palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagy Iván Honismereti pályázat

nagy iván honismereti pályázatA Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Nógrád Megyei Levéltár és a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete meghirdeti a 2009. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom- és művészettörténeti, természet-tudományi, műemlékvédelmi, illetve gazdaság- és társadalomfejlesztés témakörben. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!


Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével – Nógrád megye történelmi és jelenkori határain belül.

A pályázaton részt vehetnek
ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategóriában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak.
Egy pályázó több (még nem publikált!) dolgozatot is benyújthat.

A múzeumok, a levéltárak és a főiskola munkatársai szakmai segítséget és konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére, előzetes bejelentés alapján.

A pályázatot támogató önkormányzatok, közintézmények és pártok által felajánlott díjak odaítéléséről – a szakemberek lektori véleménye alapján – bíráló bizottság dönt.
A pályamunkákat a múzeumok és levéltárak adattárában helyezzük el, kéziratként az érvényes jogszabályok szerint kezeljük.

A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt (térkép, fénykép, rajz stb.), géppel írott formában kérjük beküldeni.
A pályázat beadásakor személyi lapon fel kell tüntetni a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora.

AJÁNLOTT TÉMAKÖREINK

Történelem, helytörténet, gazdaságtörténet
Egy-egy település, épület, iskola, közintézmény, pénzintézet története, mezőgazdasági és ipari üzemek története. A történeti emlékezet formái egy-egy település mindennapi életében.
Bányász- és gyári munkásdinasztiák, tisztviselők életútja.
A megyei bányászat 1946-l992 közötti időszaka. (Egyes bányák története, szakemberek életútja, kitüntetett bányászok – Kossuth-díj – életútja.)
Művelődés és szórakozás 1945 után. Civil szervezetek története. A helyi turizmus története.
A vállalati sportegyesületek története, tömegsport mozgalmak 1945 előtt és után. Visszaemlékezések. Kiemelkedő nógrádi személyiségek életútja. Pedagógus életpályák.
Az 50 éves salgótarjáni múzeum története.

Gazdaság- és társadalomfejlesztés
Természeti és társadalmi erőforrások fejlesztésének és hasznosításának lehetőségei Nógrád megyében. Megvalósult nógrádi fejlesztések gazdasági és társadalmi hatásait, következményeit bemutató munkákat ill. reális, megvalósítható tanulmányokat, dolgozatokat várunk e témakörben.

Irodalomtörténet

Nógrád megyei írók, költők életpályája, életművek feldolgozása.
Az irodalmi élet vizsgálata, kultikus elemei és helyei.

Művészettörténet
Nógrádi képző- és iparművészek pályájának bemutatása, műelemzések.
Galériák története.
Települések emlékművei, szobrai, elhelyezésük története, körülményei.

Néprajz
Régi szőttesek, hímzések (egy falu vagy kistáj fennmaradt emlékeinek bemutatása), a népviselet emlékei egy nógrádi község példáján, paraszti bútorok, használati tárgyak változásai.
Vallási ünnepek helyi hagyományai, templomtörténet.
Jeles napok, ünnepi szokások régen és ma – változások
A népviselet változása – ünnepi palóc viseletek napjainkban
Szakrális ábrázolások (templomi, útmenti, határbeli emlékek, feszületek, szobrok, kápolnák)

Természettudomány
Nógrád megye földtani és őslénytani értékeiből egy szabadon választott részterület feldolgozása.
Természeti értékeink bemutatása.
Egy terület környezet és természetvédelmének feldolgozása.
Nógrádi természettudósok.

Műemlékvédelem
Műemlékileg, régészetileg feltárt emlékek feldolgozása. Műemléki listán nem szereplő, de védésre javasolt épületek, építmények bemutatása, felmérése, feldolgozása.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi intézményeket kereshetik fel:

Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2., T.: 32/310-140; 314-169,
Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, Ady E. u. 7. T.: 32/370-143,
Palóc Múzeum, Balassagyarmat, Palóc liget 1., T.:35/300-168,
Pásztói Múzeum, Pásztó, Múzeum tér 5., T.: 32/ 460-194,
www.nogradi-muzeumok.hu

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Bem utca 18., T.: 32/310-043,
NML Balassagyarmati Részleg, Balassagyarmat, Hétvezér út 26., T.:35/300-745,
www.nogradarchiv.hu

BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete,
Salgótarján, Kistarján út 5-7. T. 32/522-412,
www.pszfs.hu

A beküldési határidő: 2009. november 1.
Cím: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

Eredményhirdetés: 2009. december 10-én.
Mindkét kategóriában, témakörönként I-II-III. díjat adunk ki a pályázatot támogató önkormányzatok, pártok és civil szervezetek segítségével.

Forrás: http://www.nogradarchiv.hu/