palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mentorprogram ruhaipari gyártók számára

A Magyar Divat & Design Ügynökség pályázatot hirdet magyar gyártók (férfi- és női-, illetve gyermekruházat) mentorprogramban történő fejlesztésére. A programra pályázat útján jelentkezők közül a szakmai zsűri által kiválasztásra kerülő gyártók a mentorprogram során gyakorlati tapasztalattal rendelkező hazai és külföldi szakemberektől kapnak szakmai támogatást a gyártási folyamatok fejlesztésére vonatkozóan. Meghosszabbított pályázat benyújtásának határidő: 2020. szeptember 24.

A Magyar Divat & Design Ügynökség egyik kiemelt célja a hazai gyártói bázis megerősítése, ezért idén ősszel Gyártó mentorprogramot indít, amely előremutató cégvezetési, értékesítési és technológiai ismeretekkel vértezi fel a résztvevőket.

A program azokat a ruhaipari gyártókat célozza meg, akik szériában gyártható, minőségi termékekben gondolkodnak és akár a nemzetközi piacra lépésre is készen állnak. A mentoráltakat a jelentkezők közül szakmai zsűri választja ki.

A több hónapon át tartó képzésnek köszönhetően a mentoráltak új technológiai módszereket, technikákat ismerhetnek meg, érintve az automata rendszerek, valamint a raktármenedzsment témákat is. A Gyártó mentorprogramban résztvevők olyan iparági szakértőktől kapnak segítséget a fejlődéshez, akiknek nemcsak a hazai gyárak helyzetére van rálátásuk, hanem a nemzetközi piacok működése terén is széleskörű tapasztalatuk van.

Az első állomást jelentő workshopokon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szakembereitől hallhatnak jól működő üzleti gyakorlatokat a gyártók, amelyek birtokában akár az országhatáron túl is érvényesülhetnek. Az üzleti ismereteik bővítésén túl többek között megtanulhatják, miként javíthatják kereskedelmi lehetőségeiket, ezáltal növelve az exportból származó bevételüket.

Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi az MDDÜ tervei közt szerepel a mentorprogram nemzetközi partnerrel való bővítése is. A program egyik kiemelt célja, hogy a résztvevők képessé váljanak arra, hogy akár nagyobb számú külföldi megrendelésnek is eleget tegyenek.

Pályázati határidő: 2020.09.24. éjfél

Ágazati cél

Az MDDÜ felmérve a hazai könnyűiparban rejlő üzleti potenciált, – amely az ágazat erőteljes kulturális, gazdasági és társadalmi beágyazottságából ered – mentor pályázatot hirdet, amelynek célja, a magyar gyártók szakmai és üzleti sikereinek előmozdítása és fenntartása mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. A magyar gyártók fejlesztése és jövőbeli eredményei már rövid- és középtávon is képesek hozzájárulni a hazai ruhaipar teljesítményének növekedéséhez, ezáltal Magyarország és Budapest nemzetközi divatipari pozíciójának megerősítéséhez.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy a kiválasztásra kerülő gyártók a mentorprogram által képessé váljanak a nemzetközi piacokon való jobb érvényesülésre, elsajátítva a nemzetközi trendek kommunikációs, gyártásfejlesztési és értékesítési technikáit és gyakorlatait. További cél, hogy a mentoráltak gyakorlatot szerezzenek a cégvezetés, technológiai- és fenntarthatósági innovációk, edukáció valamint a szemléletformálás területein. A mentorprogramban résztvevő gyártók megismerhetik a legújabb gazdasági lehetőségeket, rálátást kapnak a szakmai értéklánc összekapcsolásának fontosságára, a hozzáadott érték növelésére illetve a gyártó és tervező közötti együttműködési lehetőségekre.
A programmal elérni kívánt cél a gyártók külföldi piacra lépésének elősegítése, illetve a megrendeléseik számának indukálása.

A gyártó mentorprogram várható időtartama összesen 5 hónap, workshopok offline és online formában, melyeket one-site factory (’train the trainer’ rendszer) meetingek és egy lezáró értékelés követ. A workshopok a vírushelyzetre való tekintettel akár online formában is megvalósulhatnak.
A pályázaton való részvétel az MDDÜ által szervezett további programokban való részvétel előfeltétele lehet.
A Kiíró által, a nyertes pályázók részére nyújtott mentorprogram tematikáját a 5. számú melléklet tartalmazza.
A projekt megvalósítására szánt keretösszeg 15.000.000.-Ft, mely a mentorprogram során nyújtott edukációs jellegű workshop-ülések, személyes tanácsadás, valamint a kapcsolódó marketing költségek fedezetére szolgál.

