palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kerékpárosbarát település pályázat

kerekparosbarat-munkahely-palyazatA Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium meghirdeti a falu, város, megyei jogú város, fővárosi kerület kategóriákban a „Kerékpárosbarát Település 2009” címeket.  A kerékpáros forgalom részarányának növelése az Európai Unió legtöbb országában, így Magyarországon is kormányzati célkitűzés. Ennek eredményeként a tagállamok egy részében a kerékpározás már ma is jelentős mértékben hozzájárul a
környezetbarát, fenntartható közlekedéshez. A kerékpározás a városi közlekedésben az egyik legalacsonyabb helyigénnyel rendelkezik, a leggyorsabb rövidtávon, mert nem kell számolni a közlekedési dugókkal és a parkolóhely keresésre fordított idıvel. A kormányzat mindezek alapján bátorítja a települések kezdeményezéseit a kerékpárosbarát környezet és infrastruktúra kialakítására.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az életmód és a környezet pozitív változásainak további támogatása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi, az Egészségügyi Minisztériummal és civil szervezetekkel közösen 2007-ben kidolgozta a „Kerékpáros Magyarország Programot”, hiszen a kerékpározás egyaránt értelmezhetıő a közlekedés, a környezetvédelem és az egészségmegőrzés hatékony eszközeként is. A programban rögzítésre került, hogy a kerékpározás fejlesztésének egyik legfontosabb alapegysége a település, így a fejlesztési támogatások döntően erre a közigazgatási szintre érkeznek.

A támogatások településenként eltérő közegben fejtik ki hatásukat, mert a kerékpáros közlekedés aránya a különböző településeken, az infrastruktúrától, a kerékpározás támogatottságától és a lakosság társadalmi hagyományaitól függően jelentós mértékben szór. A különböző méretű és helyzetű településeken egyaránt meg kell teremteni a kerékpárosbarát környezetet, az egyenlő esélyeket. A közlekedési és a környezetvédelmi tárca célja, hogy a pozitív kerékpárosbarát települési példákat, megoldásokat felkutassa és tapasztalataikat feldolgozza, illetve mintaként átadja, továbbá, hogy a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza.
A Kerékpárosbarát Település pályázat kidolgozásakor az Európai Kerékpáros Szövetség által ajánlott Cities for Cyclists hálózat tapasztalataira, a Bypad rendszerre, illetve a hazai Útügyi Mőszaki Elıírásokra alapozva határoztuk meg a kritériumokat, ezért az egyéni Bypad auditálás segítséget nyújthat a sikeres pályázáshoz, a stratégia, az ÚME betartása pedig az infrastruktúra fejlesztés területén jelent előnyt. A pályázat kidolgozásában és értékelésében részt vesz a Kerékpáros Magyarország Szövetség közhasznú egyesület is.

Az egyes kategóriákban legtöbb pontot elérő pályázók a Kerékpáros Magyarország Szövetség kiemelt támogatója felajánlásának köszönhetően több százezer forint összértékű ajándékokat kapnak.

A kerékpárosbarát környezet a gyakorlatban a következőt jelenti:

 • •a kerékpározás integráns része a település fejlesztési koncepcióinak és
 • területrendezési terveinek, fejlesztési – üzemeltetési rendszereinek kerékpáros úthálózat (kerékpársávok, kerékpárutak, kerékpárosbarát közutak),
 • kerékpárparkolók, -tárolók megfelelő rendszere,
 • kerékpárok szállíthatóak a település által üzemeltetett közösségi közlekedésben,
 • a település által fenntartott intézményekben, a településen szervezett eseményeken a kerékpározás oktatása, népszerősítése folyik,
 • a településen támogatott és intenzív kerékpáros közösségi élet folyik,
 • a kerékpáros civil szervezetek bevonásra kerülnek az őket érintő döntésekbe,
 • a pályázó település együttműködik más önkormányzatokkal is, illetve nemzetközi kezdeményezések részese kerékpáros fejlesztések kapcsán.

A közlekedési és a környezetvédelmi tárca idén hirdeti meg harmadik alkalommal a „Kerékpárosbarát Település” pályázatot, amely az önkormányzatok e téren alkalmazott példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.

Részvételi feltételek:

 • Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak, illetve amennyiben az Önkormányzat nem kíván pályázni, a településen mőködő civil szervezetek is pályázhatnak a település nevében. Ebben az esetben az önkormányzat hozzájárulását kérjük, mellékeljék.
 • Olyan települések pályázhatnak, amelyek településfejlesztési koncepciójában, településrendezési tervében a kerékpáros infrastruktúra kellő hangsúllyal szerepel.

A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • a kerékpáros stratégia (kerékpározás szerepe a fejlesztési koncepciókban, tervekben, önkormányzati szervezetben),
 • a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége, karbantartása,
 • szemléletformálás a kerékpározás népszerűsítése, promóciója,
 • kerékpárhasználat terén elért eredmények a településen.

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

 • falu
 • város
 • megyei jogú város, fővárosi kerület

A pályázati adatlap és az információs háttéranyag 2009. augusztus 24-től letölthető
közvetlenül:

pályázati információ
pályázati felhívás

pályázati adatlap

és az alábbi honlapokról: www.khem.gov.hu, www.kvvm.hu, www.kertam.hu, www.kmsz.hu

A pályázatokat az alábbi címre várjuk postán:
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Szabó Kristóf, projekt koordinátor
1537 Budapest 114, Pf. 333.
év/vagy:
szabo.kristof@kkk.gov.hu

Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát Település 2009.

Beérkezési határidő: 2009. október 30., 15.00 óra
Értékelésre csak a határidőig postán vagy elektronikusan beérkezett pályázatok kerülnek!
Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2009. december 25-ig kerül sor. A nyertesek nevét nyilvánosságra hozzuk. A nyertes pályázók jogosultak a „Kerékpárosbarát Település 2009” elnevezést és emblémát használni.

Forrás: KVVM