palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Akvakultúra- fejlesztési Operatív Program (MAKOP) 2021-2027

MAKOP 2021-2027

Magyar Akvakultúra- fejlesztési program (MAKOP) 2021-2027 célja a fenntartható, innovatív technológiákat alkalmazó hazai halgazdálkodás előmozdítása, a termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése és a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása. A MAKOP fejlesztési támogatást nyújt a tógazdaságokban és az intenzív üzemekben történő haltermeléshez, a halfeldolgozáshoz és a természetes vizek horgászati hasznosításával összefüggő halgazdálkodási tevékenységekhez is. A program prioritási tengelyei a fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése (1.) és a fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása (2.)

I. Az operatív program indokoltsága

Cél a fenntartható, innovatív technológiákat alkalmazó hazai halgazdálkodás előmozdítása, a termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása.

 • A fenntartható természetes vízi halgazdálkodás támogatása őshonos halállomány nevelésével.
 • Fenntartható akvakultúra beruházások hatékony víz- és energiahasználattal, alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével.
 • Innováció támogatása a halgazdálkodásban.
 • Termelői szervezetek létrehozása.
 • Halfeldolgozás és halmarketing.

 

II. Az operatív program kapcsolódása az Unió szakpolitikai céljaihoz

A MAKOP a többi operatív programtól eltérő uniós szabályozás és finanszírozás alá tartozik azáltal, hogy a programot teljes egészében az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap (ETHAA) finanszírozza. A kohéziós politikában alkalmazott szakpolitikai célok közül az Európai Unió második szakpolitikai céljához (PO2) kapcsolódik: „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”. 

III. Az operatív program tartalma 

 • A természetes vizek halállományának növekedése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének figyelembe vételével.
 • Modern, innovatív, fenntartható technológiára épülő haltermelés és feldolgozás.
 • A meglévő haltermelő telepek és feldolgozó üzemek bővítése, korszerűsítése és újak létesítése.
 • A halászati és akvakultúra-termékek, valamint az akvakultúra ágazat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása.
 • Az akvakultúra-ágazat piaci pozíciójának erősödése.

 

IV. Az operatív program felépítése

Az operatív program két prioritási tengelyt tartalmaz.

Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése ETHAA fejlett, kevésbé fejlett
2. A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása ETHAA fejlett, kevésbé fejlett

V. Az operatív program részletes tartalma

1. Prioritási tengely: A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése

Cél a természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének javítása. További cél a már meglévő, komplex és az édesvízi akvakultúra, valamint a természetesvízi halászat helyzetéről minden szempontból kielégítő, pontos képet adni tudó adatgyűjtési rendszer továbbfejlesztése az adatszolgáltatók terheinek csökkentése mellett, gyorsítva a rendszerek közötti adatáramlást.

1. Egyedi célkitűzés: Hozzájárulás a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelméhez és megőrzéséhez

1.1 Hozzájárulás a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelméhez és megőrzéséhez:

 • A természetesvízi környezet regenerációjának és a biodiverzitás fenntartásának, és megőrzésének elősegítése ívóhelyfejlesztés, -létrehozás és -helyreállítás támogatásával.
 • A haleltartó képesség és az őshonos állományok természetes szaporodási feltételeinek javítása, az invazív, idegenhonos halfajok visszaszorítására irányuló tevékenységek.
 • Elsősorban tudományos alapokon nyugvó és innovatív halgazdálkodási gyakorlatok kialakítása.
 • Az adott élőhelyi sajátosságokhoz igazodó, tervezett fejlesztések, rekonstrukciók és egyéb műszaki beavatkozások menedzselése.
 • A fenntartható természeti értékek megőrzése, óvása és fejlesztése a halgazdálkodás oldaláról frekventált pontokon.
 • A vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítása.
 • A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

 

2. Egyedi célkitűzés: A hatékony halászati ellenőrzés és nyomon követhetőség, valamint a tudományos alapú döntéshozatalhoz szükséges megbízható adatok támogatása

 

1.2 Halászati ellenőrzés és nyomon követés támogatása:

 • Az akvakultúra-termékek nyomonkövethetőségének elősegítése.
 • Intelligens halgazdálkodási elemző rendszer létrehozása.
 • Az ellenőrzést támogató informatikai eszközök (többek között számítógépes hardver és szoftver, valamint egyéb eszköz fejlesztésének, beszerzésének és üzembe helyezésének támogatása.

