palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat

Pályázati felhívás a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására.

A támogatás célja:
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi és fogorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi és fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő végzése érdekében.

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a 2018-as évben összesen 1.250.000.000,- Ft forrás áll rendelkezésre, amely magában foglalja a nyertes pályázók részére folyósított nettó támogatási összegeken túl az ezek után fizetendő adó- és járulékterheket is.

A támogatási igény formája: pályázat.
A pályázat típusa: nyílt pályázat.

Elnyerhető támogatási összegek:

  • I. kategória: legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 12.000.000,- Ft,
  • II. kategória: legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 14.000.000,- Ft,
  • III. kategória: legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 16.000.000,- Ft,
  • IV. kategória: legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 18.000.000,- Ft,
  • V. kategória: legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 20.000.000,- Ft.

A támogató megnevezése: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

A pályázat kiírásának jogszabályi alapja: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése.

Letölthető dokumentumok

Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_PALYAZATI_KIIRAS__2018

pályázati dokumentáció

Betöltetlen háziorvosi szolgálatok listája

Az ÁEEK igazoláshoz szükséges formanyomtatványok

 

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül – de legkésőbb 2018. november 30-ig – a pályázott háziorvosi/fogorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos/fogorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.

A betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia
– felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.000 főt,
– gyermek körzet esetén: 500 főt.

A betöltésre kerülő fogorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia
– felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.800 főt,
– gyermek körzet esetén: 1600 főt.

Amennyiben a pályázaton nyertes háziorvos/fogorvos a 6 éves időtartamban nem végez a nyertes pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, a NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség áll fenn.

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2018. október 15-ig. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

A pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a).

Kapcsolattartó: Pál László (háziorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2144; Varga Judit (fogorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2146; e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat