palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KézenFogva nevelőszülői díj 2016

kezenfogva-alapitvanyA KézenFogva Alapítvány a 2016. évben első alkalommal hirdeti meg a “KézenFogva nevelőszülői díj 2016” pályázatot, amelyben olyan elkötelezett nevelőszülőket kíván díjazni, akik nagy terhet jelentő feladataik mellett vállalják a fogyatékos gyerekek nevelését, életminőségük javítását, és társadalmi integrációjuk elősegítését. A díj célja a nevelőszülői hivatás társadalmi ismertségének és elismertségének emelése.

Ebben az évben 3 nevelőszülő részesülhet díjban. A díj a szakmai és erkölcsi elismerésen túl plakettet és 315.000 Ft pénzjutalmat is magában foglal. A díjat 2016 decemberében a Nemzeti Színházban a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó gálaműsoron adják át.

Jelölés a díjra
A nevelőszülő a nevelőszülői pályája alatt a fogyatékos gyerekek nevelése során elért eredményei alapján pályázhat, vagy a következők jelölhetik a díjra:

Természetes személyek

  • Jogi személyek, ezen belül kiemelten:Gyermekvédelmi és/vagy fogyatékosságügyi területen működő szakszolgálatok
  • Gyermekvédelmi és/vagy fogyatékosságügyi területen működő civil és egyházi szervezetek

A bírálat szempontjai:
A díj odaítélésekor a bíráló bizottság a pályaművek értékelésénél az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

A jelölt nevelőszülő munkásságának és személyiségének szakmai és etikai minősége, amely magában foglalja a következőket :

Munkavégzése során a Gyermekvédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak, a nevelőszülői hálózat szabályzataiban rögzítettek, továbbá a Szociális Munka Etikai Kódexében leírtak maradéktalan betartása; – Szakmai felkészültsége, nevelési attitűdje, a nevelt gyerekekhez való viszonya, kommunikációja;
Az általa nevelt fogyatékos gyerekek életminőségének javítása, a családi integritás, és társadalmi integrálódásuk érdekében tett erőfeszítései;
A munkatársakhoz való viszonya, kommunikációja, a nevelőszülői hálózaton belüli szakmai elismertsége;
A zsűri nem kötelező jelleggel előírt, hanem csak javasolt módon szívesen veszi a Jelölt alkalmasságát alátámasztó, jellemző esetek, rövid (siker)történetek leírását felterjesztéshez.

A bíráló bizottság:
A díj odaítéléséről bíráló bizottság dönt, melynek tagjai a következők:

Földesi Erzsébet Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
Gulyásné dr. Kovács Erzsébet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Kovács-Gáspár Barbara Nevelőszülői családban nevelkedett személy
dr. Lantai Csilla Emberi Erőforrások Minisztériuma
dr. Radoszáv Miklós Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Vincze Dezsőné Fészek Gyermekvédő Egyesület
Zászkaliczky Péter ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
dr. Gazsi Adrienn Kézenfogva Alapítvány

A jelölés határideje: 2016. október 17.

A díjra pályázni, vagy jelölni a jelölt megnevezésével és érdemeinek rövid összefoglalójával lehet. Ehhez kérjük használják a letölthető Jelölési lapot a benne foglaltak betartásával.