palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

logoMegnyílt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program. A Magyarország és Szlovákia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program nyújt újabb lehetőséget a határtérség fejlesztésére.

Az Európai Bizottság által 2015.09.30-án elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket támogatja:

1.prioritási tengely: Természet és kultúra

 • Specifikus célkitűzés 1.1 A környezet védelme és megőrzése, valamint az erőforrás-hatékonyság előmozdítása (6. tematikus célkitűzés)
  • Kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása. (pl. örökség-megújítási stratégiák, tanulmányok és tervek, felújítások, kisebb kapcsolódó infrastruktúra kiépítése a helyi jelzésekhez, látogatóközponthoz, stb.)
  • Természeti örökség fenntartása és előmozdítása a programterületen (pl. árterek helyreállítása, vizes területek, folyók és folyópartok visszaadása a természetnek, az erdők nem termelő funkcióira – ökológiai, környezeti és közösséget szolgáló funkciók – irányuló projektek, a zöld infrastruktúra helyreállítására és megőrzésére irányuló integrált határon átnyúló stratégiai tervek, a környezeti tudatosságot növelő tevékenységek, a tájkép és a fajok védelmére irányuló tevékenységek, stb.)
  • Határon átnyúló intézkedési tervek kidolgozása, a régió kulturális és természeti örökségének hasznosítására és az idegenforgalomnak a régió természeti és kulturális örökségével való kombinációjára irányuló modellek felállítása és kísérleti akciók tesztelése kreatív és művészeti tevékenységek révén (desztináció-menedzsment, közös marketingstratégiák, tapasztalatcsere, kölcsönös tanulás, kísérleti tevékenységek stb.);
  • Kis-és középvállalkozások számára kisléptékű, minőségi turizmus fejlesztése, amely kapcsolódik a helyi környezeti és kulturális sajátosságokhoz (innováció a termékek és szolgáltatások körében, innovatív megoldások és infokommunikáció alkalmazása, magas hozzáadott értékű turizmus fejlesztése szűk piacokon – kultúra- és környezetbarát turizmus, gasztronómia turizmus, sport turizmus, stb., a turisztikai iparágat is bevonó klaszter tevékenységek)
  • Helyi bekötő utak tervezése és megépítése, amelyek kapcsolódnak a kulturális és természeti örökségekhez, határon átnyúló úti infrastruktúra előkészítése és megépítése, amely egyrészről csökkenti a régiók városai közötti utazási időt, így csökkentve az ÜHG kibocsátását (környezet); másrészről ezek az új kapcsolatok növelik a látogatók számát (kultúra és turizmus). Mivel a tervezett utak és hidak súlykorláttal épülnek meg, a teheráru forgalom nem megengedett, amely csökkenti a szennyezést.
  • Környezetbarát idegenforgalmi termékek és ajánlatok közös kifejlesztése, valamint az ökoturizmus határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása (pl. biztonságos és fenntartható határon átnyúló kishajós útvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra – mint a vízfolyáshoz való hozzáférési pontok és kilépési helyek, parkolási és hajórakodási terek, a vízi útvonal és a veszélyes helyek kijelölése, stb. – tervezésének és kiépítésének támogatása, továbbá a biztonságos és fenntartható határon átnyúló közös „zöldfolyosók ” és a kapcsolódó infrastruktúra – mint a zöldfolyosók előzetes kialakítása, beleértve a megvalósíthatósági és tervezési tanulmányokat, útvonal-kiszolgálási létesítmények, úgymint gépkocsi parkolók, mosdók, zuhanyzók, kerékpármosók, menedékhelyek, tájékoztatási központok, felvezető utak, kisebb hidak, stb. – tervezésének és építésének támogatása);
  • Az útépítési tevékenységekhez kapcsolódóan passzív zajcsökkentő megoldások alkalmazása (zajvédő falak, fák)