1.3 Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása:

 • A halgazdálkodási adatok gyűjtésének és kiértékelésének javítása.
 • A tudományos elemzés céljából és a közös halászati politika végrehajtása érdekében történő adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása.
 • Akvakultúra termékekre vonatkozó adatok elemzése, tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képességének felmérése, bruttó hazai haltermelés előrejelzése
 • Az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, önálló online felülettel, valamint kísérleti projektek végrehajtása a már létező adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztés céljából.

2. prioritási tengely: A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása

Cél a meglévő termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, új termelői bázisok létrehozása, a tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése és növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. További cél új fajok termelésbe vonása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése, a halfeldolgozás támogatása és ezzel a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása. Kiemelt hangsúlyt fektet a program a munkakörülmények javítására és stabilitására, valamint a kutatás és termelés közötti tudástranszfer támogatására, illetve a további tudományos ismeretek létrehozására a K+F projektek támogatása által.

1. Egyedi célkitűzés: A fenntartható akvakultúra tevékenységek támogatása

2.1 Akvakultúra beruházás támogatása:

 • Akvakultúra telepek létrehozása, kapacitásának növelése, fejlesztése, a fenntarthatóság keretein belül történő állományszerkezet-változás, specializáció és kapacitás növelés segítségével.
 • Klímasemlegességi célok megvalósítását segítő környezetvédelmi beruházások támogatása az akvakultúrában, figyelemmel az energiahatékonyságra, illetve a CO2 kibocsátás és az élővíz-terhelés csökkentésére.
 • Az akvakultúrába való termelési célú beruházások támogatása.
 • Az akvakultúra-termelés és a termelt halfajok diverzifikációjának támogatása.
 • A haltermelő telepek korszerűsítésének támogatása, beleértve az akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek javítását is.
 • Az állatok egészségét és jólétét javító fejlesztések és korszerűsítések támogatása, beleértve olyan eszközök beszerzését is, amelyek a gazdaságoknak a vadon élő ragadozóktól való védelmét szolgálják.
 • Az akvakultúra-termékek minőségének javítását vagy értékének növelését célzó beruházások támogatása.
 • A meglévő halastavak iszapeltávolításának vagy az iszaplerakódás megelőzését célzó beruházásokkal történő helyreállításának támogatása.
 • A fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának ösztönzése új gazdálkodók, illetve a fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások támogatása által.
 • Olyan zárt haltermelő-rendszerek fejlesztésének elősegítése, ahol a halakat zárt recirkulációs rendszerekben termelik, ezzel jelentősen csökkentve a vízhasználatot.
 • A termálvíz haltermelési célra történő felhasználásának támogatása.
 • Értékesítésre irányuló beruházások (halbolt, mozgó halbolt, part menti értékesítés)
 • Akvakultúra telepek létrehozásához, kapacitásának növeléséhez, fejlesztéséhez szükséges gép/eszközbeszerzés.
 • A fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának ösztönzése új gazdálkodók, illetve a fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások támogatása által.
 • Kombinált intenzív-extenzív, multifunkcionális, integrált haltermelési rendszerek támogatása.
 • Alternatív energiaforrások, vízminőséget javító és víztakarékos technológiák, hulladékhasznosítás támogatása.
 • A környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentésének vagy a környezetre gyakorolt pozitív hatás fokozásának és az erőforrásfelhasználási hatékonyság növelésének támogatása.
 • A haltermelő vállalkozások által a vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív hatás jelentős csökkentését eredményező beruházások támogatása a Víz Keretirányelvvel összhangban, különös tekintettel az olyan beruházásokra, amelyek csökkentik a felhasznált víz, illetve a felhasznált vegyszerek, antibiotikumok és más gyógyszerek mennyiségét, illetve javítják az elfolyóvíz minőségét – pl. multitrofikus akvakultúra-rendszerek, vagy akvapóniás víztisztító egységek alkalmazása révén.
 • Az energiahatékonyság növelése és az akvakultúra-vállalkozások megújuló energiaforrásokra való áttérésének előmozdítását célzó beruházások támogatása.

 

2.2 Innováció:

 • Innováció és technológiafejlesztés az akvakultúrában és a halegészségügyben.
 • A tudás alapú akvakultúra fejlesztés támogatása, figyelembe véve az „Európai Horizont” programot, illetve az ENSZ Millenniumi Céljainak teljesítésére irányuló programokat.
 • Olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a haltermelésben, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt hatást.
 • A haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkentése innovatív víztisztító technológiák alkalmazásával.
 • A halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technológiák bevezetésével.
 • A fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák alkalmazásának támogatása.
 • Fenntartható termelési módszerek támogatása.
 • Jó piaci potenciállal rendelkező új fajok termelésbe vonásának, illetve piaci bevezetésének támogatása.
 • Új, vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok kialakításának, vagy piaci bevezetésének támogatása.
 • A vízi élőlények genetikai alapjai megőrzésének és fejlesztésének támogatása az akvakultúrában.
 • A hazai akvakultúra minőségi fejlesztése, a génbanki és genetikai vizsgálati tevékenység támogatásával.

