palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Légy Te a djuice odösösz szuperproduszere!

djuice pályázat„Légy Te a djuice odösösz szuperproduszere!”- nyári őrület a parton. A djuice és a Coke Club egy szemtelenül jó lehetőséget nyújt minden bátor, merész és nagyravágyó 26 éven aluli fiatalnak. Ha valaki érezte már úgy egy party után, hogy ennél még ő is tudott volna jobbat csinálni, ha valaki álmodozott már a haverjaival arról, hogy ha lenne rá pénzük, milyen fantasztikus fesztivált tudnának összehozni, annak érdemes pályázni. A djuice odösösz szuperproduszere 3 millió forintot, 30 000 Watt hangerőt és profi fénytechnikát kap, hogy megcsinálja agyament ötletét, és az történjen, amit csak ő akar. A djuice indulása óta már számos alkalommal bizonyította, hogy fontos számára a fiatal tehetségek támogatása. A djuice a Coke Clubbal együttműködve nagyszabású pályázatot indít „Légy Te a djuice odösösz szuperproduszere!” címmel.

Az odösösz angol audacious szóból ered. A kifejezést olyan emberekre használják, akiknek merészsége, arcátlansága olyan mértékeket ölt, hogy csak egy ilyen furcsa hangzású szóval lehet leírni. A djuice keresi a show business következő nagyágyúját, egy agyament ötlettel, aki azután megszervezheti a Coke Club történetének legnagyobb buliját. A technika és a pénzforrás adott, úgyhogy csak a fantázián múlik, mit lehet kihozni belőle.

A pályázat témája
Íme egy szemtelenül pimasz lehetőség: 30.000 Watt hangerő, lenyűgöző fénytechnika és 3 millió forint áll a rendelkezésedre, hogy megcsináld a CokeClub történetének legnagyobb show-ját!

Ha még nem múltál el 26, és úgy érzed, hogy Te vagy a show business következő nagyágyúja, akkor ez a felhívás Neked szól. Mutasd meg a nagyoknak: ha megvan az ötleted, töltsd le a pályázati adatlapot a cokeclub.hu-ról, majd küldd vissza kitöltve a producer@djuiceteam.hu email-címre. Egy dolgot azonban mindenképpen tarts észben: a lehetőségnél már csak a kihívás nagyobb! Ha tiéd a legjobb ötlet, csak rajtad múlik majd, hogy hogyan váltod valóra! The show must go on!

Díjazás
A győztes pályázó elnyeri a jogot, hogy megrendezhesse a Coke Club utolsó hetének legnagyobb buliját: a teljes színpadi felszerelés és a Coke Club személyzete is a győztes pályázó rendelkezésére áll, az ezen felül felmerülő igények kielégítésére pedig bruttó 3 millió forint áll a rendelkezésre. A 3 milliós keret csak az igazolt költségek fedezésére szolgál, a produceri tevékenységért külön díjazás nem jár. A lehetőséggel hatalmas figyelem is jár majd, így a nyertes tevékenységéről werkfilm és egyéb propaganda anyagok készülnek majd, illetve ő lehet a reklámarca az általa rendezett eseménynek.

Zsűri
A pályázatokat egy 3 főből álló szakmai zsűri, valamint a djuice képviseletében Biró Balázs bírálja el. A zsűri által választott pályázatot a cokeclub.hu és djuice.hu oldalakon teszik közzé.
A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri döntése – a pályázat jellegéből fakadóan – jelentős részben szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul.

Határidők
A pályázat kihirdetése: 2010 június 1.
Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2010 június 30.  24:00
Zsűrizés: 2010 július 5.
A győztes nevének kihirdetése: 2010 július 8.
A rendezvény: 2010 augusztus 18.

Pályamunkák beadásának feltételei
A pályázaton bármely Magyarország területén élő 26 év alatti természetes részt vehet. A 18. életévüket be nem töltött, vagy cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személyek a pályázati jelentkezési lap 1. sz. mellékletét képező szülői/gondviselői hozzájárulást kötelesek megküldeni az Eiffel irodaház, djuice workshop – 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. címre.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja maga után. A pályázó a pályázati lapján írásban köteles a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállalni azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerző jogát. A más szerzői vagy felhasználási jogát sértő pályázatokból eredő károkért a jogsértő pályázó felelősséget vállal a pályázati lap kitöltésével.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.
A pályázatra történő nevezés ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Szervezők, vagy harmadik személyek részére.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázati anyag (xxx) a fenti határidőben beérkezzen. A határidőn túl beküldött, vagy a 7. pont A. alpontjában előírt formai követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.

