palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarország az élen jár az uniós pénzek felhasználásában

NFÜ pályázatokMagyarország az élen jár a régióban az európai uniós források felhasználásában, a rendelkezésre álló forráskeretek több mint egynegyedét már lekötötte, szemben a régió 11 százalékos átlagával – derül ki a KPMG könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó cég tanulmányából.

Az elemzők megállapították, hogy a régióban az időarányosan várható ütemnél lassabban halad az uniós források 2007 és 2013 között rendelkezésre álló keretének lehívása, a régió országai közül Magyarország jár az élen a források lehívásában.

A KPMG tíz kelet-közép-európai ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – együttműködésével készített felmérése szerint a régió országai összesen mintegy 266 milliárd euró lehívható kerettel rendelkeznek, amelynek nagy része a Strukturális, kisebb hányada pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, valamint Halászati Alapokból származik. Ennek több mint felével Lengyelország és Csehország gazdálkodhat, Magyarországgal és Romániával kiegészülve pedig közel 80 százalék áll ezen országok rendelkezésére.

A régió országai a 266 milliárd eurós forráskeretből összesen csaknem 30 milliárd eurót, vagyis a források több mint 11 százalékát kötötték le 2007-08-ban. Magyarország a felhasználható keret 25 százalékát kötötte le, ami egyedülállóan magas érték a közép-kelet-európai régióban. Magyarország mellett Csehország és Szlovénia halad jól a források lekötésével, 23-23 százalékos lehívási aránnyal. Az átlag alatt marad azonban Lengyelország és Románia, 3, illetve 9 százalékkal.

A vizsgált, 2007-2008-as időszakban a régióban a közlekedés-, valamint a környezeti és a humánerőforrás-fejlesztés tartozott a fókuszterületek közé – a régió országai erre a három területre fordították a rendelkezésre álló keret több mint 50 százalékát. Ezt kiegészítve a negyedik és ötödik legnépszerűbb fejlesztési területtel (gazdaság- és vidékfejlesztés) 83 százalékra emelkedik a lekötött összeg aránya, ami csaknem 25 milliárd eurót jelent. Magyarország a legtöbb forrást a közlekedés-, a gazdaság- és a vidékfejlesztés területén használta fel 2007-08-ban, összesen mintegy 6,5 milliárd euró értékben.

A vizsgált 10 ország ezidáig az egészségügyi és energetikai beruházások támogatására fordította a legkevesebbet – igaz, hogy a legszűkebb forrás is ezeken a területeken áll rendelkezésre. Magyarország az egészségügyre fordítható keretek közel felét már lekötötte, és energetikai beruházásaink is előrehaladottabbak, mint a régió legtöbb országában.
(FN)