A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK

A pályázó feladata az alábbi tartalomnak megfelelő dokumentumok (Pályamű) pdf formátumban, határidőre történő benyújtása:

 1. A gyártó bemutatása maximum 2 oldal magyar nyelven és angol nyelven is kivonat (maximum 1 oldal) (koncepció, gyártói benchmarkok, hazai és nemzetközi célpiac)
 2. Korábbi referenciák bemutatása magyar nyelven – legutolsó 5 év referencia anyagának leírása ( képek és leírás), legfeljebb 5 oldal terjedelemben
 3. A gyártó portfóliója magyar nyelven maximum 3 oldal:
  • A vállalkozás a székhely, telephely szerinti helyi foglalkoztatásban betöltött szerepének leírása
  • Vállalkozás által végzett munkafolyamatok bemutatása
  • Irányítási rendszerek, gépek, automata berendezések/ műszaki felszereltség felsorolása, a vállalat innovációs (gyártás technológiai) terve
  • Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, jövőbeli tervek leírása
 4. A gyártó min. 5 üzleti évre vonatkozó üzleti tervének vázlata magyar, amelynek tartalmaznia kell:
  • A gyártó eddig elért eredményeinek bemutatását – legfeljebb 2 oldal terjedelemben
  • Magyar és nemzetközi piaci marketing és értékesítési tervét – legfeljebb 2 oldal terjedelemben

A PÁLYÁZATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT SZAKMAI ELVÁRÁSOK
A beadott pályaműnek egyrészt vizuálisan (korábbi referencia bemutatása, a gyártó portfóliója esetében), másrészt üzletileg, azaz a piacon történő értékesítés és bevételgenerálás szempontjaira szükséges tekintettel lenni. A pályaműnek a pályázó legjobb tudása szerint kell elkészülnie. Az elbírálásnál fontos szempont, hogy a megfogalmazott és bemutatott tervek, valamint a kitűzött célok megvalósíthatók és reálisak legyenek.

Pályázói kör:
Jelen Felhívásra pályázatot nyújthatnak be Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező és kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok.
Ezen gazdasági társaságok méretük szerint középvállalkozások és nagyvállalatok önállóan jelentkezhetnek.
Mikro- és a kisvállalkozások közép- vagy nagyvállalatokkal konzorciumban közösen pályázhatnak.

 • Magyarországi és/vagy nemzetközi kereskedelmi forgalomban kapható termékeket gyártanak (szériában gyártható termékek)
 • Minimum 5 éve működő vállalkozás
 • A legutóbbi lezárt üzleti év bevétele legalább 50%-ban az alábbi tevékenységekből származik:
  • Felsőruházati termék gyártása (TEÁOR 1413)
  • Alsóruházati termék gyártása (TEÁOR 1414)
 • A programban való részvételhez, az oktatásokon elhangzottak megértéséhez és a meetingeken/értékelésen való kommunikációhoz előny az angol nyelvtudás, de nem feltétele.
 • A workshopok magyar nyelven, a személyes tanácsadások és ehhez felmérők angol nyelven folynak majd, amelyhez az MDDÜ tolmácsot biztosít.

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázaton való részvétel ingyenes.

Pályázók köre, részvétel feltételei:
A Pályázó a pályázata benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az 5.1. pontban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.

Kizáró okok:
A Kiíró kizárja a pályázatát annak a Pályázónak:
a) aki nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóságkövetelményének; vagy
b) aki csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy
c) akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:
• a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk-ban meghatározottak szerint hozzátartozója
• olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; vagy
d) Pályázó a Pályaműben valótlan adatokat közöl;
e) a Pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek

Pályázó az a)-d) pontokban foglaltakról a jelen Pályázati felhívás 2. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével köteles nyilatkozni

Kérdések és válaszok
Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a gyartomentorpalyazat@hfda.hu elektronikus levelezési címre.
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol.