Szervezők továbbá, a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

Letölthető dokumentumok

odösösz szuperproduszer pályázati felhívás

djuice-odosösz-szuperproduszer pályázati kiírás

djuice plakátPályázat benyújtásának módja (pályamű, jelentkezési lap)
A pályázati anyagnak, melyet e-mail útján a producer@djuice.co.hu e-mail címre kell eljuttatni, a következő elemeket kell tartalmaznia:

A.    Pályamű:

A pályaművet a cokeclub.hu weboldalról letöltött formanyomtatványnak megfelelően célszerű elkészíteni. Ez egyrészt segít a pályázatok összehasonlításában, másrészt a pályázó számára is segítségül szolgál, hogy a pályaműben egyetlen lényeges kérdésről se feledkezzen meg. A pályaműhöz szabadon csatolható képi illusztráció is (kép, fotó, videó vagy ezek linkelt változata), ebben az esetben azonban a csatolt fájlok mérete nem haladhatja meg összesen az 5 MB-ot. A csatolt képi illusztráció más személy személyhez fűződő jogait nem sértheti.

B. Jelentkezési lap
A jelentkezési lapon a pályázó köteles megadni a szükséges adatait: név, születési hely és  dátum, állampolgárság, lakcím, e-mail cím, telefonszám, és egy jeligét.
Jelige: A Jelentkezési lapon a pályázat benyújtásakor kérjük a pályázat jeligéjét megjelölni.
A pályázat benyújtásakor (e-mailen) kérjük a pályázat jeligéjét megjelölni.
A pályázat kiírói a hozzá benyújtott, megvalósításra nem került pályaműveket és azok kiegészítő anyagait megsemmisítik.

A pályázók a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a 9. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők pályaműveiket felhasználják.

Pályázat eredményének közzététele
A pályázat eredményét 2010. július 8-án a pályázat weboldalán, a www.cokeclub.hu címen tesszük közzé (jelige, név, város megadásával), illetve a nyertest telefonon is értesítjük. A nyertes pályázó a pályázati lap kitöltésével hozzájárul a fenti adatainak nyilvánosságra hozásához.
A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak.

Szerzői és felhasználói jogok
„A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat. A Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a látványtervek jelen pontban írtak felhasználására a pályázó (szerző) nevének feltüntetése mellett. A pályázat benyújtója (szerző) a játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a látványtervről készített, a mű integritását nem sértő reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában (pl. interneten) reklámcélból másolják, sokszorosítsák, valamint megjelentessék (nyilvánossághoz közvetítse), és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de időben, térben és mértékben korlátlan felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró a pályázó (szerző) nevét minden megjelenés esetén feltünteti.“
A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja, hogy nevét, képmását és a pályázatában foglaltakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv.-ben felsorolt módon a Telenor (djuice) térítésmentesen felhasználhatja, beleértve a cokeclub.hu weboldalon történő közzétételt is.

Adatvédelem, adatkezelés
Pályázó a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési lapon rögzített személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed – a Pályázó kérdéseire adott válaszok megküldésére, e-mailen és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a pályázaton helyezést elért látványtervek esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a díjátadó rendezvényre történő meghívásra.

Adatvédelmi szempontból Telenor (adatvédelmi nyilvántartási szám: 01400-0004) minősül adatkezelőnek és adatfeldolgozónak.

A Pályázók személyes adatait és látványterveit – a díjátadó rendezvényen történő bemutatáson túlmenően – a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére. Pályázó jogosult a Szervezőktől a kezelt adataira vonatkozóan e-mail (e-mail cím: kerdes@djuiceteam.hu) útján tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai helyesbítését, törlését kérni. Pályázó tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz bejelentéssel élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni.

Egyéb rendelkezések
„Arra az esetre, ha a pályázatból eredően a felek között esetlegesen létrejövő jogvita békés úton nem rendezhető, a felek – értékhatártól függően és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kikötik a Budai Központi Kerület Bíróság, illetőleg (hatáskörtől függően) a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.“

Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, valamint a www.cokeclub.hu weboldallal kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, lassú Internet kapcsolat/elérhetőség, Internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.)

A pályázat kiírói nem ajánlja a játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a pályázó, a játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók/telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a pályázat kiírói, valamint a megbízásából eljáró közreműködő mindennemű felelősségét kizárja.

A pályázati anyag beküldésével a pályázó tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a pályázat kiíróján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködő semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A játékból ki vannak zárva a pályázat kiírói, valamint a megbízásából eljáró közreműködő, továbbá a játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban érvényesen 18 aluli, ill. nem cselekvőképes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt. A pályázat kiírói és a szervezésben közreműködő lebonyolító kizárnak minden felelősséget, amely a törvény képviselő hozzájárulásának hiányából, ill. a pályázó személy erre vonatkozó hamis nyilatkozatából ered.

Forrás: Telenor Magyarország Zrt. (djuice) és  Coca-Cola Kft. a pályázat kiírói