palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

JAKkendő-díj 2015

jak pályázatA József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) nyílt pályázatot hirdet a 2015 évi JAKkendő-díj elnyerésére olyan pályakezdő, szépirodalmi kötettel még nem rendelkező prózaírók számára, akik 2015. december 31-ig nem töltik be a 40. életévüket.

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) célja a kortárs – hazai és határon túli – magyar irodalom és kulturális élet érdekében a fiatal írók pályakezdésének segítése, a pályájuk elején járó írók munkájának támogatása, számukra bemutatkozási, publikálási lehetőségek biztosítása.

 

A pályázat feltételei

 • A pályázaton kizárólag szépirodalmi kötettel még nem rendelkező szerző vehet részt.
 • Pályázni kész kézirattal (a szerző által kiadásra szánt kötet egésze) lehet prózai műfajokban (regény, elbeszélés, novelláskötet, esszé). A teljes kézirat bemutatása szükséges.
 • A pályázat jeligés
 • A nevezési korhatár: 40 év (a mindenkori JAK- tagságnak megfelelően).

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

Az érvényes pályázat három különálló, PDF formátumú elektronikus dokumentumból áll:

1. számú dokumentum: A pályázati kiíráshoz mellékelt ADATLAP kitöltve, melyet különálló, egységes dokumentumban kérünk mellékelni. Az adatlap az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a pályázat jeligéje
 • születési név
 • születési idő
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • rövid szöveges önéletrajz (maximum 3000 leütés)

2. számú dokumentum: amely a pályázat részeként egyetlen fájlban az alábbiakat tartalmazza:

 • A pályázat jeligéje;
 • a mű szinopszisa (2-3 oldal);
 • pályaműtől függően tartalomjegyzék;
 • rövid szövegmutatvány (egy tetszőlegesen kiválasztott, maximum 16 oldal terjedelmű, egybefüggő szövegrészlet a műből).

A 2. számú dokumentum a pályázó nevét nem tartalmazhatja!

3. számú dokumentum: A kézirat, amelynek terjedelme minimum 120 000, maximum 400 000 leütés szóközökkel. A kézirat egységes formai követelményei:

 • Times New Roman betűtípus;
 • 12-es betűméret;
 • 1,5-es sorköz.

A kéziraton a szerző nevének feltüntetése a pályázat jeligés jellege miatt tilos. A kézirat fejlécében a pályázati jeligét kell feltüntetni.

A pályázat benyújtásának módja

A három pályázati dokumentumot együtt e-mailben PDF fájlformátumban kérjük eljuttatni a jakkendo@gmail.com e-mail címre. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell elküldeni.

A pályázónak formai hiánypótlásra egyszer van lehetősége, amiről e-mailben értesítjük. A kuratórium döntésétől függően a pályázótól nyomtatva is bekérheti az anyagot. A pályázat formai és tartalmi feltételeinek nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (szerzői álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. december 16., 23:59

A díj odaítélésének menete

A beérkezett pályaművek mennyisége alapján a kiíró előválogatást tarthat.

A díjazásról a JAK által felkért öttagú szakmai kuratórium dönt. A 2015-es kuratórium tagjai:

 • Harmath Artemisz, irodalomtörténész, kritikus
 • Lapis József, irodalomtörténész, kritikus
 • Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész,

továbbá Balajthy Ágnes irodalomkritikus és Borsik Miklós költő, szerkesztő, a JAK-füzetek könyvsorozat sorozatszerkesztői.

A díjazott pályamunka az 1982-től létező JAK-füzetek sorozatában jelenhet meg, illetve a szerző 200 000 Ft összértékű írói támogatásban részesül.

A díjat 2016 januárjában adják át.

A teljes pályázati kiírás elérhetősége: JAKkendő díj 2015