palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IFJ-GY-ND-09-M-Pályázat ifjúsági projektek megvalósításához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatására

esza_pályázatA Nyugat-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet ifjúsági kezdeményezések támogatására. A pályázat célja: A nyugat-dunántúli régió területén élő, tanuló, dolgozó fiatalok (12-30 év) igényeire alapuló (a tervezés, lebonyolítás, értékelés során őket bevonó) ifjúsági projektek megvalósításához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatása.


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 8 488 000 Ft, továbbá a pályázat értékeléséig befolyó bevételek.

A pályázat benyújtási határideje:
2010. január 14. 24:00 óra

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a dél-alföldi régióban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. társadalmi szervezetek;
  2. közhasznú, kiemelkedően közhasznú minősítéssel vagy közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítványok (kivéve közalapítványok);
  3. nonprofit gazdasági társaságok;
  4. egyházak és egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei (pl. parókia, plébánia, egyházkerület);

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 6.2 pontja szerint.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

Részletes pályázati kiírás megtekintése >>

További információk: A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, www.mobilitas.hu és www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

  • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
  • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
  • péntekenként 9 és 14 óra között.

A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (9022 Győr, Árpád út 44. tel: 96/518-685; fax:96/518-686; e-mail: ndriszi@mobilitas.hu) nyújt segítséget.

Internetes pályázás: A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül a regisztrációs eljárást követően.

További információk az internetes pályázáshoz >>

Forrás: SZMM