palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mozsár Műhely produkciós pályázat

A Független Színművészetért Alapítvány „Mozsár Műhely – produkciós pályázat” címmel pályázatot ír ki a Mozsár Műhelyben bemutatásra kerülő előadásokra független színházi alkotók, alkotó műhelyek, társulatok és csoportok számára.


A pályázat célja: Olyan új kamaraszínházi (maximum 3 fős) színpadi produkciók bemutatása, amelyek a bemutatás helyszínére készülnek.

A pályázat megvalósításának, a produkciók bemutatásának helyszíne: A produkciók a Mozsár Kávézó emeleti színháztermében, a Mozsár Műhelyben (1065 Budapest, Nagymező u. 21) kerülnek bemutatásra.

A pályázat beadásának és megvalósításának időpontja, időtartama: A pályázatokat 2017. május 15-ig kell eljuttatni az Alapítvány projektmenedzserének (Megyeri Léna, 30-385-2967, megyeri.lena@gmail.com). Az előadások bemutatójára 2017. október 1 – 2018. május 31. között kerül sor.

A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek állam és önkormányzat által normatív alapon nem támogatott előadóművészeti szervezetek, társulatok, egyéni alkotók.  A pályázók a támogatás befogadására és elszámolására alkalmas gazdasági társasággal, civil szervezettel, vagy a lebonyolításra alkalmas lebonyolító szervezettel kell rendelkezzenek.

Az együttműködés formái:

Az Alapítvány a pályázat alapján kiválasztott produkcióknak az alábbi együttműködési lehetőséget kínálja:

 • a./ Pályázat új színpadi mű bemutatásához vissza nem térítendő támogatásra a produkció költségvetéséhez való hozzájárulással, előfinanszírozással, akár 100 %-os költség hozzájárulással, és továbbjátszás külön megkötött Együttműködési megállapodás alapján.
 • b./ Pályázat új, máshol még nem játszott színpadi mű bemutatására és továbbjátszására a Mozsár Műhelyben, támogatás nélkül saját finanszírozásban. A kiíró rendelkezésre bocsátja a meglévő színházi infrastruktúrát az előadások bevételének és költségeinek megosztásával, vagy a kiíró előadásonkénti költségeinek megtérítésével, külön megkötött Együttműködési megállapodás alapján.

A támogatott pályázatok száma:
A Pályázat kiírója maximum 12, a pályázat alapján kiválasztott produkció bemutatására, játszására nyújt lehetőséget.
Egy pályázó az 5. pontban felsorolt együttműködési formák közül pontonként 1 pályázatot nyújthat be!

Letölthető dokumentum

palyazati_felhivas_mozsar_muhely_2017

A pályázathoz kapcsolódó feltételek:

Az 5.a. pont alapján nyertes pályázatok feltételei:

 • A pályázat kiírója az 5.a. pont alapján nyertes pályázatok megvalósítása esetén igényt tart két előadás megtartására a pályázati helyszínen, térítés nélkül.
 • Az 5.a. pont alapján nyertes pályázatok projekt költségvetésén belül az állami, önkormányzati támogatás aránya nem érheti el az 50 %-ot.
 • Támogatott pályázat esetén a pályázati összeg felhasználható bármely, a produkció bemutatásához szükséges, számlával igazolható költségre (terembérlet, műszaki lebonyolítás, fellépők és alkotók díja, díszlet, jelmez, kellék, egyéb rekvizitek, marketing, szállásköltség, szállítási költség, utazási költség, stb.).
 • A bemutatott mű, a támogatásból kifizetett valamennyi eszköz és jog a pályázót illeti meg.
 • A produkció továbbjátszására a pályázati időtartam alatt Budapesten kizárólag a bemutatás helyszínén kerül sor. Ez a támogatás feltétele, amelyről a pályázat nyertese a pályázat kiírójával köteles megállapodni.
 • A pályázati összeg elszámolása: A nyertes pályázó, a lebonyolító a megvalósítást követő 30 napon belül köteles a 3. számú melléklet szerint elszámolni, a produkció megvalósításához kifizetett költségek számláival, a számlák adatait tartalmazó táblázatba rendezett kimutatással (számlaszám, szállító és kifizetési dátum feltüntetésével).

Valamennyi nyertes pályázatra vonatkozó feltétel:

 • A pályázat kiírója a nyertes pályázók számára maximum 4 helyszíni, 6 óra időtartamú próbalehetőséget biztosít, a rendelkezésre álló technikai feltételekkel.
 • Minden további technikai igényt a pályázat nyertesének kell biztosítania, egyeztetve a pályázat kiírójával és a Kávézó vezetésével. A pályázat kiírója a helyszín bejárására 2017. május 4-én 17.00-18.00 óra és május 13-án 16.00–17.00 óra között bejárási lehetőséget biztosít. A részvételi szándékot a pontos időpont megjelölésével előzetesen jelezni szükséges a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 • A bemutatott műhöz kapcsolódó valamennyi szerzői jog biztosítása a pályázó feladata. Az előadásonkénti jogdíj megfizetése a pályázó szervezet kötelessége
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a produkció marketing tervét és költségvetését.