palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kulturális Sokszínűségért – pályázat kulturális projektek támogatására

A Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért pályázatot hirdet kulturális projektek támogatására. A Pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek egy dinamikus kulturális ágazat létrejöttének előmozdítását segítik elő.

Az UNESCO párizsi központ kiírása alapján az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága tagállami szinten, kormányzati szervektől, közintézményektől, (köz)hatóságoktól várja angol és magyar nyelveken a pályázati anyagokat 2013. június 10-én 16:00-ig.

Magyarországon regisztrált civil és társadalmi szervezetek támogatási kérelmet nem nyújthatnak be. Részletek alább olvashatók.

A Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért elsősorban fejlődő országok kulturális ágazatait támogatja, Magyarország indokolt és mindössze tagállami szinten fordulhat az alaphoz támogatásért. Az UNESCO központi kiírása értelmében fejlett tagállamok (köztük Magyarország) civil és társadalmi szervezetei támogatási kérelmet nem nyújthatnak be. Nemzetközi nem kormányzati szervek pályázati lehetőségéről részletesebben az UNESCO központi honlapja nyújt útmutatást.

A támogatásra jogosultak köre:

  • fejlődő országok, melyek az egyezmény részes tagállamai; (all developing countries that are Parties to the Convention);
  • az egyezmény minden részes tagállama, mely az egyezmény 8. és 17. cikke, valamint a vonatkozó működési irányelvek alapján speciális helyeztet állapít meg a területén; (all Parties to the Convention that have determined the existence of special situations on their territory in conformity with Articles 8 and 17 of the Convention and related operational guidelines)
  • az egyezmény részes fejlődő tagállamaiból származó nem kormányzati szervek, melyek a működési irányelvekben meghatározott kritériumoknak eleget tesznek; (non-govrnmental organizations coming from developing countries that are Parties to the Convention, which meet the definition of civil society and criteria regulating admission of its representatives at meetings of organs of the Convention as mentioned in the operational guidelines relating to the role
    and participation of civil society);
  • nemzetközi nem kormányzati szervek, melyek a működési irányelvekben meghatározott kritériumoknak eleget tesznek, valamint melyek szubregionális, regionális, illetve interregionális hatású projektekkel pályáznak; (international non-governmental organizations, which meet the definition of civil society and criteria regulating admission of its representatives at meetings of organs of the Convention as mentioned in the operational guidelines relating to the role and participation of civil society*, and which present projects with impact at the sub-regional, regional or inter-regional level);
  • fejlődő országok fokozottan veszélyeztetett (társadalmi) csoportjai a 2005-ös Egyezmény alapján (nők, kisebbségek, bennszülöttek) (representatives of vulnerable groups and other social groups identified in Article 7 of the 2005 Convention (i.e. women and other social groups, including persons belonging to minorities and indigenous peoples) from developing countries that are Parties to the 2005 Convention)

Az UNESCO párizsi központ kiírása alapján az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága tagállami szinten, kormányzati szervektől, közintézményektől, (köz)hatóságoktól várja angol és magyar nyelveken a pályázati anyagokat 2013. június 10-én 16:00-ig. Az angol nyelvű pályázati anyag összeállításához az UNESCO központi honlapja ad iránymutatást, míg a magyar pályázati anyag tekintetében Titkárságunk 1-2 oldalas összefoglalót vár, mely tartalmazza a tervezett projekt ismertetését, összeegyeztethetőségét az Alap céljaival, várható eredményeit, hatásait, valamint vázlatos költségtervét. A részletes kiírás, valamint a pályázati űrlap elérhető az UNESCO központi honlapján. Minden pályázótól a kiírás alapos áttanulmányozását kérjük. Titkárságunk az előválogatáson túljutott két pályázati anyagot június 30-ig megküldi az UNESCO párizsi központjának.

A pályázati anyagokat postai és elektronikus úton az alábbi címekre várják:

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
E-mail: info@unesco.hu Tel.: +36 1 795 4709

Forrás: http://www.unesco.hu