palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése pályázat

Norvég Alap pályázatokA pályázat célja a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények olyan innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.

A felhívás a „semmit rólunk, nélkülünk” elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak. Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása, illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása kiemelt cél. A nem-roma szakmai szervezetek is a pályázat keretében támogatást nyerhetnek tudásuk, tapasztalatuk megosztására, a kultúra eszközrendszere által a roma és nem-roma közösségek együttes fejlesztésére.

Részcélok

 • A roma és nem roma társadalmi csoportok közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása kulturális tevékenységek megvalósításán keresztül.
 • A roma emberek, közösségek művészeti alkotásokon, kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének elősegítése.
 • A fenti területeken létező jó gyakorlatok adaptálása, elterjesztése, illetve új, az adott közegben innovatív eljárások kifejlesztése.
 • Kulturális sokszínűség erősítése, a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd mélységének erősítése, illetve minél szélesebb körben való megvalósítása.
 • A tevékenységek, programok tervezése során széles körű partnerségi bevonás megvalósítása.
 • Hátrányos helyzetű térségek és/vagy hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása a tevékenységek megvalósításába. – Az interkulturális párbeszéd kialakítása és megszilárdítása a programok rendszeres, gyakori és minél hosszabb ideig történő megvalósításával.
 • A roma közösségek mellett élő, a kulturális javakhoz szintén csak korlátozottan hozzáférő célcsoportok egyidejű megszólítása.

A pályázat kódszáma: HU07PA17-B2-2014

Pályázók köre: a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén releváns tapasztalattal rendelkező, nem kormányzati (NGO) magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek pályázhatnak:

 • Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529)
 • Alapítvány (GFO 563,565,569)
 • Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572,573,575,576)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Partnerek köre
A projektek megvalósítása során lehetőség van egy vagy több partner bevonására.

A partner lehet:

 • támogatásban részesülő, önálló költségvetéssel rendelkező partner – együttműködő partner, amely nem részesül támogatásban és nem rendelkezik önálló költségvetéssel.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 269 000 EUR, azaz 385 395 300 Ft (tervezési árfolyam 303,7 Ft/EUR).

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 25 000 EUR (7 592 500 Ft) – maximum 200 000 EUR (60 740 000 Ft)

Önállóan támogatható tevékenységek

A jelen pontban felsorolt tevékenységek közül a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése érdekében legalább egy tevékenység kötelezően választandó:

 1. kulturális termékek létrehozása a színház, tánc, zene, irodalom, film, fotó, festészet, szobrászat, kézművesség, installációk, dizájn, utcai művészetek és ezek bármilyen variánsa műfajában és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára
 2. kulturális események (pl. előadások, kiállítások) szervezése, lebonyolítása a célcsoport számára.
 3. Nem formális tanulási alkalmak, informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztése és/vagy alkalmazása (pl. művészetpedagógia, művészetterápia, stb.) és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

Általános pályázati útmutató

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27. – 2016. március 27.

A pályázat hivatalos oldala: Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése pályázat