palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása pályázat

Norvég Alap pályázatokPályázat célja, a kulturális sokszínűség előmozdítása. Ezt a célt a felhívás az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések kialakításával, szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek terjesztése által kívánja elérni képzési programok, tanulmányutak, workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.

A cél megvalósítására sor kerülhet két- vagy többoldalú nemzetközi (magyar-donor ország) együttműködéseken keresztül is olyan módon, hogy az az előadó-művészet terén létrehozott együttműködések népszerűsítése által, az országok közötti szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek áramlásának elősegítésével a donor és a támogatott országok közötti kultúracserét szolgálja.
Ennek megfelelően a projektek keretében a donor partnerség preferált. Bár a donor partnerség nem kötelező ezen felhívás keretein belül, meg kell jegyezni, hogy azon projekt, amely donor partner közreműködésével valósul meg – azzal a céllal, hogy erősödjenek a bilaterális kapcsolatok a donor, illetve a kedvezményezett állam kulturális szereplői között – a pályázatok értékelése során előnyben részesül.

Pályázók köre:  Kulturális tevékenységet ellátó szervezetek

Partnerek köre: A projektek megvalósítása során lehetséges, a donor országok valamelyikében (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező partner bevonása, továbbá lehetőség van Magyarországon székhellyel rendelkező partnerek bevonására.
A pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát vagy a partnerségi megállapodást, továbbá a pályázatban be kell mutatni a partner közreműködését valamint, amennyiben releváns, úgy a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a kultúra területén működő:

  • Központi költségvetési szervek (GFO 31);
  • Önkormányzatok és társulásaik (GFO 32,34,35,362,37,38);
  • Non-profit szervezetek (GFO 517,525,529,54,599,699);
  • Alapítványok (GFO 561,562,563,565,569);
  • Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572);
  • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327).

Donor országban székhellyel rendelkező, partnerek, jogállását tekintve elfogadhatóak a nem kormányzati szervek (NGO2 ) illetve civil kategóriába sorolt szervezetek képviseletében eljáró
kulturális szervezetek, amennyiben részt vesznek a projekt megvalósításában.

A választható donor partnerségen felül a projektben részt vehetnek támogatásban részesülő további hazai és donor projekt partnerek és önálló költségvetéssel nem rendelkező, szintén a kultúra területén tevékenykedő hazai és donor „együttműködő partnerek” is.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke

  • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 700 000 EUR azaz 516 290 000 Ft.
  • A tervezési árfolyam 303,7 Ft/EUR.
  • A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 25 000 EUR (7 592 500 Ft) –  maximum 200 000 EUR (60 740 000 Ft)
  • Támogatás mértéke az összes elszámolható költség százalékában: A pályázó által igényelhető támogatás mértéke jelen felhívás keretében az elszámolható költségek maximum 90%-a.

Az önerő mértéke: az elszámolható költség 10%-ának megfelelő
Független non-profit szervezetek esetén (amelyek nem tartoznak sem központi állami, sem regionális szervhez, sem önkormányzathoz, sem egyházhoz) az önkéntes munka is figyelembe vehető önerőként.

Előleg mértéke: a támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre
1. Donor országbeli partnerrel létrejövő, vagy donor partner bevonása nélkül új alkotás megvalósítását segítő egyeztetések/ közös képzések/ workshopok/ tanulmányutak/ szakmai platform dokumentált formában történő megrendezése.

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1. Projektmenedzsment: A projekt megvalósításához kapcsolódó adminisztratív (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki) tevékenységek.
2. Nyilvánosság biztosítása
3. Projektszintű könyvvizsgálat – 50 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó összköltségű projektek esetében.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27. – 2016. március 27.

A hivatalos pályázati oldal elérhetősége: Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása