) köthető projektek. Ez a társadalmi befogadást és a fiatalok aktív társadalmi részvételét erősíti.

Ezen kívül 2013-ben nemzeti prioritás Magyarországon az interregionális, határ-menti régiók közötti együttműködések erősítése.

III. Pályázati kategóriák

Célkitűzései teljesítése érdekében a Fiatalok Lendületben Program öt operatív alprogramot tartalmaz. A 2013-as pályázati kiírás a következő alprogramok és kategóriák támogatására irányul:

1. alprogram Fiatalok Európáért

1.1 Ifjúsági cserék: különböző országokból érkező, 13-25 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra, egymás kultúrájának megismerésére egy választott témakör kapcsán. A cserék időtartama 6 – 21 nap lehet.

1.2 Ifjúsági kezdeményezések: az alprogram keretében 18 és 30 év közötti fiatalok csoportjai tervezhetnek és valósíthatnak meg projekteket helyi, regionális és országos szinten. Az 1.2 alprogram része a különböző országokban élő ifjúsági csoportok közötti hálózatépítés is, vagyis megkülönböztetünk nemzeti és nemzeteken átnyúló kezdeményezéséket, utóbbihoz min. két különböző országból (az egyik uniós tagország) érkező partner szükséges. A projektek időtartama 3-tól 18 hónapig terjedhet.

1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek: célja a fiatalok ösztönzése a demokratikus részvételre, a különböző társadalmi szektorok közötti párbeszéd előmozdítása. A projekt időtartama 3-18 hónapig terjedhet, és minimum 16 fő – 13-30 év közötti fiatal – részvételével valósulhat meg. A projekt összköltségének max. 75%-a támogatható, a maximális támogatást európai szinten egyszeri 50.000 €/projekt összegben határozták meg.

2. alprogram Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)

Az alprogram 18-30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy min.2 max. 12 hónapig külföldön önkéntes munkát végezzenek. Az önkéntesek különböző területen aktív nonprofit szervezetek munkájába kapcsolódnak be. A pályázatot a küldő szervezet nyújtja be.

3. alprogram Fiatalok a világban

A 3.1-es alprogram keretében az EU-val szomszédos régiók (Délkelet-Európa, Kelet- Európa és a Kaukázus térsége, valamint a Mediterrán térség, azaz Közel-Kelet és Észak-Afrika) országaival tervezett együttműködések támogathatók. A támogatásból nemzetközi ifjúsági cserék és ifjúságsegítőknek szóló képzési- és hálózatépítési projektek valósulhatnak meg a fenti ún. szomszédos partnerországok bevonásával.

4. alprogram Ifjúsági támogató rendszerek

Ez az alprogram az ifjúsági munka és szakma minőségének, és az azt támogató rendszerek standardjainak fejlesztését, az európai szinten működő ifjúsági és szakmapolitikai együttműködések támogatását tűzte ki célul. Hozzájárul a szervezetek hálózatépítéséhez, az ifjúsági területen dolgozók és az ifjúsági szervezetek képzéséhez.

A 4.3 kategória keretében támogatás kapható munka-látogatásokra (job-shadowing), tervező találkozókra, értékelő találkozókra, tanulmányutakra, partnerség kialakítását célzó tevékenységekre, szemináriumokra, képzésekre és hálózatépítésre.

5. alprogram Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika terén

Lehetőséget kínál, hogy a fiatalok, ifjúsági szervezetek és az ifjúságpolitikai döntéshozók (helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten aktív politikusok és szakértők) találkozhassanak egymással, a fiatalok véleménye megfogalmazódjon, eljusson a döntéshozókhoz, és megjelenhessen a szakpolitikában.

IV. Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 • nonprofit vagy civil szervezetek;
 • helyi és regionális közintézmények;
 • fiatalok informális csoportja;
 • az ifjúságpolitika terén európai szinten tevékenykedő testületek (ún. ENGO-k);
 • nemzetközi nonprofit szervezetek;
 • ifjúsági, sport vagy kulturális területen rendezvényt szervező profitorientált szervezetek.

V. Támogatási keret

A Fiatalok Lendületben Program 2013-as támogatási kerete Magyarországon:

1.1 Ifjúsági cserék: 944 811 €

1.2 Ifjúsági kezdeményezések: 354 401 €

1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek: 215 618 €

2 Európai Önkéntes Szolgálat: 1 488 954 €

3.1 Együttműködés szomszédos partnerországokkal: 306 205 €

4.3 Képzések és hálózatépítés: 218 771 €

5.1 Fiatalok és döntéshozók találkozói: 226 118 €

VI. Pályázat benyújtása

A pályázatok beadási határideje:

2013. Május 1. (a projektek kezdete: augusztus 1. és a következő év január 31. között)
2013. Október 1. (a projektek kezdete: a következő év január 1. és június 30. között)

A részletes Pályázati útmutató és további információ megtalálható a Fiatalok Lendületben Program honlapján: www.yia.hu

További információ: info.flp@ncsszi.hu