palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műemléki Keret 2014

budapest_logoBudapest Főváros Közgyűlésének, a főváros városképét meghatározó építészeti értékeinek rekonstrukciójára, felújítására felhasználható támogatás. A Főváros erre a célra 48.250.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít, amelyet „Műemléki Keret 2014.” címmel pályázat útján kíván hasznosítani.

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

Ilyenek lehetnek a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó részek, mint a homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései (szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas rács és korlát, öntöttvas és spiáter díszítmény, stb.), különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása, kapuzat, kerítés, előtető restaurálása.

A nagyközönség számára is látogatható közintézmények, egyházi épületek belső tereiben lévő iparművészeti, képzőművészeti, belsőépítészeti, értékek felújítása, restaurálása (kapualj, lépcsőház, udvar, belső közös terek) szintén támogatható.

A támogatásra az épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki műemléki védettségű épület vagy műemléki jelentőségű területen álló épület közterületről látható homlokzati épületdíszeinek, kapuzatainak felújításához vagy közintézmények nagyközönség számára is látogatható tereiben lévő belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek felújításához kér támogatást, valamint aki a megpályázott munka költségeiből nagyobb önrészt vállal.

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. Az odaítélt támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A Fővárosi Közgyűlés által biztosított 48.250.000 Ft keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

Letölthető dokumentum

A pályázatokat 2014. október 1-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

LINK: Műemléki Keret 2014.