2.prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása

 • Specifikus célkitűzés 2.1 Határátkelőhelyek sűrűségének fokozása a magyar-szlovák határ mentén
  • Beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése; (ezen tevékenységek csak kivételes esetben támogathatóak mint előkészítő tevékenység már megvalósult beruházáshoz.)
  • Határon átnyúló közutak, hidak és kompok, valamint kapcsolódó infrastruktúra építése beleértve passzív zaj csökkentésére vonatkozó megoldásokat, (zajvédő falak, fák stb.) közvetlen és egyértelmű kapcsolódással a TEN-T hálózathoz.
 • Specifikus célkitűzés 2.2.1 Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítása
  • Az egyes beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, koncepciók kidolgozása: határon átnyúló mobilitást akadályozó jogi-közigazgatási jellegű szűk keresztmetszeteket (pl. partmenti hajózás-forgalom engedélyezése, két állam közötti nemzetközi fuvarozás szabályainak egyszerűsítése, stb.) illető ajánlások kidolgozása;
  • Határon átnyúló intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kialakítása, utastájékoztatási rendszerek, on-line menetrendek, e-jegykezelés, mobilalkalmazások, közös viteldíjrendszerek;
  • Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások kialakítása és integrációja, közlekedési társaságok alapítása;
  • Infrastrukturális beruházások (pl. járművek, – buszok, kompok, hajók – busz- és vasúti megállók, kompkikötők)
  • Beruházások, melyek hozzájárulnak a városi funkciók job elérhetőségéhez, kiegészítve a PT3 keretében megvalósított tevékenységeket, de nem átfedésben azokkal;
  • Kereslet által vezérelt határon átnyúló közlekedési szolgáltatások;
  • A beruházással kapcsolatos tevékenységek: passzív zaj csökkentésére vonatkozó megoldások (zajvédő falak, fák, stb.);
 • Specifikus célkitűzés 2.2.2 Határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítása
  • Beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések és koncepciók kidolgozása;
  • Határon átnyúló együttműködési kezdeményezések megvalósítása a logisztika terén, integrált szolgáltatási rendszerek kialakítása és kapcsolódó infrastruktúra és IKT-alkalmazások;
  • Infrastrukturális beruházások (pl. vasúti megállók, kompkikötők és az új kikötőket a meglévő közlekedési hálózattal összekötő utak építése).

4. prioritási tengely: Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

 • Specifikus célkitűzés 4.1. A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.
  • Egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, szociális ellátás, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás, kultúra, stb.) különböző szervezetei (hatóságok) közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési hatékonyságnak erősítése és javítása közös szakmai programokon, képzéseken, tapasztalatcserén, kapitalizáción és know-how transzferen, stb. keresztül.
  • Közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek támogatása:
   • egyéb prioritási tengelyek által nem támogatott, a határrégió ágazati alapú (beleértve a határ mindkét oldalán található intézményeket) fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányok és tervek kidolgozása
   • határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása a közintézmények által,
   • a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást javító jogi aktusok és IKT-megoldások kidolgozása (információáramlás erősítése, e-kormányzás, m-kormányzás, stb.).
   • határon átnyúló szolgáltatások fejlesztése az egészségügy, a képzés, az oktatás, szociális ellátás, biztonság, közigazgatás (pl. adatszolgáltatás), stb. terén.
  • A határvidék polgárai közötti fenntartható együttműködés kezdeményezése és megerősítése és a programterület társadalmi kohéziójának erősítése, ami a határon átnyúló szolgáltatások fejlődését vonja maga után. A támogatható tevékenységek nem teljes listája:
   • kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok szervezése,
   • csereprogramok kezdeményezése a kultúra, a képzés, a szakmai élet, a kutatás területén,
   • képzések, nyári iskolák és nyári akadémiák (nem a munkaerő vándorlást támogatandó), versenyek szervezése,
   • közös műalkotások, filmek, színházi előadások létrehozása,
   • prospektusok, könyvek, füzetek, DVD-k kiadása,
   • TV vagy rádióprogramok kezdeményezése,
   • A kétnyelvűség erősítése a régión belül az intézkedések és a kezdeményezések végrehajtásával egyetemben, stb.
   • A 3. pont alatt felsorolt tevékenységtípusokat a kisprojekt alap támogatja. A kisprojekt alapon belül ebben a prioritási tengelyben az „emberek az emberekért” projektek beruházási elemek nélkül támogathatók. (Kivéve a PT1 kisprojekt alapját, amiben a természetre és a kultúrára összpontosító kisléptékű beruházások támogathatók.)
   • A kisprojekt alap (KPA) menedzsment struktúrája két projekt által javasolt megvalósításra (1 a határrégió nyugati és 1 a határrégió keleti részén). A kisprojekt alap részletes leírását az 5.3.3 – A kisprojekt alap menedzsmentje fejezet tartalmazza.

Programterület

A támogatásra jogosult terület:

 • Magyarországon: Győr–Moson–Sopron megye, Komárom–Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod–Abaúj–Zemplén megye, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye, valamint
 • Szlovákiában Pozsony kerület, Nagyszombat kerület, Nyitra kerület, Besztercebánya kerület és Kassa kerület.

Támogatási források: A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatása 155,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki. Az első pályázati felhívás keretében megnyíló összes támogatás összege 67,48 millió euró.

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest
 • Nemzeti Hatóság: Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, Pozsony
 • Közös Titkárság: a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. keretén belül, Budapest

A program weboldala: www.skhu.eu/kapcsolat  

az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati felhívása 2016. július 29-én hivatalosan megnyílt (1., 2. és 4. Prioritási tengely).

Az egykörös rendszerben meghirdetett támogatásra a pályázatok benyújtásának határideje 2016. október 31-e. A Program hivatalos nyelve angol, a felhívással kapcsolatos dokumentumok kizárólag angol nyelven érhetőek el.

Letölthető dokumentumok

A program weboldala: www.skhu.eu