palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Modern Minerva Ösztöndíjpályázat 2013/2014

A Modern Minerva Alapítvány – alapítója, Kádár Lynn Katalin felajánlásából – 2013-ban ismét ösztöndíjat hirdet fiatal PhD-hallgatók számára.

Az ösztöndíj célja tudományos kutatómunka támogatása. A támogatandó kutatásnak kapcsolódnia kell a magyar történelem vagy a jelenkori magyar társadalom kérdéseinek vizsgálatához.

Az ösztöndíjra az a személy pályázhat, aki 

  • magyarországi felsőoktatási intézményben történet- vagy társadalomtudományi PhD-tanulmányokat folytat;
  • nem részesül állami finanszírozásban tanulmányai folytatásához;
  • vállalja, hogy a támogatott tanév során mindkét félévet eredményes tanulmányokkal zárja le;
  • a támogatott tanév során doktori disszertációja tárgykörében két egy-egy íves kéziratot készít.

Az ösztöndíj határozott időre, a 2013. november 1. és 2014. június 30. közötti időszakra szól, ésj több részletben kerül folyósításra.

Az ösztöndíj összege a hallgató két féléves tandíjának összege.

Pályázni egy maximum 5 oldal terjedelmű kutatási tervvel kell, mely tartalmazza az elkészítendő tanulmányok munkacímét és a disszertációban vizsgálni kívánt kérdéskör ismertetését. Mellékletként csatolható a feldolgozni kívánt szakirodalmi munkák illetve levéltári állagok listája.

A kutatási tervet két példányban kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a kitöltött adatlapot (letölthető honlapunkról)
  • hallgatói jogviszony-igazolást
  • részletes szakmai önéletrajzot
  • a tandíj összegéről szóló hivatalos igazolást
Letölthető dokumentum

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.

Jelentkezéseket postai úton az alábbi címre kell eljuttatni, legkésőbb 2013. szeptember 30-i postabélyegzővel:

Modern Minerva Alapítvány

1580 Budapest, Postafiók 99.