2.3 Halastavak természetiérték-fenntartó szerepének támogatása:

 • Támogatás a természet- és környezetvédelmi, valamint a vízgazdálkodási korlátozásokból fakadó hozamkiesésre és termelési költségnövekedésre tekintettel, a természeti értékek, a biológiai sokféleség, a tájképi elemek és az extenzív tógazdasági technológiából származó megújuló természeti erőforrások fenntartása érdekében.

2.4 Ágazati szaktanácsadás és iskolarendszeren kívüli képzés támogatása:

 • Ágazati szaktanácsadás igénybevételének támogatása.
 • Iskolarendszeren kívüli továbbképzéseken történő részvétel támogatása.

2.5 Termelői szervezetek létrehozásának támogatása:

 • Olyan termelői szervezetek létrehozásának támogatása, amelyek az érdekképviseleti munka mellett piacszervezési feladatokat is felvállalnak, segítve tagjaik piacra jutását és erősítve piaci pozícióikat.

 

2. Egyedi célkitűzés: A halászati és akvakultúra termékek marketingjének, minőségének és hozzáadott értékének, valamint ezen termékek feldolgozásának támogatása

2.6 Halfeldolgozás

 • A halfeldolgozás fejlesztés támogatása a hazai halellátás javítása és a halfogyasztás növelése érdekében.
 • Halfeldolgozó üzemek, vágó- és értékesítési pontok létesítési, kapacitásnövelő és korszerűsítő beruházásainak támogatása.
 • A termékfejlesztés támogatása.
 • A haltermelők kereskedelmi kapacitásainak (helyi értékesítés) bővítése.
 • Rövid ellátási lánc (REL) támogatása (helyi termelés – feldolgozás, direkt értékesítés (halbolt, gasztronómia: stabil/mobil).
 • Az eredet- és minőségvédett haltermelés és helyi gasztronómia összekapcsolása a REL segítségével.
 • Energiamegtakarítással járó, vagy a környezeti hatások, ideértve a hulladékkezelést is, csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások támogatása.
 • A munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházások támogatása.
 • A fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek feldolgozásának támogatása.
 • Az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz vezető tevékenységek támogatása.
 • A konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításának támogatása.
 • Klímasemlegességi célok megvalósítását segítő környezetvédelmi beruházások támogatása a halfeldolgozásban, figyelemmel az energiahatékonyságra, illetve a CO2 kibocsátás és az élővíz-terhelés csökkentésére.
 • Halbolt, elviteli hal-értékesítés és street food jellegű helyszíni értékesítés támogatása.
 • Tároló kapacitásra irányuló beruházások támogatása.
 • Gép- és eszközbeszerzés támogatása a halfeldolgozás és értékesítés területén.
 • Olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a halfeldolgozásban, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt hatást.
 • A fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák alkalmazásának támogatása.
 • Fenntartható feldolgozási módszerek támogatása.
 • Új, vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok kialakításának, vagy piaci bevezetésének támogatása.
 • A minőség javításának és a hozzáadott érték emelésének támogatása.
 • Halfeldolgozó üzemek létrehozásának ösztönzése új vállalkozások, illetve a halfeldolgozásra áttérő vállalkozások támogatása által.

2.7 Halmarketing

 • A halfogyasztás ösztönzésének korszerűsítése, a bővülő piaci adatbázis (pl. EUMOFA) hasznosítása, új módszerek alkalmazása.
 • Új típusú halmarketing program kidolgozása.
 • Nemzeti kommunikációs és promóciós kampányok lebonyolításának támogatása, amelyek célja, hogy a nyilvánosság körében ismertebbé tegyék a fenntartható halászati és akvakultúra-termékeket.
 • Az akvakultúra társadalmi elismerésének („social licence”), illetve az ágazat társadalmi elfogadottságának támogatása.
 • A termelés és a piacok átláthatóságához való hozzájárulás, valamint piackutatások lebonyolításának és új piacok felkutatásának támogatása.
 • Kihelyezett alkalmi árusítás, rendezvények támogatása.

Forrás: palyazat.gov.hu