palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások-KMOP-2009-3.2.1/C

umfteulogoA támogatás célja ahol az állatfajok egyedeinek szabad vándorlását akadályozó, azt veszélyeztető, sok esetben pedig lehetetlenné tevő mesterséges hálózatok (közutak, vasút, elektromos vezetékek) súlyos természetvédelmi problémát jelentenek. Emiatt természet- és tájvédelmi szempontok miatt indokolt a vonalas létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely-elszigetelő hatásának csökkentése és megszüntetése főképp ott, ahol fontos vonulási útvonalakat kereszteznek.

 1. Az elektromos szabadvezetékek kiváltása, földkábelre cserélése, biztonságosabbá tétele: Fő cél a védett és fokozottan védett, illetve a madárvédelmi irányelv I. mellékletén szereplő madárfajok pusztulásának csökkentése, illetve biztonságos fészkelőhelyek biztosításával állományuk növelése és emellett a tájkép védelme, illetve kedvezőbbé tétele.
 2. A közlekedési infrastruktúra természetkárosító hatásának csökkentése: A meglévő nyomvonalas létesítmények által okozott élőhely-fragmentáció csökkentése, a természetszerű élőhelyek csökkenésének, degradációjának, felaprózódásának, elszigetelődésének megakadályozása, valamint a védett és fokozottan védett állatfajok közvetlen pusztulásának csökkentése a közutakon történő elütések megakadályozásával.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege:
739 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.09.15.
Beadási határidő: 2009.11.16.

Letölthető pályázati dokumentáció:

Pályázati felhívás és útmutató
Adatlap
Adatlap
Adatlap_útmutató
MT_útmutató
Terulet_kimutatasi_tablaza
konzorcium_projekt
konzorcium_palyazat
Tartalomjegyzék

Kedvezményezettek köre:

 • Központi költségvetési szervek és intézményeik (31)
 • Köztestületi költségvetési szervek és intézményeik (34)
 • Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (32)
 • Állami Erdőgazdasági Zrt-k (114)
 • Egyesületek (52)
 • Alapítványok (56)
 • Egyéb jogi személyiségű non profit szervezetek (599)
 • Közhasznú társaságok (csak 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú) (57)
 • Közhasznúvá minősített non-profit gazdasági társaságok (csak 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú)
 • Egyház és egyházi intézmény (55)
 • Valamint a fentiek konzorciumai (a konzorcium maximálisan három tagból állhat, amelyből egy konzorcium vezető, kettő partner lehet)

Önállóan nem, csak konzorciumi tagként pályázhat: • Állami közútkezelő (Magyar Közút Nonprofit Zrt.); • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A támogatható tevékenységek köre:

Az elektromos szabadvezetékek kiváltása, földkábelre cserélése, biztonságosabbá tétele: Elektromos szabadvezetékek kiváltása: (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)

 • Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel,
 • Elektromos szabadvezetékek kiváltása más létező vezetékszakasz átépítésével,
 • Elektromos szabadvezeték elbontása,
 • A felsorolt támogatható tevékenységek kombinációja.
  Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása:
 • kis- és középfeszültségű tartóoszlopok fejszerkezeteinek madárvédelmi szempontú átalakítása az MME tanulmánya (konfliktus térkép) alapján kiemelkedően fontos területeken,
 • ütközés szempontjából veszélyes közép- és nagyfeszültségű vezetékszakaszok ellátása a madarak figyelmét felhívó „madáreltérítőkkel” (madáreltérítők beszerzése, felhelyezése),
 • gólyafészek-emelő állványok beszerzése, elhelyezése kisfeszültségű hálózatok oszlopain, és amennyiben hiányzik, kötelező a környező (400 m-en belüli) kis- és középfeszültségű vezetékoszlopok szigetelése is,
 • műfészkek, költőládák beszerzése, elhelyezése nagyfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira.
 • A felsorolt támogatható tevékenységek kombinációja.

A közlekedési infrastruktúra természetkárosító hatásának csökkentése: Közutak természetbarát átalakítása: Meglévő úthoz kapcsolódóan az alábbi létesítmények telepítése, illetve felújítása:

 • Védőkerítés az út mentén (nem azonos az erdők telepítésénél alkalmazott vadvédelmi kerítéssel);
 • Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal);
 • Békaterelő fal;
 • Ökológiai átjáró (jelen pályázatban minden olyan műszaki létesítmény, amelyet közutak alatt vagy fölött kizárólag azzal a céllal alakítottak ki, hogy a védett kétéltű, hüllő és kisemlős fajok az elütés veszélye nélkül jussanak át a közút túloldalára; típusai: békaátjáró, kisemlős átjáró, kombinált átjáró) kizárólag kiegészítő létesítményekkel együtt (pl. terelőfal terelő növényzet szükség esetén felülvilágító akna).
 • A felsorolt támogatható tevékenységek kombinációja.

Támogatás mértéke (%): 100
Nem központi/köztestületi költségvetési szervek esetén a projekt elszámolható költségeinek maximum 90%-a.

Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 150 000 000.- HUF