Letölthető dokumentumok

gyartoi_mentoring_palyazati-kiiras_09.24

Jelentkezési lap

Mellékletek

1. sz. melléklet: De minimis nyilatkozat (a hivatalos kitöltési útmutató szerint)
2. sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Pályázati nyilatkozat
4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5.sz. melléklet: Gyártó Mentoring Program tematikája
6. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Leadási határidő, eredményhirdetés

A pályázat benyújtása:

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24. éjfélig

A Pályaművek kötelezően kitöltendő dokumentumai:
Pályázati dokumentáció a 3. pontnak megfelelően
1. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
2. számú melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. számú melléklet: Pályázati nyilatkozat
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

A pályázat leadása gyartomentorpalyazat@hfda.hu e-mail címre megküldött Pályaművek és ahhoz kapcsolódó mellékletek és/vagy a Pályázó által létrehozott internetes tárhely elérés megadása útján történik. A tárhelyről Kiíró 3 munkanapon belül letölti a pályázati anyagot, és a megküldött/letöltött Pályaművek megnyithatóságáról, olvashatóságáról 5 munkanapon belül e-mail útján visszajelez a Pályázó részére. A pályázati anyag határidőben történő benyújtása Pályázó felelőssége.
Határidőben történő benyújtásnak minősül, amennyiben a pályázati anyag beérkezéséről a Kiíró e-mailen visszajelez Pályázó részére.
A pályázási határidő utáni beérkezett pályaműveket nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat értékelése
A beérkező pályázatok elbírálásra folyamatosan zajlik, a zsűri a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el a pályázatokat és választja ki a program résztvevőit. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró értesíti.
Amennyiben a Pályázó a kiírt határidőig nem az előírt formában, vagy hiányosan nyújtja be a Pályaművet, vagy annak mellékleteit, a Kiíró 3 munkanapon belül a pályázat hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.

A szakmai zsűri összetétele:
A zsűri Magyar Divat & Design Ügynökség képviselőjéből, iparági szakemberekből, Exportfejlesztési Ügynökség szakembereiből áll. Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi az MDDÜ tervei közt szerepel a mentorprogram nemzetközi partnerrel való bővítése is.

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:
• A gyártó (középvállalat, nagyvállalat) nemzetközi piaci relevanciája, versenyképessége
• Vállalati fenntarthatósági intézkedéseinek, tervek megvalósításának relevanciája
• A vállalat innovációs (gyártás technológiai) terve
• A vállalkozás a székhely, telephely szerinti régiós foglalkoztatásban betöltött szerepe
Kiíró az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül veszi fel a kapcsolatot a kiválasztott gyártókkal.

JOGI TUDNIVALÓK
Pályázó a pályázat kötelező részét képező 3. számú melléklet benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Rendelkezésre álló forrás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. számú mellékletének 20. pontja szerint a központi költségvetés XXI. fejezeténél a fejezetet irányító szerv a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII.28.) MK rendelet 1. melléklet 13. sorában a Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat Kezelő szerveként a Kiíró tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban: MTÜ Zrt.) került kijelölésre.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyetértett azzal, hogy az MTÜ Zrt. a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról szóló 1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott feladatok megvalósítására használja fel az átadott összeget.
Az MTÜ Zrt. a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a jelen pályázat Kiírója útján látja el.

A támogatható tevékenység állami támogatási jogcím és kategóriák szerinti besorolása

A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként, nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
A végső kezdeményezett köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon- a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során részére odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmát a Pályázati felhívás 1. sz. mellékletében, a de minimis támogatás nyilatkozatban feltüntetni.
A csekély összegű támogatás esetén a támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott állami támogatás támogatástartalmáról a Kiíró adja ki a Szerződés aláírásával egyidejűleg.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

Saját szellemi termék
A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre vonatkozóan a felhasználási jogokkal maga a pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles helytállni. A pályázó kizárólag saját szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást követően válnak ismertté, akkor a pályázó köteles visszalépni a Pályázaton történő részvételtől a kiíróval szemben
harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Kifogáskezelés
A támogatási eljárás során a támogatást igénylő kifogást nyújthat be, különösen ha
• a támogatás igénylési eljárásra,
• a támogatási döntés meghozatalára,
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a felhívásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogást a Támogatónak kell címezni és a gyartomentorpalyazat@hfda.hu e-mail címre megküldeni.
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben egyazon Támogatást Igénylő részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett Támogatási Igénylés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés
pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást, ha
a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi a Miniszteri Kabinetiroda részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja, amely egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

Egyéb
A Kiíró a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn belül – egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni. Az MDDÜ fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben nem érkezik be meg¬felelő Pályamű, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti.

Vonatkozó irányadó jogszabályok listája
• 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
• A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
• 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról