palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mesés nyár vár ránk! Táborozási pályázat családsegítő,gyermekjóléti szolgáltatásban, átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére

 „Mesés nyár vár ránk!” Táborozási pályázat családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére.


Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint gyermekek átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói.

Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, vagy átmeneti gondozásban részesülő gyermekek.

A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak, melyek mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítaniuk. A csoportok tagjai 1-8. osztályos, de a pályázat benyújtásának napján 15. életévüket be nem töltött tanulók.
A táborozásban való részvétel feltétele, hogy a gyerekek vagy családjaik alapellátás, vagy védelembe vétel keretében gondozásban részesüljenek a családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, vagy átmeneti gondozásban legyenek.
A csoport összeállítása során úgy kell eljárni, hogy a tagok között legyen(ek) védelembe vett gyermek(ek) is.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.erzsebetprogram.hu honlapján található elektronikus pályázati adatlapon lehet. A pályázó intézmény a benyújtást követően pályázati azonosító számot kap.
 • A pályázat keretében egy adatlapon egy csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény több pályázatot is benyújthat.
 • A pályázó vállalja az utazás megszervezését a tábor helyszínére.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) ellenőrizheti.
 • A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
 • Ugyanazon gyermek csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.
 • Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat.
 • A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig állnak fenn.

A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:

 • a résztvevő gyermekek életkorának és tanulói jogviszonyának igazolása,
 • a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást, valamint gyermekek vagy családok átmeneti otthonát működtető intézmény, szolgáltató alkalmazásában áll,
 • a védelembe vett gyermekek számáról a csoportban,
 • a gyermekjóléti szolgáltatásban/családsegítésben való részvételről,
 • az átmeneti gondozásba vételről.

A fentiekről szóló nyilatkozatot a pályázati elbírálást követően nyomtatott, aláírt és digitalizált (beszkennelt) formában kell beküldeni elektronikus úton az Alapítvány részére.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap kitöltése

Támogatás tartalma: Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít az Erzsébet tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborokban biztosítja.

Az Erzsébet-tábor a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján a táborba érkezéskor a kísérővel megállapodást köt, melynek keretében a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint később igénybe vehető üdülési támogatás lehetőségét biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 1.000,- forint. A pályázat önrésze átvállalható támogató által. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 117 94 008 – 205 40 498

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre.

Forrás: http://www.erzsebetprogram.hu