palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Július végétől új pályázati lehetőségek nyílnak meg az egészségügyi intézmények számára-TÁMOP 6.2.2.-Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés

TÁMOP pályázatokJúlius 27-től lehet pályázni a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés című kiírására. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) már több támogatási konstrukciót hirdetett meg a 2007–13-as Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány enyhítésére.
A TÁMOP-6.2.2-es kódszámú pályázat, amelynek előirányzott kerete 2,8 milliárd forint, kiemelten az országos, illetve intézményen belüli hiányszakmákat támogatja. Egyidejűleg segítséget kíván nyújtani az egészségügyi tevékenységet ideiglenesen szüneteltetők pályára történő visszaintegrálásához a szakdolgozói és orvosi képzési díj, valamint a képzés egyéb költségeinek támogatásával. A kiírásra valamennyi régióból pályázhatnak a közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző fekvő- és/vagy járóbeteg-ellátó intézmények, mentési tevékenységet végző, betegszállító szervezetek, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók. A támogatható tevékenységek közé tartoznak a felső- és középfokú szak-, illetve a szakirányú továbbképzések, valamint az új egészségügyi szakképesítések. Az elnyerhető európai uniós támogatás összege 2–50 millió forint között lehet, ebből a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka fedezhető. A pályázatokat a kiírás dokumentációjában meghatározott költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és vállalkozások nyújthatják be. Az elbírálás beérkezési sorrendben, ún. automatikus elbírálási eljárásrendben történik.
A Társadalmi megújulás operatív programon belül a foglalkoztatás támogatására 2007–13 között rendelkezésre álló forrás 9,4 milliárd forint. Ebből 3,043 milliárdos kerettel a Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című felhívás már 2008 végén megjelent. Ez utóbbi, TÁMOP-6.2.4/A kódszámú kiírásra meghosszabbított beadási határidővel szeptember 30-ig várják a pályázatokat. Jó hír a pályázni szándékozóknak, hogy az EU-források felhasználását elsősorban a kisebb szolgáltatók számára megkönynyítő módosítás megjelenését erre a hétre ígéri az NFÜ.
Ezen a pályázaton a közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézmények és szolgálatok vehetnek részt. Az elnyert összeget elsődlegesen az egészségügyi szakdolgozók, orvosok ágazatban tartására, a korábbiakban kialakult regionális orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok pótlására, a struktúraváltást követően megnyíló, bővülő szakellátási formákba, az elöregedő korfájú, illetve a hiányszakmák betöltésére fordíthatják a nyertesek.
Eddig huszonöt intézmény – jellemzően kórház – nyújtott be pályázatot erre a kiírásra, az igényelt rögzített támogatási igény csaknem 1,2 milliárd forint. Az elbírálás itt is folyamatosan, automatikus eljárásrendben történik. Az elnyerhető összeg 4–50 millió forint. Eddig négy projekt esetében született támogatói döntés mintegy 167 millió forint értékben, velük a szerződéskötés előkészítése zajlik. A beérkezett pályázatok elbírálására harminc nap áll a közreműködő szervezet rendelkezésére.

Forrás: VG